« Palaa kalenteriin

TYK-valmennuksesta tukea työssä jatkamiseen!

Huom. TYK-valmennuksen aloitus siirtyy ensi vuoden puolelle. Jos hakemuksesi on tällä hetkellä Kelalla käsittelyssä, sinut ohjataan automaattisesti vuoden 2016 valmennukseen (kurssinumero säilyy samana). 

Klikkaa tästä ja tutustu vuoden 2016 kuntoutuspäiviin »

Ovatko työkykysi ja ansiomahdollisuutesi heikentyneet tai onko lähivuosina sellaista uhkaa? Hae TYK-valmennukseen! Löydät keinoja työn- ja elämänhallintaan ja opit tunnistamaan työhön liittyvät kuormitustekijät.

Mikä TYK?

TYK-kuntoutus = työkykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus. TYK-kurssin tavoitteena on ammatti-identiteetin vahvistaminen, kuntoutujan työkyvyn ylläpito ja paraneminen sekä aktivoituminen huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, jotta kuntoutuja voi jatkaa nykyisessä ammatissaan. Kuntoutujan omat tavoitteet tarkentuvat yksilöllisesti prosessin kuluessa.

TYK-valmennuksen painopistealueita ovat työhyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen, oman työn ja työtapojen kehittäminen, mielen hyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä itsetuntemuksen lisääntyminen. 

Kelan myöntämä TYK-valmennus (kurssi nro 62304) ERTOn jäsenille:

Kurssijaksot:

Selvitysjakso 1: 7.12.2015-11.12.2015
Selvitysjakso 2: 15.2.2016-20.2.2016

Valmennusjakso 1: 13.6.2016-17.6.216
Valmennusjakso 2: 17.10.2016-21.10.2016
Valmennusjakso 3: 15.5.2017-20.5.2017
Valmennusjakso 4: 11.9.2017-15.9.2017

1. yhteistyöpäivä: 18.2.2016 klo 10 – 14 Siuntiossa
2. yhteistyöpäivä: 18.5.2017  klo 10 – 14 Siuntiossa

Valmennuspaikkana Avire Oy:n tilat Siuntiossa (Rantasipi Siuntion Kylpylä).

Valintakriteerit:

TYK-ryhmään voidaan valita henkilö:

 • Joka on kuntoutuksen alkaessa työssä tai jonka työsuhde on voimassa
 • Jolla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain.

Tarvetta arvioitaessa huomioidaan henkilön:

 • Terveydentilan muutoksista kertovat fyysinen ja psyykkinen kuormittuneisuus
 • Ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • Terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • Runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • Työtehtäviä tai -järjestelyjä koskevat muutokset tai vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • Muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät

Hakeminen:

TYK-valmennukseen hakeudutaan täyttämällä:

 1. Oma hakemus: Kelan lomake Ku 101 »
 2. Liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin laatima B-lääkärinlausunto sekä Työterveyshuollon selvitys Ku 108 » 
 3. Esimiehen selvitys Ku 109 »

Lomakkeet löytyvät myös Kelan sivuilta www.kela.fi  -> henkilöasiakkaat ->paperilomakkeet -> kuntoutus.

Kukin hakija lähettää hakemuksensa liitteineen oman asuinpaikkakuntansa Kelan toimistoon. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan ja antaa päätökset kuntoutujille. Hyväksytyt päätökset tulevat Kelasta suoraan myös palveluntuottajalle. Hakemusten käsittelyaika Kelassa on 6-8 viikkoa.

TYK-kurssille hyväksytään 8 ertolaista kuntoutujaa. Paikat täytetään hakemusten hyväksymisjärjestyksessä. Esivalintaa ei suoriteta.

Kuntoutusraha:

Kela maksaa kurssin ajalta kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan joko kuntoutujalle tai työnantajalle riippuen siitä, maksaako työnantaja kuntoutusjaksojen ajalta palkan. Omavastuu on koko TYK-prosessin ensimmäinen päivä. Lisäksi kuntoutuja voi hakea Kelasta matkakorvausta edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Matkakustannusten omavastuu on 16 euroa/suunta.

Laske kuntoutusrahasi määrä Kelan laskurilla » (valitse laskurin "kuntoutus on"-kohdasta "ammatillinen kuntoutus"). 

Lisätiedot:

ERTOn järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, soile.lindstedt@erto.fi
Rauni Halttunen, p. 050 430 0306, rauni.halttunen@avire.fi
Paula Kivekäs, p. 0400 373 024, paula.kivekas@avire.fi