« Palaa kalenteriin

TYK-valmennuksesta tukea työssä jatkamiseen - Hae ertolaisten omalle kurssille!

Ovatko työkykysi ja ansiomahdollisuutesi heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi tai onko lähivuosina sellaista uhkaa? Hae TYK-valmennukseen!

Mikä TYK?

TYK-kuntoutus = työkykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus. Valmennuksen tavoitteena on työnhallinnan ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, terveiden elämäntapojen ja itsehoitokeinojen omaksuminen ja työtapojen ja -olosuhteiden kehittäminen työssä jaksamista tukeviksi. Kuntoutuksessa käsitellään kaikkia työkykyyn vaikuttavia elementtejä:
työhön ja terveyteen sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Kelan myöntämä TYK-valmennus (kurssi nro 62304) ERTOn jäsenille:

Avire Oy toteuttaa Siuntiossa Kelan myöntämän TYK-valmennuksen ERTO ry:n jäsenille
4.4.2016 alkaen:

Katso tästä Aviren esite »

Kurssijaksot:

Selvitysjakso 1: 04.04.2016 - 08.04.2016
Selvitysjakso 2: 13.06.2016 - 18.06.2016
Valmennusjakso 1: 10.10.2016 - 14.10.2016 
Valmennusjakso 2: 13.02.2017 - 17.02.2017
Valmennusjakso 3: 05.06.2017 - 10.06.2017
Valmennusjakso 4: 02.10.2017 - 06.10.2017

Valmennuspaikkana Avire Oy:n tilat Siuntiossa (Rantasipi Siuntion Kylpylä).

Valintakriteerit:

TYK-ryhmään voidaan valita henkilö:

 • Joka on kuntoutuksen alkaessa työssä tai jonka työsuhde on voimassa
 • Jolla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain.

Tarvetta arvioitaessa huomioidaan henkilön:

 • Terveydentilan muutoksista kertovat fyysinen ja psyykkinen kuormittuneisuus
 • Ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • Terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • Runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • Työtehtäviä tai -järjestelyjä koskevat muutokset tai vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • Muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät

Hakeminen:

TYK-valmennukseen hakeudutaan täyttämällä:

 1. Oma hakemus: Kelan lomake Ku 101 »
 2. Liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin laatima B-lääkärinlausunto sekä Työterveyshuollon selvitys Ku 108 » 
 3. Esimiehen selvitys Ku 109 »

Lomakkeet löytyvät myös Kelan sivuilta www.kela.fi  -> henkilöasiakkaat ->paperilomakkeet -> kuntoutus.

Kukin hakija lähettää hakemuksensa liitteineen oman asuinpaikkakuntansa Kelan toimistoon. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan ja antaa päätökset kuntoutujille. Hyväksytyt päätökset tulevat Kelasta suoraan myös palveluntuottajalle. Hakemusten käsittelyaika Kelassa on 6-8 viikkoa.

TYK-kurssille hyväksytään 8 ertolaista kuntoutujaa. Paikat täytetään hakemusten hyväksymisjärjestyksessä. Esivalintaa ei suoriteta.

Kuntoutusraha:

Kela maksaa kurssin ajalta kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan joko kuntoutujalle tai työnantajalle riippuen siitä, maksaako työnantaja kuntoutusjaksojen ajalta palkan. Omavastuu on koko TYK-prosessin ensimmäinen päivä. Lisäksi kuntoutuja voi hakea Kelasta matkakorvausta edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Matkakustannusten omavastuu on 16 euroa/suunta.

Laske kuntoutusrahasi määrä Kelan laskurilla » (valitse laskurin "kuntoutus on"-kohdasta "ammatillinen kuntoutus"). 

Lisätiedot:

ERTOn järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, soile.lindstedt@erto.fi
Rauni Halttunen, p. 050 430 0306, rauni.halttunen@avire.fi
Paula Kivekäs, p. 0400 373 024, paula.kivekas@avire.fi