Itsensä työllistäjät
Blogi

Itsensä työllistäjät

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Tilastokeskuksen mukaan itsensä työllistäjiä on noin 150.000. Heistä 19 % on sitä olosuhteiden pakosta, 40 % on ajautunut/tarttunut tilaisuuteen ja 41 % on ns. yrittäjähakuisia. Yrittäjyys on hyvä asia, mutta ketään ei saisi pakottaa luopumaan työsuhteisuudesta. Miksi lainsäädäntömme, sosiaaliturvamme tai kilpailusääntelymme eivät tue yrittäjien asemaa oikeudenmukaisesti?

Suomen laki ei tunne termiä itsensä työllistäjä. Näin siitä huolimatta, että heidän määränsä kasvaa koko ajan. Termin sisälle luetaan usein esim. freelancerit, ammatinharjoittajat ja yksinyrittäjät. Yrittäjyys–sanan voi moni tulkita tarkoittavan taloudellisen onnen ja riippumattomuuden kehtoa, mutta siitä ei ikävä kyllä ole läheskään aina kysymys.

Ammatinharjoittajien yms. asema työssä on hyvin samanlainen kuin työsuhteisilla, eli he ovat usein hyvin riippuvaisia yhdestä toimeksiantajasta. Yksinyrittäjien ansiotaso on yleensä työsuhteisia alhaisempi ja työaika pidempi. Yrittäjät kuitenkin kokevat työssä muita enemmän innostusta ja työn motivaatiota. Työn imu on parempi kuin palkansaajilla keskimäärin (STTK: Itsensä työllistäjät). 

Työn tekemisen muotojen muutos ravistelee koko työmarkkinoiden toimintaa. Suomessa on totuttu tekemään työtä työsuhteessa. Työsuhde on tuonut mukanaan työntekijän suojelun. Eli työntekijällä on ollut mm. työsuhdeturva, eläke ja työaikasuojelu. Lisäksi hänen suojanaan on ollut mm. tasa-arvolainsäädäntö ja työttömyyden kohdatessa hänellä on ollut selkeä mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Yksinyrittäjälle monet työsuhteisten perusoikeudet ovat joko epävarmoja tai tavoittamattomissa.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 

Yhteiskunnassa pitää laajasti miettiä miten varmistamme yksinyrittäjien yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Miksei itsensä työllistäjillä ole yhtä turvattua ja selkeää asemaa kuin työsuhteisilla? Meidän pitää mm. varmistaa, että verotus, sosiaaliturva ja kollektiiviset sopimisoikeudet toimivat asianmukaisesti. Ammatinharjoittajat tarvitsevat ja heillä pitää olla oikeus apuun ja turvaverkostoihin aivan samalla tavalla kuin työsuhteisilla.  

Palkansaajaliikkeen tulee elää työelämän murroksessa ja ottaa huomioon itsensä työllistäjät osana jäsenpalvelua ja edunvalvontaa. ERTOssa itsensä työllistäjät saavat muiden jäsenten tavoin jäsenedut (palkansaajaliikkeen parhaat koulutukset, tilaisuudet, julkaisut, vakuutuksen jne.).

Itsensä työllistäjien edunvalvontaa hoidamme erilaisissa työryhmissä, lobbaamalla, julkisuudessa ja keskusjärjestömme STTKn kautta. STTKn aktiivisuus yksinyrittäjien teemaan näkyy STTK tuoreessa julkaisussa www.sttk.fi/files/itsensatyollistajat/. Suosittelen lukemaan.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen