Luottamusmiehen valintaohjeet

Luottamusmiehen valitsevat ERTOon järjestäytyneet toimihenkilöt. Jokaiselle jäsenelle täytyy varata mahdollisuus osallistua valintaan.

Valintatilaisuudesta on ilmoitettava hyvissä ajoin eikä valintatilaisuutta tule järjestää esim. parhaaseen loma-aikaan. Myös pidempiä vapaitaan viettäville (esim. äitiysvapaa) työntekijöille tulee tiedottaa valintatilaisuudesta.  Vähintään kaksi jäsentä voi jo valita luottamusmiehen. 

Kuka voidaan valita luottamusmieheksi?

Luottamusmieheksi voidaan valita sellainen työpaikan työntekijä, joka on ERTOn jäsen ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Määräaikaa perehtyneisyyden osoittamiseksi ei ole, mutta esim. koeajalla olevaa ei ole syytä valita luottamusmieheksi.

Kuka järjestää valintatilaisuuden?

Työpaikan luottamusmies tai työpaikkaosasto hoitaa vaalin käytännön järjestelyt. Jos työpaikkaosastoa ei ole, voidaan tarvittaessa valita 2-3 vaaliavustajaa luottamusmiehelle.

Jos luottamusmies valitaan ensimmäistä kertaa ja jos työpaikalla ei ole työpaikkaosastoa, on syytä nimetä 2-3 jäsenen toimikunta hoitamaan käytännön järjestelyt.

Missä vaali järjestetään?

Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella. Työpaikalla pidettävästä vaalitilaisuudesta (paikka ja aika) on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Vaali voidaan järjestää työajalla, mutta se ei saa häiritä työntekoa. Jos valintatilaisuus järjestetään työpaikan ulkopuolella, siitä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

Kuka asettaa ehdokkaat ja mikä on vaalitapa?

Työpaikalla olevat ERTOn jäsenet asettavat ehdokkaat yhteisessä kokouksessaan. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään luottamusmiehen valintaa. Jos ehdokkaita on vain yksi, hän tulee automaattisesti valituksi samassa kokouksessa.

Vaali on suoritettava, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Vaali suoritetaan mieluiten suljetuin lipuin ja eniten ääniä saanut tulee valituksi luottamusmieheksi. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Luottamusmiesvaalin yhteydessä suoritetaan myös varaluottamusmiehen vaali. Varaluottamusmiehen vaali suoritetaan luottamusmiesvaalin yhteydessä samalla tavalla kuin luottamusmiehen vaali.

Vaalin tuloksen kirjaaminen ja ilmoittaminen

Valintatilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa. Luottamusmiehen valinnasta tai vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi työnantajalle ja liittoon.

Ilmoita luottamusmiehen valinnasta/vaihtumisesta heti valintojen jälkeen ERTOlle joko netti- tai pdf-lomakkeella. Pdf-lomake toimitetaan liittoon postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Luottamusmiehen toimikausi

Suosittelemme, että toimikausi olisi kaksi vuotta niin, että luottamusmiesvaalit pidetään parillisina vuosina ja työsuojeluvaalit parittomina vuosina. Jos valinta tehdään parittomana vuonna, toimikausi kestäisi valintaa seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Luottamusmiehen toimikausi jatkuu toimikauden päättymisen jälkeen, kunnes uusi luottamusmies on valittu. Työnantajalle ilmoitetaan vain luottamusmiehen toimikauden alkamisesta.

Kuka valvoo, että luottamusmiehiä valitaan?

Ammattiliiton jäsenyhdistykset kantavat vastuun siitä, että yhdistyksen edustamille työpaikoille on valittu luottamusmies. Yhdistykset pitävät yhteyttä työpaikoille ja kannustavat ja tukevat jäseniä valitsemaan luottamusmiehen.

Poikkeuksia näihin ohjeisiin

Työpaikoilla, joilla noudatetaan Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n työehtosopimuksia, noudatetaan myös luottamusmiehen valinnassa TSN:n ohjeita. TSN:n muodostavat ERTO, TEHY ja Super. TSN:n luottamusmiesvaaliohje ja lomakkeet löytyvät tästä »

ERTOn jäsen voi tulla näillä työpaikoilla valituksi ohjeen mukaan luottamusmieheksi, varaluottamusmieheksi tai yhdyshenkilöksi.

Yhdyshenkilö

Jos on erityisiä syitä valita yhdyshenkilö, sovelletaan näitä ohjeita myös yhdyshenkilön valintaan.

Yhdyshenkilöllä ei ole luottamusmiehelle kuuluvaa lakiin tai sopimuksiin perustuvaa irtisanomissuojaa eikä neuvotteluasemaa. Hän ei voi hoitaa tätä tehtävää esim. työajalla eikä päästä luottamusmieskoulutukseen. Yhdyshenkilö on usein välivaihe ennen luottamusmiehen valitsemista. Yhdyshenkilö on tiedonkulun kannalta tärkeä lenkki jäsenen ja ammattiliiton välillä.

HED-tehtävän päättyminen

Jos et enää toimi luottamusmiehenä, ilmoita HED-tehtäväsi päättymisestä ammattiliitolle täyttämällä nettilomake. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, HED-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisää tietoa

Tämän ohjeen lisäksi on ennen valintaa syytä tutustua tarkoin oman työehtosopimuksen luottamusmiessopimukseen ja määräyksiin.

Lisää valmiuksia luottamusmiestehtävän hoitamiseen saa ERTOn ja Aktiivi-instituutin kursseilla. Lisätietoa saat ERTOn toimistosta ja Toimi-lehdestä sekä ERTOn www-sivujen koulutussivulta.

ERTOn toimisto auttaa ja neuvoo ohjeen soveltamisessa.

Lisätietoa henkilöstön edustajan tehtävistä löydät www.hedit.fi -sivulta.