Työehtosopimusneuvottelut

Tärkeää tietoa koronaepidemiaan liittyen

Jollain ertolaisilla aloilla työnantajat ovat pyytäneet, että voisimme sopia väliaikaisia poikkeuksia lain tai työehtosopimuksen mukaisiin yt-neuvottelu- tai lomautusilmoitusaikoihin. Kerromme täällä aina alakohtaisesti sopimuksista, joista olemme päässeet yksimielisyyteen. 

Tällä hetkellä tehdyt sopimukset

 

Työehtosopimusten neuvottelutilanne

Monissa ERTOn työehtosopimuksissa neuvottelukierros on alkanut tai alkamassa. Alta näet ajankohtaisen neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

AVAINTA

Avaintessin sopimusalalle on saatu neuvottelutulos ja se on hyväksytty liittojen hallinnoissa 1.7.2020 Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 30.6.2020 klo 23.59. Katso kooste neuvottelutuloksesta. Löydät kaikki Avainta ry:n työehtosopimusmateriaalit kootusti täältä.  

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos ja se on hyväksytty liittojen hallinnoissa 1.7.2020. Katso kooste neuvottelutuloksesta. Uudistettu työehtosopimus allekirjoituspöytäkirjoineen julkaistaan alkusyksystä.

 

Suomen Kennelliitto

Työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.1.2020. Neuvottelut ovat käynnissä.

 

Neuvottelutulokset

Terveyspalveluala

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin 23.6. neuvottelutulos. Neuvottelutulos kokonaisuudessaan on luettavissa tästä sekä kooste täältä

Löydät kaikki terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme. 

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin 23.6. neuvottelutulos. Voit katsoa koosteen neuvottelutuloksesta tästäPalkkataulukon löydät tästä. 

Löydät kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme. 

Yleinen Runkosopimus

 

Sosiaalialan järjestöt

Löydät kaikki yksityisen sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme. 

Kansallisoopperan näytäntötekniikka

Henkilöstöpalveluala

Löydät kaikki yksityisen henkilöstöpalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme. 

Autoliikennealan sekä Huolinta-alan toimihenkilöt

Logistiikan palkankorotukset vuosille 2020 ja 2021 on sovittu

Toimihenkilöliitto ERTO sekä alojen työnantajaliitot Autoliikenteen työnantajaliitto ALT sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet logistiikan alojen yleiskorotuksista. Sopimuskausi päättyy 13 kuukauden päästä, eli 31.3.2021.

2020 korotukset

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1. lukien sekä autoliikennealoilla että huolinta-alalla 1,3 prosenttia.

Em. korotusten lisäksi huolinta-alan taulukkopalkkoja korotetaan 1,0 prosenttia. Autoliikennealojen taulukoita korotetaan 0,4 prosenttia. Taulukkokorotuksetkin toteutetaan takautuvasti 1.1. lukien.

Vuoden 2020 korotus maksetaan siis taannehtivasti 1.1.2020 lukien.

2021 korotukset

Henkilökohtaisia palkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla 1.1.2021 lukien.

Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.3.2021.

Uudet palkkataulukot:

Accountor

Accountorin yrityskohtainen työehtosopimus irtisanottiin 14.2.2020 päättymään 28.2.2020. 

Accountoriin saatiin neuvottelutulos 28.2.2020. Lue lisää » 

ERTO antoi lakkovaroituksen 14.2.2020. Lue lisää »

Optikot

Työehtosopimus on voimassa 28.2.2021 saakka. Neuvottelut vuoden 2020 palkankorotuksista käydään 20.2.2020 mennessä.

Taloushallintoala

Neuvottelutulos hyväksytty 24.2. »

Perjantaina 21.2. sovinto taloushallintoalan työriitaan »

ERTO ja Pro antoivat lakkovaroituksen 10.2. Lue lisää »

Lakon kohteena ovat Paltan jäsenet ja liitteessä olevat yritykset.

Eläkkeensaajien keskusliitto