Jäsenedut.fi

ERTOn jäsenenä käytössäsi on monipuolinen Jäsenedut.fi-palvelu, joka tarjoaa ajankohtaisia alennuksia ja tarjouksia ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen.

Rekisteröidy osoitteessa www.jasenedut.fi. Rekisteröitymisen jälkeen pääset hyödyntämään etusi kirjautumalla sisään palveluun. Etua ei myönnetä jälkikäteen.

Verkkokaupoissa käytettävät koodit ja ohjeet löydät kultakin tuotesivulta. Verkkokauppaetuja voivat käyttää myös perheenjäsenet, mutta tilaukset täytyy tehdä kirjautuneena jäsenedut.fi-palveluun.