Kyllä, kyllä ja kerran ei
Blogi

Kyllä, kyllä ja kerran ei

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Palkansaajaliike on taas leimattu ei-liikkeeksi. Lomarahojen puolustamista ja 100 tunnin työajan pidennyksen vastustamista paheksutaan. Sanomme kuitenkin moniin asioihin kyllä.

Kyllä työaikajoustoille

Palkansaajaliike haluaa työaikajoustoja. Käytännön työaikoja ei kannata määrätä valtakunnallisilla sopimuksilla, vaan mahdollisimman lähellä yksittäistä työntekijää. Tutkimusten mukaan työntekijälähtöiset työajat lisäävät tuottavuutta, vähentävät sairaspoissaoloja ja ylitöitä sekä parantavat työssä jaksamista. Työaikajoustot ovat siis win-win. Järkevä työnantaja tukee työntekijälähtöisiä työaikoja.

Suomi on työaikajoustoissa Euroopan kärkeä, mutta aivan liian usein työaikajousto tarkoittaa pelkkää päivittäistä liukuvaa työaikaa. Pidempiaikainen työaikojen hallinta edellyttää työaikapankkien käyttämistä ja niitä on Suomessa aivan liian vähän.

Kyllä paikalliselle sopimiselle

Valtakunnallisissa sopimuksissa ei pystytä huomioimaan kaikkia paikallisia tarpeita. Yrityskohtaisten olosuhteiden huomioiminen edellyttää paikallista sopimista. Palkansaajaliike haluaa työpaikkakohtaista sopimista.

ERTO tukee kehitystä, jossa paikallista osaamista kehittämällä mahdollistetaan yhä laajemmat paikalliset sopimukset. Kun paikallinen sopiminen on reilua eikä vain toisen osapuolen määräämistä, on tilanne win-win.

Ei työttömyydelle

Kaikkien etu on saada Suomeen mahdollisimman paljon työtä. Hyvinvointia voidaan rakentaa vain työlle. ERTOn jäsenten työttömyysaste on 11,3 %. Massatyöttömyyden aikana työajan pidentäminen olisi järjetöntä. 100 tunnin työaikalisäys aiheuttaisi nopeasti irtisanomisia ja lisää työttömyyttä.

Suomi on rakentanut koko sodan jälkeisen hyvinvointinsa tuottavuutta kehittämällä. On innovoitu, kehitetty uusia tuotteita ja otettu käyttöön automaatiota. On selvää, ettei Suomen tulevaisuuden menestystäkään voida rakentaa pelkästään työaikaa pidentämällä.

Kyllä maltille

Työn hinnalla on vaikutusta työllisyyteen. Tämän takia on selvää, että palkansaajaliike on valmis hyvin maltillisiin palkankorotuksiin tulevina vuosia. Tarkoituksena pitää olla työn ja työllisyyden parantaminen ilman kurjuuden lisäämistä. Niin liittojen kuin poliitikkojenkin toiminnan pitää olla reilua. Reilua kaikille.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen