Kenenkään ei pitäisi tulla syrjityksi työpaikallaan
Blogi

Kenenkään ei pitäisi tulla syrjityksi työpaikallaan

Kirjoittaja: Jarmo Lahti Julkaistu:

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajaa, jonka palveluksessa työskentelee vähintään 30 henkilöä, tekemään suunnitelman yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Parhaassa tapauksessa yhdenvertaisuuden edistäminen on luontainen osa työpaikan jokapäiväistä toimintaa.

Työyhteisöön kuuluu erilaisia ihmisiä eli työyhteisö on aina jollakin tavalla monimuotoinen:
• Työntekijät voivat olla sekä naisia että miehiä.
• He voivat olla eri-ikäisiä.
• Heillä voi olla erilaisia uskomuksia tai vakaumuksia.
• He voivat tulla eri kulttuureista tai kieliryhmistä.
• Heillä voi olla jokin fyysinen tai psyykkinen vamma tai sairaus.
• He voivat olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan erilaisia.

Työyhteisön jäsenet voivat itse vaikuttaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen työpaikalla kohtelemalla toisiaan yhdenvertaisesti. Kenenkään ei pitäisi tulla syrjityksi työpaikallaan. On tärkeää olla tietoinen henkilöstön moninaisuudesta ja ajatella sitä positiivisena asiana. Monimuotoisuus voi (jopa) olla yritykselle tai yhteisölle merkittävä kilpailuetu, jos sen tuomat mahdollisuudet osataan hyödyntää oikein.

Jos sinua syrjitään työpaikalla:

Yritä ratkaista asia ensisijaisesti työpaikalla. Jos mahdollista, keskustele asiasta ensin syrjijän kanssa. Voit myös kirjata tapahtumat: mitä tapahtui ja missä, keitä oli paikalla.

Pyydä apua työpaikkasi henkilöstön edustajalta (esim. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, luottamusvaltuutettu). Menkää yhdessä puhumaan asiasta lähimmälle esimiehelle. Jos syrjijä on esimies, keskustelkaa tapahtuneista asioista hänen esimiehensä kanssa.  

Jos tilanne ei selviä työpaikalla, ota yhteyttä ERTO:n työsuhdeneuvontaan (09) 613 231 ja ratkaistaan tilanne yhdessä!

Lisätietoa: www.yhdenvertaisuus.fi

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Jarmo Lahti
Asiantuntija

Työhyvinvointiasioihin perehtynyt asiantuntija.