Työehtosopimusneuvottelut

Työehtosopimusten neuvottelutilanne

Alta näet ajankohtaisen neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

Neuvottelutulokset:

Optikot

Optikoiden työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos 24.02.2021

Toimihenkilöliitto ERTO on tänään 24.2. saavuttanut neuvottelutuloksen Kaupan liiton kanssa optikoiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee nyt ERTOn jäsenyhdistyksen SOA:n eli Suomen Optometrian Ammattilaisten jäsenäänestyksen arvioitavaksi ja hallintojen käsittelyyn. Neuvottelutuloksen yksityiskohdat ovat julkiset hallintojen käsittelyjen jälkeen.

Neuvottelujen kulku:

  • 5.3.: Jäsenet hyväksyivät optikoiden neuvottelutuloksen »
  • 19.2.:Neuvottelut olivat haastavat ja osapuolilla on eriävät näkemykset vielä monista asioista. Kaupan liitto on esittänyt yleistä työmarkkinalinjaa heikompaa ratkaisua. Neuvotteluja jatketaan ensi viikolla 22.2. ja 23.2.
  • 18.2.: Kaupan liitto esitti neuvotteluissa uusia merkittäviä heikennyksiä optikoiden työehtoihin. Neuvotteluja jatketaan 19.2. haastavista asetelmista.
  • 12.2.: Neuvottelimme tasoittumisjärjestelmästä, työvuoroluettelosta ja viikonloppuvapaista. Yhteisymmärryksen löytäminen näistä asioista vaatii vielä työtä. Neuvotteluja jatketaan ensi viikolla 15.2., 17.2. ja 18.2.
  • 11.2.: Osapuolet kävivät keskustelua kiky-työajan pidennyksen poistosta ja tekstikysymyksistä. Neuvottelut jatkuvat 12.2., jolloin käsitellään työaikakirjauksista tarkemmin. Osapuolten näkemykset eroavat vielä monin paikoin.
  • 5.2.: ERTO ja Kaupan liitto jatkoivat optometrisen alan työehtoneuvotteluja keskustelemalla kilpailukykyisistä palkankorotuksista ja kikystä.
  • 13.1.: Ensimmäinen neuvottelutapaaminen sujui hyvässä ja rakentavassa hengessä.
  • Toimihenkilöliitto ERTO ja Kaupan liitto aloittivat neuvottelut optikoiden työehtosopimuksen uudistamiseksi keskiviikkona 13.1.2021. Nykyinen työehtosopimus umpeutuu 28.2.2021. Toimihenkilöliitto ERTOsta neuvotteluja hoitavat lakimies Anne Kaattari ja asiantuntija Markku Väänänen.

Suomen Kennelliitto

Toimihenkilöliitto ERTO hyväksyi sovinnon Suomen Kennelliiton työriidassa 18.12.2020. Sovinnon myötä lähes neljä kuukautta kestänyt lakko päättyi 31.12.2020.

Autoliikennealan sekä Huolinta-alan toimihenkilöt

ERTO saavutti 16.12. neuvottelutulokset työnantajaliittojen kanssa autoliikennealojen ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

ERTO ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen, jolla huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskautta jatketaan 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

ERTO ja Autoliikennealojen työnantajaliitto ALT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen, jolla autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskautta jatketaan niin ikään 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

Logistiikan jo aiemmin sovitut palkankorotukset vuodelle 2021

Henkilökohtaisia palkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla 1.1.2021 lukien.

Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.3.2021.


AVAINTA

Avaintessin sopimusalalle on saatu neuvottelutulos ja se on hyväksytty liittojen hallinnoissa 1.7.2020 Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 30.6.2020 klo 23.59. Katso kooste neuvottelutuloksesta. Löydät kaikki Avainta ry:n työehtosopimusmateriaalit kootusti täältä.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos ja se on hyväksytty liittojen hallinnoissa 1.7.2020. Katso kooste neuvottelutuloksesta. Uudistettu työehtosopimus allekirjoituspöytäkirjoineen julkaistaan alkusyksystä.

Terveyspalveluala

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin 23.6. neuvottelutulos. Neuvottelutulos kokonaisuudessaan on luettavissa tästä sekä kooste täältä.

Löydät kaikki terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin 23.6. neuvottelutulos. Voit katsoa koosteen neuvottelutuloksesta tästä. Palkkataulukon löydät tästä.

Löydät kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Yleinen Runkosopimus

Sosiaalialan järjestöt

Löydät kaikki yksityisen sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Kansallisoopperan näytäntötekniikka

Henkilöstöpalveluala

Löydät kaikki yksityisen henkilöstöpalvelualan työehtosopimusratkaisumateriaalit kootusti tiedostopankistamme.

Autoliikennealan sekä Huolinta-alan toimihenkilöt

Logistiikan palkankorotukset vuosille 2020 ja 2021 on sovittu

Toimihenkilöliitto ERTO sekä alojen työnantajaliitot Autoliikenteen työnantajaliitto ALT sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet logistiikan alojen yleiskorotuksista. Sopimuskausi päättyy 13 kuukauden päästä, eli 31.3.2021.

2020 korotukset

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1. lukien sekä autoliikennealoilla että huolinta-alalla 1,3 prosenttia.

Em. korotusten lisäksi huolinta-alan taulukkopalkkoja korotetaan 1,0 prosenttia. Autoliikennealojen taulukoita korotetaan 0,4 prosenttia. Taulukkokorotuksetkin toteutetaan takautuvasti 1.1. lukien.

Vuoden 2020 korotus maksetaan siis taannehtivasti 1.1.2020 lukien.

2021 korotukset

Henkilökohtaisia palkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla 1.1.2021 lukien.

Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.3.2021.

Uudet palkkataulukot:

Accountor

Accountorin yrityskohtainen työehtosopimus irtisanottiin 14.2.2020 päättymään 28.2.2020.

Accountoriin saatiin neuvottelutulos 28.2.2020. Lue lisää »

ERTO antoi lakkovaroituksen 14.2.2020. Lue lisää »

Optikot

Työehtosopimus on voimassa 28.2.2021 saakka. Neuvottelut vuoden 2020 palkankorotuksista käydään 20.2.2020 mennessä.

Taloushallintoala

Neuvottelutulos hyväksytty 24.2. »

Perjantaina 21.2. sovinto taloushallintoalan työriitaan »

ERTO ja Pro antoivat lakkovaroituksen 10.2. Lue lisää »

Lakon kohteena ovat Paltan jäsenet ja liitteessä olevat yritykset.

Eläkkeensaajien keskusliitto