Työehtosopimusneuvottelut

Monissa ERTOn työehtosopimuksissa neuvottelukierros on alkanut tai alkamassa. Alta näet ajankohtaisen neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

 

Taloushallintoala

Työehtosopimuskausi päättyi 31.10.2019. Neuvottelut ovat käynnissä.

 

Accountor

Optiovuoden palkankorotusneuvottelut käydään 15.12.2019 mennessä. Jos palkankorotuksista ei päästä sopuun, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2020.

 

Yleinen Runkosopimus

Työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.1.2020. Neuvottelut alkoivat joulukuussa 2019.

 

Henkilöstöpalveluala

Työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.1.2020. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat käynnissä.

 

Eläkkeensaajien keskusliitto

 

Terveyspalveluala

Työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Neuvottelut alkavat tammikuussa.

 

Yksityinen sosiaalipalveluala

Työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Neuvottelut alkavat tammikuussa.

 

Sosiaalialan järjestöt

Työehtosopimus on voimassa 30.4.2020 saakka. Neuvottelut alkavat keväällä.

 

AVAINTA

Työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Neuvottelut alkavat keväällä.

 

YTHS

Työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Neuvottelut alkavat keväällä.

 

Autoliikennealan sekä Huolinta-alan toimihenkilöt

Työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2021 saakka.

Työehtosopimuksissa on sovittu, että 1.1.2020 maksuun tulevat palkankorotukset määräytyvät kolmen verrokkisopimuksen (Teknologiateollisuuden-, Kemianteollisuuden- sekä Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukset) vuoden 2020 korotusten keskiarvona. Mikäli 31.12.2019 mennessä ei yhdenkään verrokkisopimuksen korotukset vielä ole tiedossa, neuvotteluosapuolet kokoontuvat sopimaan tarkasteluajankohtien ja palkantarkistusten toteuttamisajankohdan ja –tavan mahdollisista muutoksista.

Tiedotamme asiasta enemmän, viimeistään 31.12.2019 mennessä.

 

Optikot

Työehtosopimus on voimassa 28.2.2021 saakka. Neuvottelut vuoden 2020 palkankorotuksista käydään 20.2.2020 mennessä.

 

Kansallisoopperan näytäntötekniikka

Työehtosopimus on voimassa 31.1.2020 saakka. Neuvottelut ovat käynnissä.

 

Suomen Kennelliitto

Työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.1.2020. Neuvottelut alkavat joulukuussa.