2017: Jäsenmaksu alenee, toiminta laajenee
Blogi

2017: Jäsenmaksu alenee, toiminta laajenee

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

ERTOn edustajisto päätti viime lauantaina alentaa jäsenmaksua ja lisätä palveluja. Tavoitteena on nostaa entisestään jäsenten tyytyväisyyttä ERTOon, nykyisestä 96 %:sta korkeammalle. Ja saada sinutkin ertolaisella alalla työskentelevä jäseneksi. Tai jos olet jo jäsen, niin sinut tyytyväiseksi ja kollegasi jäseneksi.

ERTOn varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 2017 on 1,38 % verotuksen alaisesta ansiotulosta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.  Itsensä työllistäjän jäsenmaksu on 20 e/kk. Minimijäsenmaksu on 11,50 e/kk. Katso yksityiskohtaiset jäsenmaksutiedot 2017

Mitä liitolta halutaan?

Jäsenkyselyn mukaan ERTOlta halutaan eniten tietoa ja turvallisuutta. Uutena turvallisuuden elementtinä ERTO tarjoaa erityisesti itsensä työllistäjille 1.1.2017 lukien vastuuvakuutuksen, joka auttaa, kun yrittäjä on vahingossa aiheuttanut toimeksiantajalleen vahinkoa (esim. rikkonut tietokoneen). Vakuutus kattaa myös työsuhteisen vahingot, joskin työsuhteessa aiheutuneen vahingot korvaa ensisijaisesti työnantaja. Tässä vakuutuksessa on 100.000 euron enimmäiskorvaus ja 100 euron omavastuu. Tarkat vakuutusehdot tiedotetaan myöhemmin.

Monista liitoista poiketen ERTOssa työsuhteiden oikeudenkäyntiturvassa ei ole omavastuuta eikä enimmäiskorvausta. Kun liitto ja jäsen yhdessä päättävät viedä jonkin työsuhdeasian oikeuteen, ei jäsen kanna asiassa lainkaan taloudellista riskiä. Erimielisyys voi koskea vaikkapa palkka-, tasa-arvo- tai irtisanomisasiaa. Olennaista on kuitenkin muistaa, että liiton oikeusturva on oikeuden, ei koston väline. Tämä tarkoittaa, että oikeuteen voidaan mennä, jos lakia näyttää rikotun. Oheisessa taulukossa on vertailtu muutaman liiton oikeusturvaa ja niiden reiluutta. Asiaa käsitellään myös 8.12. kotiin tulevassa Toimi-lehdessä.

Tapaus: Mari irtisanottiin. Näytti ilmeiseltä, että irtisanomisen todellisena syynä eivät olleet yrityksen taloudelliset syyt, tai ainakin Mari olisi pitänyt ottaa takaisin ennen uuden työntekijän palkkaamista. Käräjäoikeus: Irtisanominen oli laillinen. Oikeus määräsi Marin maksamaan sekä omat että vastapuolen yhteensä noin 38 000 euron oikeudenkäyntikulut. Ilman ammattiliiton jäsenyyttä Marin pitäisi maksaa itse koko 38 000 €. Entä kun on liiton jäsen? Yhdessä oikeuteen viedystä jutusta ERTO vastaa kuluista, eikä jäsen maksa mitään.

Turvallisuus ja työssä jaksaminen puhuttaa työpaikoilla. Tulevana talvena ERTO käynnistää uuden työhyvinvointipalvelun. Palvelu toimii verkossa ja siitä tiedotetaan alkuvuoden aikana tarkemmin jäsenviesteissä.

Itsensä työllistäjät

ERTO on ollut aktiivinen itsensä työllistäjien aseman parantamisessa. Kuluvan vuoden aikana olemme tehneet töitä itsensä työllistäjien reilun sosiaaliturvan varmistamiseksi. ERTOn mielestä jokaisella pitää olla työnteon muodosta huolimatta oikeus reiluun sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvan reiluus edellyttää sosiaaliturvan ja erityisesti työttömyysturvan uudistamista.

Yksinyrittäjien asemaa ERTO haluaa tukea myös neuvonnassa. Lähiaikoina liiton sivuilla aukeaa itsensä työllistäjien työn hinnoittelua auttava laskuri. Tällä laskurilla itsensä työllistäjä pystyy helposti ja kätevästi vertailemaan työsuhteessa saadun palkan ja ei-työsuhteisen työkorvauksen edullisuutta ja määrää. Palvelu on osa vuonna 2017 rakentuvaa itsensä työllistäjien palvelupakettia.

Juri Aaltonen
Twitter: @JuriAaltonen

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen