Työehtosopimusneuvottelut

Tällä hetkellä käynnissä olevat neuvottelut:

Suomen Kennelliitto

Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi jo 31.1.2020. Uuden sopimuksen saamiseksi on käyty pitkään neuvotteluja työnantajan ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa. Työnantajan kieltäydyttyä neuvottelemasta uutta työehtosopimusta antoi ERTO varoituksen työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon. Tämän lisäksi ilmoitettiin, että Suomen Kennelliitossa aloitetaan 19.8.2020 ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskielto.

Aluksi lakko ilmoitettiin ajalle 2.9.– 16.9.2020, mutta lakkoa on pidennetty kahteen otteeseen niin, että tällä hetkellä se on voimassa 16.10.2020 saakka.

Tiedote: ERTOn jatkaa lakkoa Suomen Kennelliitossa 30.11. asti »

Tiedote: ERTO jatkaa lakkoa 18.10. saakka »

Jäsenille 2.9. lähetetty kirje lakon pidentämisestä »

Tiedote: ERTO jatkaa lakkoa Kennelliitossa 1.10. saakka »

Suomen Kennelliitossa alkaa huomenna kaksi viikkoa kestävä lakko »

Tiedote: ERTO ilmoitti lakon Suomen Kennelliittoon 2.9.–16.9. »

Tulostettava lakko-flyer »

Lisäksi julistimme täydentäviä työtaistelutoiminpiteitä sen jälkeen, kun työnantaja työmarkkinakäytännön vastaisesti lähetti lakkoon osallistuville työntekijöille hyvin yksityiskohtaiset vaatimukset palauttaa ennen lakon alkua työvälineitä sekä mm. työavaimet työpaikalle. Poikkeuksellista oli myös velvoittaa lakkoon osallistuvia laittamaan sähköpostiinsa automaattivastaus poissaolosta. Työtaistelutoimenpiteet tarkoittavat, että jokainen voi halutessaan jättää huomioimatta tavaroiden palautusvelvoitteen ja automaattiviestin laiton. Tässä toiminnassa on kyse osittaisesta työstä kieltäytymisestä, ja se on täysin laillinen työtaistelutoimenpide, josta ei voi seurata rangaistusta.

Puheenjohtajamme Juri Aaltosen jäsenille lähettämä kirje aiheesta »

Tällä hetkellä sovittelu on käynnissä ja tavoitteena on sopimus. Suomen Kennelliiton työntekijöillä on oikeus reiluun ja oikeudenmukaiseen työehtosopimusratkaisuun. Lakko peruuntuu, jos osapuolet pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamista. Lue lisää lakosta ja vastauksia muun muassa yleisemmin esitettyihin kysymyksiin »

Tärkeää tietoa koronaepidemiaan liittyen

Jollain ertolaisilla aloilla työnantajat ovat pyytäneet, että voisimme sopia väliaikaisia poikkeuksia lain tai työehtosopimuksen mukaisiin yt-neuvottelu- tai lomautusilmoitusaikoihin. Kerromme täällä aina alakohtaisesti sopimuksista, joista olemme päässeet yksimielisyyteen.

Tällä hetkellä tehdyt sopimukset:

Työehtosopimusten neuvottelutilanne

Alta näet ajankohtaisen neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

Neuvottelut käynnissä:

Suomen Kennelliitto

Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi jo 31.1.2020. Uuden sopimuksen saamiseksi on käyty pitkään neuvotteluja työnantajan ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa. Työnantajan kieltäydyttyä neuvottelemasta uutta työehtosopimusta antoi ERTO varoituksen työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon 2.9.2020 – 16.9.2020 väliseksi ajaksi. Tämän lisäksi ilmoitettiin, että Suomen Kennelliitossa aloitetaan 19.8.2020 ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskielto.

Sovittelu on käynnissä ja tavoitteena on sopimus. Lakko peruuntuu, jos osapuolet pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamista.

Suomen Kennelliiton työntekijöillä on oikeus reiluun ja oikeudenmukaiseen työehtosopimusratkaisuun. ERTO vaatii reilua, oikeudenmukaista ja yleisen työmarkkinalinjan mukaista sopimusta. Mitä tarkemmin jokainen toimii yhteisen tavoitteen puolesta, sitä nopeammin ja helpommin pääsemme reiluun sopimukseen.

Neuvottelutulokset:


AVAINTA

Avaintessin sopimusalalle on saatu neuvottelutulos ja se on hyväksytty liittojen hallinnoissa 1.7.2020 Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 30.6.2020 klo 23.59. Katso kooste neuvottelutuloksesta. Löydät kaikki Avainta ry:n työehtosopimusmateriaalit kootusti täältä.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos ja se on hyväksytty liittojen hallinnoissa 1.7.2020. Katso kooste neuvottelutuloksesta. Uudistettu työehtosopimus allekirjoituspöytäkirjoineen julkaistaan alkusyksystä.

Terveyspalveluala

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin 23.6. neuvottelutulos. Neuvottelutulos kokonaisuudessaan on luettavissa tästä sekä kooste täältä.

Löydät kaikki terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin 23.6. neuvottelutulos. Voit katsoa koosteen neuvottelutuloksesta tästä. Palkkataulukon löydät tästä.

Löydät kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Yleinen Runkosopimus

Sosiaalialan järjestöt

Löydät kaikki yksityisen sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Kansallisoopperan näytäntötekniikka

Henkilöstöpalveluala

Löydät kaikki yksityisen henkilöstöpalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Autoliikennealan sekä Huolinta-alan toimihenkilöt

Logistiikan palkankorotukset vuosille 2020 ja 2021 on sovittu

Toimihenkilöliitto ERTO sekä alojen työnantajaliitot Autoliikenteen työnantajaliitto ALT sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet logistiikan alojen yleiskorotuksista. Sopimuskausi päättyy 13 kuukauden päästä, eli 31.3.2021.

2020 korotukset

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1. lukien sekä autoliikennealoilla että huolinta-alalla 1,3 prosenttia.

Em. korotusten lisäksi huolinta-alan taulukkopalkkoja korotetaan 1,0 prosenttia. Autoliikennealojen taulukoita korotetaan 0,4 prosenttia. Taulukkokorotuksetkin toteutetaan takautuvasti 1.1. lukien.

Vuoden 2020 korotus maksetaan siis taannehtivasti 1.1.2020 lukien.

2021 korotukset

Henkilökohtaisia palkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla 1.1.2021 lukien.

Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.3.2021.

Uudet palkkataulukot:

Accountor

Accountorin yrityskohtainen työehtosopimus irtisanottiin 14.2.2020 päättymään 28.2.2020.

Accountoriin saatiin neuvottelutulos 28.2.2020. Lue lisää »

ERTO antoi lakkovaroituksen 14.2.2020. Lue lisää »

Optikot

Työehtosopimus on voimassa 28.2.2021 saakka. Neuvottelut vuoden 2020 palkankorotuksista käydään 20.2.2020 mennessä.

Taloushallintoala

Neuvottelutulos hyväksytty 24.2. »

Perjantaina 21.2. sovinto taloushallintoalan työriitaan »

ERTO ja Pro antoivat lakkovaroituksen 10.2. Lue lisää »

Lakon kohteena ovat Paltan jäsenet ja liitteessä olevat yritykset.

Eläkkeensaajien keskusliitto