Kuinka ehkäistä päihdeongelmia työpaikalla

Työntekijän päihdeongelmaan pitää suhtautua asiallisesti muttei hyssytellen. Tavoitteena on hoito ja parantuminen.

Ennaltaehkäisy

Tiedottaminen ja henkilöstön kouluttaminen auttavat ehkäisemään päihdeongelmia työpaikalla. Oikeanlaiset asenteet ja avoin ilmapiiri madaltavat kynnystä puuttua ongelmiin ja ottaa ne puheeksi. Työterveyshuollon asiantuntemus kannattaa hyödyntää esimerkiksi koulutuksissa.

Tunnistaminen

Päihteiden ongelmakäyttö jättää jälkiä: toistuvat myöhästelyt, katoamiset työpaikalta ja muut yllättävät työajan muutokset. Ihminen saattaa tulla töihin päihtyneenä tai krapulassa. Hänen työtehonsa heikkenee ja virheitäkin sattuu. Rokulipäiviä tulee aina välillä, ja sairauspoissaolotodistukset ovat eri lääkäreiltä. 

Puuttuminen

Päävastuu on esimiehellä, jonka pitää ottaa epäily päihdeongelmasta esille työntekijän kanssa. Työtoverilla on velvollisuus neuvoa ja kannustaa päihdeongelmaista hakemaan apua esimerkiksi työterveyshuollosta. 

Hoitoonohjaus

Ensisijaisena tavoitteena on kannustaa ihmistä hakeutumaan oma-aloitteiseen ja vapaaehtoiseen hoitoon. Alkusysäys voi lähteä perheeltä, työtovereilta, esimieheltä tai työterveyshenkilöstöltä. 

Lähde: Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoonohjaukseen.