Yritystoiminnan aloittaminen

Jos aloitat yritystoiminnan, ota yhteyttä jäsenrekisteriimme välittömästi.

Voit yritystoiminnan aloittaessasi säilyttää jäsenyytesi Toimihenkilöliitto ERTOssa ja ERTOn työttömyyskassassa. Tällöin sinulla on oikeus olla palkansaajakassan jäsen korkeintaan 18 kuukauden ajan.

Jos yritystoimintasi jatkuu suoja-ajan jälkeen, sinun on siirryttävä yrittäjille suunnatun työttömyyskassan jäseneksi (Yrittäjän Työttömyyskassa).

Jälkisuoja

Työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntö määrittää "18 kuukauden" enimmäisajan (ns. jälkisuoja-aika), jonka henkilö voi toimia yrittäjänä menettämättä oikeuttaan palkansaajan työttömyyspäivärahaan (aika, jonka aloittava yrittäjä on työttömäksi jäädessään oikeutettu saamaan päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön tulojen perusteella).

Palkansaajan ja yrittäjän jälkisuojan tarkoituksena on helpottaa siirtymistä palkansaajasta yrittäjäksi tai yrittäjästä palkansaajaksi. Kun henkilö siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassan jäseneksi – tai yrittäjäkassasta palkansaajankassan jäseneksi – kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, säilyy jäsenyys yhdenjaksoisena. Liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Aloittaessaan yritystoiminnan henkilön tulee siis itse ratkaista, siirtyykö hän yrittäjäkassan jäseneksi vai arvioiko hän yritystoiminnan ja siihen liittyvän riskin sellaiseksi, ettei se tule kestämään ainakaan yli 18 kuukautta.

Jos jäät jälkisuoja-ajaksi ammattiliiton ja palkansaajakassan jäseneksi, jäsenmaksu määräytyy ennen yrittäjyyttä tai mahdollista työttömyyttä olleen palkkatulon, ei yritystulon mukaan. Suoja-ajan jälkeen ja yrittäjäkassan jäseneksi siirryttyäsi voit jatkaa ammattiliiton yrittäjäjäsenenä. Lue lisää liiton yrittäjäjäsenyydestä »

Jäsenmaksut

Lue lisää yrittäjäjäsenen jäsenmaksuista »

Lue lisää: