HED-lomake

Ilmoitus valinnasta tai HED-tehtävän päättymisestä: luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu/
luottamusvaltuutettu 

Siirry ilmoituslomakkeelle tästä.

Muistathan ilmoittaa valinnastasi myös työnantajallesi.

Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa työsuojelutehtävistä myös Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin www.ttk.fi/tyosuojeluhenkilorekisteri