Tapahtumaverkkokaupan (kalenteri) rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Toimihenkilöliitto ERTO r.y.
Osoite: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Teemu Miettinen
Osoite: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Puhelin: 09 6132 3258

3. Rekisterin nimi

ERTOn tapahtumaverkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, markkinointiin sekä asiakkaalle tarjottavan palvelun laadun parantamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja tilaustiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero, jäsenyhdistys, osallistumistiedot, hintatiedot, laskutustiedot, muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakas- ja tilaustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas ilmoittautuu tapahtumaan tapahtumaverkkokaupan kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa palveluntarjoajien tiloissa. Käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot pidetään päivitettyinä.  Järjestelmän ylläpitäjillä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  Lomakkeiden lähetys on suojattu SSL-protokollaa käyttäen.