Kuntavaalit 2017 - ertolaiset ehdokkaat

Kuntavaalit alkavat maaliskuun lopulla ennakkoäänestyksellä. Ertolaisia ehdokkaita löytyy ympäri Suomen eri puolueiden listoilta. Sivustolle on koottu ne ertolaiset ehdokkaat, jotka ovat lähettäneet liittoon tietonsa ja ilmaisseet halukkuutensa saada näkyvyyttä ERTOn viestintäkanavissa. Äänestä ertolaista ehdokasta ja vaikuta kuntasi päätöksentekoon!

Päivitämme sivua vaaliviikon perjantaihin 7.4. asti.

AKAA

 

Virpi Lintunen

Ammatti: palvelusuunnittelija 

ERTOn yhdistys: DigiMaMa ry

Puolue: Suomen Keskusta

Ehdokasnumero: 74

Teemat:

Suurten muutosten myllerryksessä on muistettava, että jokaiselle kuntalaiselle taataan tasa-arvoinen mahdollisuus hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Jokainen ansaitsee terveellisen ja turvallisen ympäristön, olipa kyseessä vauva, vanhus tai työikäinen kuntalainen. Oman kunnan työllisyyttä tulee tukea tekemällä hankinnat ja kilpailutukset asiantuntevasti paikallista yrittäjyyttä kannattaen.

 

keskusta.fi/Akaa

virpilintunen.akaanseutu.fi

 

ESPOO

 

Juri Aaltonen 

Ammatti: puheenjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: Suomen sosialidemokraattinen puolue SDP

Ehdokasnumero: 412

Teemat:

Ihmisten metropoli

Tapiolan puutarhakaupunki-ideologian päivittämisellä koko Espoosta pitää luoda ihmisten metropoli.

Päivähoidosta maksuton

Päivähoidon maksuttomuus poistaisi työllistymisen kannustinloukkuja, tukisi syrjäytymisen havaitsemista ja naisten työmarkkina-asemaa. Suomella ei ole varaa maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Terveyskeskuskäynnistä maksuton

Taloudellisista syistä tarpeellisesta lääkärissäkäynnistä luopuminen voi aiheuttaa vakavamman sairastumisen. Helsinki on maksusta luopunut.

facebook.com/juri.aaltonen

 

Heli Halava

Ammatti: Nuorisopäällikkö, lähihoitaja

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET

Puolue: Vihreät

Ehdokasnumero: 198

Teemat:

- ET ry:n hallituksen jäsen
- Espoon kaupunginvaltuuston jäsen
- Elinvoimainen nuoriso -ohjelmaryhmän jäsen
- HSL:n hallituksen varajäsen

Liikuta äänelläsi!

Tavoitteenani on vahvan kansalaisvaikuttamisen ja liikunnallisen elämäntavan Espoo.
Lähiliikuntapaikkoja, asukaspuistoja ja viheralueita sekä lähiluontoa pitää olla tarpeeksi ja niiden pitää olla kaikkien käytettävissä.
Joukkoliikennettä pitää kehittää, jotta liikkuminen olisi sujuvaa ja lippujen hintojen tulee säilyä edullisina.

Lasten ja nuorten pitää saada oppia, kasvaa ja harrastaa turvallisessa ympäristössä.
Kuntalaisten pitää pystyä vaikuttamaan yhä enemmän kuntansa asioihin ja heitä pitää kuulla.
Haluan olla aidosti edustajasi, kuulla kantasi ja olla aktiivinen Espoon rakentaja.

facebook.com/EhdokasHeliHalava/

 

Sirpa Hertell

Ammatti: pääsihteeri, valtuuston varapuheenjohtaja

Erton yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET

Puolue: Vihreät

Ehdokasnumero: 203

Teemat:

- Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
- Kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja
- HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja
- EU:n Alueiden komitean jäsen

Espoosta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä
Espoo valittiin Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi

Joukkoliikenteestä sujuvaa, edullista, päästötöntä ja turvallista
Neuvottelutaitojeni ansiosta HSL:n lipunhinnat alenevat noin 58 %:lle espoolaisista kaarimalliin siirryttäessä

Onnellinen vanhuus on jokaisen oikeus
Yhtään vanhusta ei jätetä yksin kotiin ilman riittävää huolenpitoa

www.sirpahertell.fi


Facebook: Kokenut valtuutettu vihreän Espoon puolesta - Sirpa Hertell 

 

Pauliina Jalola-Korhosaari

Ammatti: Asiantuntija

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: SDP, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Ehdokasnumero: 440

Teemat:

Asiaa, ei asenteita. Rohkea yhteiskuntatieteilijä, monikulttuurisuuden moniosaaja, osallistamisen ja yhteisöllisyyden aktiivi, ja ikuinen ilopilleri ehdolla kuntavaaleissa yhteisten asioiden puolesta:

-Yhteinen Espoo – yhteiset päätökset

-Yhteisöllisyys ja osallistaminen selättävät vihapuheen

-Monikielisyyden ja monikulttuurisuuden rikastuttava voima

-Työttömyyden kierteestä kestävään kehitykseen

-Terveys nyt! – ei päivääkään homekoulussa/työpaikalla

facebook.com/pauliinajalolakorhosaari/

 

 

Riikka Keskitalo

Ammatti: monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnnan asiantuntija

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: Sosialidemokraattinen puolue

Ehdokasnumero: 449

Näiden teemojen eteen sitoudun tekemään työtä tullessani valituksi:

1. Kaikille nuorille tulotasosta riippumatta mahdollisuus mieluiseen ja edulliseen harrastukseen. Yhtäkään nuorta ei saa jättää yksin, tukea on tarjottava.

2. Opetukseen ja oppilaiden hyvinvointiin tarpeelliset resurssit.

3. Mahdollisuus hyvin voimiseen – jokaiselle kaupunkilaiselle mahdollisuus nousta veronkäyttäjästä veronmaksajaksi.

4. Kotouttamistoimenpiteitä on vahvistettava.

5. Laadukasta ja hyvää asumista Espoon asuntoihin.

6. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi maksuton joukkoliikenne tulotasoon perustuen työttömille ja eläkeläisille.

7. Naapurimoikkailukampanja Espooseen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi!

8. Homekouluista on vihdoin päästävä eroon.

9. Teini-ikäisten vanhemmille vertais- ja ammattiapua matalalla kynnyksellä.

10. Vapaaehtoistoiminta vahvasti mukaan kaupungin rinnalle kouluihin, koteihin, päiväkoteihin, terveyskeskuksiin ja sairaaloihin tukemaan hyvinvointia 

facebook.com/RiikkaKeskitalo2017/

 

Sippo Kähmi

Ammatti: projektityöntekijä, vapaa toimittaja

Erton yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry 

Puolue: Suomen kommunistinen puolue

Ehdokasnumero: 406

 

Teemat:

Ei palveluja yksityistävälle pakkoliberalismille.

 • Sote-hanke torjuttava paikallistasolla.

Kyllä kunnan oman laadukkaan tuotannon laajentamiselle.

 • Julkinen energian, asuntojen, peruspalvelujen tuotanto taattava.
 • Kuuden tunnin työpäiväkokeilu kunnan toimissa toteutettava.

Kuntalaisten sosiaaliturvaa ja palvelutasoa parannettava.

 • Liian moni joutuu hakemaan leipänsä jonoista joka viikko.
 • Maksuton joukkoliikenne ja terveydenhuolto.
 • Verotaakan progressiota kasvatettava ja siirrettävä pääoman harteille.

Lähidemokratiaa laajennettava.

 • Budjettivaltaa käyttävät kaupunginosavaltuustot, suorat äänestykset.

facebook.com/spkvaalit

 

 

Olli Lehtonen

Ammatti: valtiotieteen maisteri

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: SDP

Ehdokasnumero: 461

Teemat:

Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä.


Espoolaisten palvelut on järjestettävä ikäihmisten ja heidän läheistensä tarpeet huomioiden olipa kysymys terveys-,koti-, liikenne tai vaikkapa vapaa-ajan palveluista. Tehdään Espoosta muistiystävällinen kotikaupunki.

Espoon perhe- ja koulupolitiikan on avattava nuorilleen mahdollisuus opiskeluun, työelämään ja asumiseen kotikaupungissaan.

Leppävaaraa ja Lintuvaaraa kehitettävä

www.ollilehtonen.fi

facebook.com/LehtosenOlli 

Twitter: @OlliLehtonen10 

 

 

Pinja Nieminen

Ammatti: Sosiaalialan suunnittelija, FM

Erton yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: Vihreät

Ehdokasnumero: 251

Teemat:

 • Vanhustenhoidon kehittäminen ja ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen vanhuksille.
 • Pienten opetus- ja päiväkotiryhmien säilyttäminen sekä riittävän määrän koulunkäyntiavustajia turvaaminen.
 • Viheralueiden turvaaminen. Myös tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus virkistäytyä lähimetsässä.
 • Eriarvoisuuden ja asuinalueiden välisen segregaation torjuminen ja lähiöiden elinvoimaisuuden edistäminen.
 • Terveyserojen kaventaminen ja terveydenhuollon saatavuuden edistäminen.

 

pinjanieminen.fi

facebook.com/nieminenpinja

 

HELSINKI

 

Ella Lazareva

Ammatti: psykoterapeutti

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: RKP

Ehdokasnumero: 195

 

Teemat:

“Rakastan Helsinkiä. Haluan olla mukana rakentamassa erilaisuutta hyväksyvää, moniarvoista Helsinkiä, jossa kaikkien ihmisten – syntyperään ja kulttuuriin, kieleen, uskontoon ja ihonväriin katsomatta – on hyvä elää. ”

Tärkeät poliittiset aiheet:

 • Maahanmuutto ja integraatio
 • Päiväkodit ja koulut
 • Työ

 

HOLLOLA

 

Pia Salo

Ammatti: opettaja, pieneläinhoitaja

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: Perussuomalaiset

Ehdokasnumero: 120

 

Teemat:

Lapset, nuoret, kylät, kyläkoulut ovat voimavaramme.

Kylien elinvoimaisuus on turvattava säilyttämällä kyläkoulut, asutukseen panostamalla, jo olemassa olevat palvelut turvaamalla. Kaikkea ei voi keskittää kasvukeskuksiin.

 

 

 

 

HYVINKÄÄ

 

Tarja Haili

Ammatti: erityisasiantuntija; kulttuuri

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: Kansallinen Kokoomus

Ehdokasnumero: 65

 

Teemat:

 

Yhteisöllisyyden ja kulttuurin puolesta.

 

facebook.com/tarja.haili

 

ISOKYRÖ

 

Jarkko Karhu

Ammatti: insinööri

ERTOn yhdistys: DigiMaMa ry

Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 

Ehdokasnumero: 2

 

Teemat:

Reilu kunta tukee jokaisen kuntalaisen hyvinvointia - Hyvinvointipalveluiden osalta päätösvalta täytyy kuulua kuntien asukkaille. Meidän kuntalaisten hyvinvointi ja terveys ei saa olla kauppatavaraa.

Elinvoimainen Isokyrö - Vahvistetaan osaamista, mitä meiltä löytyy sekä houkutellaan kuntaan osaamista, mikä tukee ja vahvistaa osaamistamme. Tuetaan ja kannustetaan yrittäjyyteen.

facebook.com/jarkko.karhu

 

JOENSUU

 

Aino Henttinen

Ammatti: palkkasihteeri, restonomi

ERTOn yhdistys: Taloushallinnon ammattilaiset ry

Puolue: Kokoomus

Ehdokasnumero: 138

Teemat: 

Joensuu on kehittyvä ja tulevaisuuteen katsova kaupunki.

Vetovoimaisessa Joensuussa on laadukkaat palvelut ja kilpailukykyinen verotus. Velkaantuminen pidetään kurissa.  Menestyvä kaupunki säteilee hyvinvointia myös ympäröivälle maaseudulle ja kylätaajamiin.

Tulevaisuudessa on helpotettava vuokra-asuntojen rakentamista sekä monipuolisen asunto rakentamisen kaavoittamista. Nuorten ja opiskelijoiden kohtuuhintainen asuminen parantaa heidän ostovoimaansa, joka tukee paikallista yrittäjyyttä.

Tukemalla aloitteita ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sukupolvien kohtaamiseksi, seniorikansalaiset voivat paremmin ja

Monipuoliset liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet ovat mitä parhainta sairauksien sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja perusta jokaisen kaupunkilaisen hyvinvoinnille

Olen yhteistyökykyinen ja neuvottelutaitoinen henkilö, joka on halukas perehtymään ja hoitamaan kaupungin asioita kokonaisuutena, mukaan lukien kuntaliitos alueet.   

 

Marja Tiittanen

Ammatti: projektisuunnittelija, tradenomi

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: Kokoomus

Ehdokasnumero: 199

Teemat:

Elinvoimainen kunta, jossa jokaisella on mielekästä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Uuden ajattelun ja kokeilujen puolesta koulutuksessa, kaavoituksessa ja kulttuurissa. Vastuullisen yritystoiminnan puolesta palvelujen tuottajana ja uudistajana.

Sydäntä lähellä ovat mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten palvelut. Välittämistä ei voi ulkoistaa, tarvitaan lähimmäisiä ja järjestöjä, vahvaa kansalaisyhteiskuntaa.

 

www.marjatiittanen.fi 

 

JYVÄSKYLÄ

 

Aulis Alanko

Ammatti: Eläkeläinen/Perhetyöntekijä

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET

Puolue: Keskustapuolue

Ehdokasnumero: 160

 

Teemat:

 

Perheeseeni kuuluu, vaimo ja kolme täysi-ikäistä lasta. Olemme myös sijaisperheenä 9-vuotiaalle pojalle. Tärkeitä seikkoja minulle ovat lapset, nuoret, perheet, vanhukset ja  työttömät.

Työttömiä ja syrjäytymisuhanalaisia ihmisiä olen ollut auttamassa työn  puolesta liki 30 vuoden ajan. Tärkeää minulle on myös yleinen hyvinvointi, koulutus, kasvava ja  kehittyvä kaupunki, joka mahdollistaa kaikille riittävän perustoimeentulon ja helposti saatavat kuntalaisten  tarvitsemat peruspalvelut.

 

facebook.com/aku53

 

Reijo Partanen

Ammatti: FM, Mielenterveyshoitaja

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Ehdokasnumero: 523

 

 

Teemat:

 

Haluan vaikuttaa nuorisotyöttömyyden poistamiseen kunnassani panostamalla koulutukseen, harjoittelupaikkojen luomiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

 

 

 

 

Leena Yksjärvi

Ammatti: Palvelujohtaja

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: SDP

Ehdokasnumero: 560

Teemat:

Sote-muutosten läpivienti niin, että peruspalvelut ovat saavutettavissa läheltä ja oikea-aikaisesti senkin jälkeen vaikka mahdollinen maakuntamalli toteutuukin.

Hallituksen kaavailemat muutokset ovat epärealistisia niin aikataulultaan kuin rakenteiltaankin. Auki on mm. rahoitusmalli, yhtiöittämiset, palvelutuotantoketjut, valinnan mahdollisuudet. ym ym.  Näihin muutoksiin tarvitaan meitä konkareita ja pitkän linjan osaajia.

leenayksjärvi.fi     

facebook.com/leena.yksjarvi

 

 

JÄRVENPÄÄ

 

Kristian Kallio

Ammatti: Projects Analyst, luottamusmies

ERTOn yhdistys: Logistiikan Toimihenkilöt ry

Puolue: Perussuomalaiset

Ehdokasnumero: 251

Teemat:

Läpinäkyvyyttä 

Tolkkua ja avoimutta kaikkiin päätöksiin ja niiden perusteisiin. Kuntalaisilta ei saa pimittää mitään. Velkaa ei saa ottaa enempää. Kaupungin taloutta pitää hoitaa hyvin, kuin omaa.

Järvenpääläinen ensin 

Ei oteta osaa tiettyjen ”nuorten miesten” maailmanmatkailuun, vaan tuetaan silläkin rahalla järvenpääläisten elämää. Esimerkiksi omaishoitajat tekevät tärkeää työtä – ja säästävät samalla rutkasti

Turvaa ja huolenpitoa 

Maailma muuttuu koko ajan kovemmaksi paikaksi. Pidetään Järvenpää turvallisena kaiken ikäisille. 

vaalit.perussuomalaiset.fi/ehdokas/kristian-kallio

facebook.com/kristian.kallio.7 

 

 

Ulla Ryhänen

Ammatti: kirjanpitäjä, eläkeläinen

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: KD

Ehdokasnumero: 73

 

 

 

 

 

Teemat:

 

Kaikenikäisistä on huolehdittava.

 

 

KOUVOLA

 

Jenni Aikio

Ammatti: master of sports

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry.

Puolue: Vihreä liitto

Ehdokasnumero: 177

Teemat:

Olen liikunta-alan ammattilainen ja kahden pienen lapsen äiti. Kuluvan kevään olen vielä äitiyslomalla. Kouvolan kunnanvaltuustossa ajaisin lapsiperheiden asioita, puolustaisin laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta sekä edistäisin työtä ja yrittäjyyttä.

Kaikessa päätöksenteossa huomioisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä ympäristötekijät. Varmistaisin myös, että päätöksenteko on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.

facebook.com/jennitabita.aikio

 

LOPPI

 

Leo Mustonen

Ammatti: IT-konsultti

ERTOn yhdistys: DigiMaMa ry.

Puolue: Vihreä liitto r.p.

Ehdokasnumero: 100

 

Teemat:

Tulevaisuuden kannalta tärkeää on rakentaa yhteishenkeä kunnan asukkaiden ja täällä toimivien yritysten kesken. Näin luodaan onnistumisen edellytykset joka tuo Lopelle lisää asukkaita ja työpaikkoja.

Lopen kaunis luonto tulee säilyttää, se houkuttelee tänne väkeä. Yritykset ja perheet etsivät kokonaisuutta, jossa palvelut ovat järkevien kulkuyhteyksien päässä.

Maailma muuttuu ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Uhkakuvien maalailu ei edistä mitään, vaikka realiteetit tulee toki huomioida.

 

ehdokkaat.vihreat.fi/leo.mustonen

facebook.com/LeoMustonenLopenKunnanvaltuustoon/

 

KAARINA

 

Juhani Rantanen

Ammatti: kehittämispäällikkö

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: Kansallinen Kokoomus

Ehdokasnumero: 205

Teemat:

Olen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija. Pidän tärkeänä kuntalaisten osallistamista ja heidän mielipiteidensä kuulemista.

Lisäksi päätösten valmisteluissa tulisi korostaa, miten päätösten vaikutuksia esim. kuntaisten hyvinvointiin tai yritysten toimintaedellytyksiin tunnistetaan ja arvioidaan.

facebook.com/juhani.rantanen

linkedin.com/in/juhani-rantanen-16937857/

 

KOUVOLA

 

Liisa Varjola

Ammatti: kirjanpitäjä

ERTOn yhdistys: Logistiikan toimihenkilöt ry

Puolue: Suomen Keskusta rp.

Ehdokasnumero: 91

Teemat:

Olen toiminut lasten ja nuorten lautakunnan jäsenenä kuluvan kauden ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2.asteen opetuksen parissa. Haluan myös jatkossa tehdä päätöksiä turvallisista oppimisympäristöistä, tasa-arvoisesta opetuksesta ja koulukiusaamisen kitkemisestä.

Palveluiden saavutettavuus joka kaupungin kolkasta on myös sydämen asia, johon tarvitaan digitaalisia vaihtoehtoja mukaan palvelutarjontaan.

Kaupunki on kuntalaista varten, ei toisinpäin.

facebook.com/varjolanliisa  

twitter.com/liisavarjola

instagram.com/liisavarjola

 

OULU

 

Lassi Savola

Ammatti: videosisällöntuottaja

ERTOn yhdistys: Digimama

Puolue: Vasemmistoliitto

Ehdokasnumero: 596

Teemat:

Teemani vuoden 2017 kuntavaaleissa on kaikista kuntalaisista välittäminen, lapset ja nuoret keskiössä. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Sote-ratkaisun myötä maakunnille 2019, jolloin koulutuksesta tulee todella suuri toimiala kunnissa.

Mahdollisimman hyvän, laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen turvaaminen jokaiselle lapselle on avainasemassa koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Haluan tehdä työtä myös kaupungin viihtyvyyden hyväksi ja tuoda lisää väriä kaupunkikuvaan.

facebook.com/lassisavola2017/ 

kuntavaaliehdokas.fi/lassisavola/

 

RAISIO

 

Nina Varjonen

Ammatti: Logistiikan ammattilainen

ERTOn yhdistys: Logistiikan Toimihenkilöt ry

Puolue: Suomen Keskusta

Ehdokasnumero: 127

 

 

Teemat:

 

Pienillä teoilla isot muutokset! 

Huolenpitoa kuntalaisista.

 

facebook.com/nina.varjonen.7

 

SALO

 

Martti Halme

ERTOn yhdistys: Eläkeläisjäsen

Puolue: Vihreät

Ehdokasnumero: 281

Teemat:

Lupaan valvoa Salon kaupungin ja kuntalaisten etuja tulevassa Sote-uudistuksessa sekä Salon kaupungin henkilöstön kohtelua muutoksessa.


Lupaan toimia kulttuurin edunvalvojana. Hyvä kaupunki on onnellinen ja turvallinen, kulttuuri edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Pyrin oikeudenmukaisuuteen ja heikompien puolustamiseen tilanteissa, joissa on valittava puolensa. Ympäristönsuojelu on minulle tärkeää.

salonseudunvihreat.net/martti-halme/ 

Facebook-sivu: Kuntavaaliehdokas Martti Halme 

 

SEINÄJOKI

 

Maija Haanpää

Ammatti: Koulutuspäällikkö, erikoissairaanhoitaja

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET

Puolue: Kokoomus

Ehdokasnumero: 120

Teemat: 

Kertunlaakso on loistava asuinalue mutta miten siitä saadaan vielä parempi; saadaanko Kertunlaakson päiväkodin viereen oma alakoulu? Sote-uudistus tulee vaan vielä on aikaa panostaa laadukkaaseen terveydenhoitoon vauvasta vaariin, erityisesti vanhustenhoidon tason ja inhimillisyyden parantaminen.  

Panostetaan nuoriin; päivähoito, turvallinen koulu ja koulutie, harrastusmahdollisuudet. Kunnioitetaan perusarvoja; koti joka on turvasatama kaiken ikäisille, uskonto tuo arvot ja kotimaa turvallisuuden. 

www.facebook.com/MaijaSisullaSydamella/ 

 

SIPOO

 

Kari Nikrus

Ammatti: Asennusteknikko

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: Piraattipuolue

Ehdokasnumero: 118

 

Teemat: 

 • Hallittu ja harkittu rakentaminen
 • Ihmisten ehdoilla rakentaminen yhteisöllisyys huomioiden
 • Ekologisuus ja luontoarvot
 • Sipoon maalaisleiman säilyttäminen kunnan kasvaessa
 • Kunnassa rajusti kasvavaan päihdeongelmaan tarttuminen
 • Kunnassa rajusti lisääntyneeseen ilkivaltaan ja väkivaltaan puuttuminen
 • Yrittäjyyden tukeminen

facebook.com/KariNikrusPP

piraattipuolue.fi/kuntavaalit-2017

twitter.com/nikruskari

sipoonsanomat.fi/artikkeli/495308-loyda-sopiva-ehdokas-sipoon-sanomien-vaalikoneesta

 

TORNIO

 

Markku Sadinmaa

Ammatti: Kuljetuspäällikkö

ERTOn yhdistys: Logistiikan toimihenkilöt

Puolue: Keskusta

Ehdokasnumero: 94

Teemat:

Meidän on tärkeää turvata terveyspalvelut tulevassa sote - uudistuksessa. Kun ihmisille tehdään kartoituksia hoidon tarpeesta, olisi tärkeää että he olisivat hoidossa oikeissa paikoissa.

Vanhuksista on pidettävä huolta.

Teiden ja katujen kunnon ylläpito ettei korjausvelka kasva liian suureksi.

Opiskelupaikkojen turvaaminen on erittäin tärkeää. Mikäli opiskelijat katoavat paikkakunnalta, menetämme tulevaisuuden tekijöitä.

Facebook: Markku Sadinmaa kunnallisvaaliehdokas - keskusta no 94 

 

TURKU

 

Henrica Appel

Ammatti: merkonomi, kirjanpitäjä

ERTOn yhdistys: Taloushallinnon ammattilaiset

Puolue: Keskusta

Ehdokasnumero: 488

Teemat:

On tärkeää, että kuntalaiset ovat edustettuina monipuolisesti valtuustossa. Siksi haluan edesajaa pienituloisten, nuorten perheellisten asiaa ja saada äänemme kuuluviin päätöksenteossa.

Nykyisessä taloustilanteessa haluan kaikkien osallistuvan säästöihin tasapuolisesti ja varmistaa, ettei etuja vähennetä eikä myöskään lisätä kohtuuttomia määriä.

Haluan tukea yrittäjyyttä Turussa ja kannustaa yrityksiä sijoittamaan toimintansa ympäri Turkua, ei vain ydinkeskustaan.

keskusta.fi/Suomeksi/Kuntavaalit-17/Ehdokkaat/Turku/Appel-Henrica/644301  

facebook.com/heappel

 

VAASA

 

Jorma Rantala

Ammatti: Viittomakielinen henkilökohtainen avustaja

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: SDP

Ehdokasnumero: 91

Teemat:

 • Viittomakielen palvelut osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja oikeuksien toteutumisen tukena.
 • Ihmisen omatoimisuuden ja hyvän arjen edistäminen
 • Oikeus elinikäiseen oppimiseen ja työhön
 • Kunta antaa saavutettavuustakuun ja arvioi palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa.
 • Viittomakielilaki ja siinä säädetty viranomaisen viittomakielen käyttöön liittyvä edistämisvelvoite ohjaa kunnan päätöksiä. 
 • Viittomakielisillä on riittävästi tietoa kunnan asioista ja aito mahdollisuus vaikuttaa - osallisuus päätöksenteossa on avainasemassa.

 

Olen ERTOn Länsirannikon aluejärjestö ry:n hallituksen rahastonhoitaja. 
Olen viittomakielinen vaaliehdokas. Ensimmäinen kerta historiassa Vaasassa.

Harrastukseni: Mökkeily, keilailu, kuntoilu, avantouinti ja yhdistystoiminta

 

VANTAA

 

Arto Bäckström

Ammatti: yhdistyshallinnon asiantuntija

Erton yhdistys: Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Puolue: Vasemmistoliitto

Ehdokasnumero: 342

Teemat:

On panostettava perheiden varhaiseen tukeen, varmistettava tarvittavien palvelujen välitön saatavuus sekä räätälöitävä erilaisia ratkaisuja yhä moninaistuvien perhetilanteiden tueksi.

On huolehdittava, että asukkaiden osallisuus lisääntyy päätöksenteossa, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja valta säilyy aidosti demokraattisesti valituilla edustajilla.

Tarvitsemme loputtomien leikkausten sijaan investointeja hyvinvointiin ja hyvän elämän edellytyksiin.

artobackstrom.fi

facebook.com/artobackstrom

twitter.com/artobackstrom

instagram.com/artobackstrom

 

Anu Hämäläinen

Ammatti: toimistovastaava

ERTOn yhdistys: Erityistoimihenkilöt ET ry

Puolue: SDP

Ehdokasnumero: 41

Teemat:

Minun Vantaa on tulevaisuuden Vantaa

 • Vantaa, jossa on maksuton päivähoito
 • Vantaa, jonka päätöksenteko on avointa
 • Vantaa, joka tarjoaa vanhuksille hyvää ja laadukasta palveluasumista
 • Vantaa, jonka lähidemokratia on toimivaa ja osa meidän kaikkien arkea
 • Vantaa, jossa työnteko kannattaa
 • Vantaa, joka huomioi kaavoituksessa ulkoilualueet ja luonnon.

facebook.com/anuhoo2017/

 

 

 

Mari Lehvonen

Ammatti: huolitsija

ERTOn yhdistys: Logistiikan toimihenkilöt

Puolue: Perussuomalaiset

Ehdokasnumero: 285

 

 

Teemat:

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi, ikäihmisiä unohtamatta

 

facebook.com/kuntavaaliehdokas.marilehvonenps

 

 

Kristiina Rautio

Ammatti: Terveydenhoitaja, kuntoutussuunnittelija

ERTOn yhdistys: YSTEA

Puolue: Vihreät (sit.)

Ehdokasnumero: 207

 

Teemat:

Minulla on yli 20 v. kokemus terveydenhoitoalan eri tehtävistä ja olen nähnyt, miten tehdyt päätökset vaikuttavat sairaan- ja terveydenhoitotyössä. 

Pidän tärkeänä ennaltaehkäisevään toimintaan panostamista terveydenhuollossa, sosiaali- ja nuorisotyössä, sekä ikääntyvien ihmisten tukipalveluiden turvaamisessa.

Vaikka sotepalvelut siirtyisivät 2019 alusta maakunnille, terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet tulisi huomioida edelleenkin kaupungin päätöksenteossa.

facebook.com/kikkirautio/

 

 

YLÖJÄRVI

 

Anne Göös-Leppänen

Ammatti: toimistotyöntekijä, isännöitsijä

ERTOn yhdistys: Taloushallinnon ammattilaiset ry

Puolue: Vasemmistoliitto

Ehdokasnumero: 99

 

Teemat:

Julkisten palveluiden pitää olla kaikkien ulottuvillatasapuolisesti. Myös Kurussa tarvitaan paikallisia palveluita. Kaikilla tarvitsijoilla on oikeus hyvään hoivaan. 

facebook.com/AnneGL2017/