Taloushallinnon neuvottelut vaikeat
Blogi

Taloushallinnon neuvottelut vaikeat

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

ERTOn käymät taloushallintoalan neuvottelut ovat edenneet huonosti ja vakavan konfliktin syntyminen on nyt lähellä. Työmarkkinakriisien uskottiin olevan ohi vientiteollisuuden liittojen saatua neuvottelutulokset palkankorotuksista. Lehtien otsikot kertovat kahden vuoden sopimuksesta ja kahdesta 1,6 % korotuksesta. Tästä voisi tehdä sen päätelmän, että työehtoneuvottelut ovat helppoa kuin heinän teko. Oletus on ikävä kyllä väärä.

Taloushallinnon palkankorotukset

ERTO neuvottelee parhaillaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa valtakunnallisen taloushallintoalan työehtosopimuksen uudistamisesta. Alun perin oletuksemme oli, että neuvottelut eivät muodostu konfliktiin johtavan vaikeiksi. Mutta toisin voi käydä. ERTO ei voi suostua taloushallintoalalla puoleen muiden palkansaajien palkankorotuksista.

Taloushallinnon ammattilaisten työtä ja osaamista ei voi aliarvioida ja kohdella huonommin kuin muita palkansaajia.  Taloushallintoalan yritysten liikevaihdot kasvavat. Alan palkansaajat, joista suurin osa tekee työtä palkanlaskijana tai kirjanpitäjänä, tekevät vaativaa ja vastuullista työtä. Tästä huolimatta alan keskipalkka on uskomattoman alhainen. ERTOn palkkakyselyn 2017 mukaan palkanlaskijan keskipalkka on 2.638 e/kk ja kirjanpitäjän 2.546 e/kk. Heille kuuluu ja he ovat ansainneet reilun kohtelun myös työmarkkinapöydässä. Muuhun ei voi suostua.

Paikallinen sopiminen

ERTO kannustaa myös taloushallintoalalla paikallisen sopimisen lisäämiseen. Haluamme nähdä luottamusmiehet sopijoina ja työpaikan kehittäjinä. 70-lukulainen ajatus siitä, että luottamusmiehen tehtävä on vain riidellä työnantajan kanssa ja pysyä muutoin poissa silmistä on vanhentunut ja surullinen. Tällaisella asenteella estetään sitouttava, tuottava ja kaikkien osapuolten kannalta tarpeellinen paikallinen sopiminen ja työpaikan kehittäminen. Luottamusmies on henkilöstön edustajana erinomainen työpaikan toiminnan ja tuottavuuden kehittäjä.

Paikallisen sopimisen pitää olla reilua ja neuvottelijoiden tulee olla yhdenvertaisessa asemassa. Luottamusmiehet tarvitsevat lakitietojen lisäksi osaamista mm. henkilöstöasioista, viestinnästä ja palvelujen kehittämisestä. Tällainen neuvottelijan ja kehittäjän tehtävä ei ole kuitenkaan helppo ja sen menestyksellinen hoitaminen vaatii koulutusta. Tämä on huomattu esim. yleisen linjan määrittäjänä pidetyssä Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton välisessä sopimuksessa. Tuossa sopimuksessa lisättiin luottamusmiesten oikeutta koulutukseen kahdella kuukaudella. Työnantajan kustannuksella saa koulutukseen osallistua kuukauden. Kokonaisuudessa kouluttautumisoikeus on kolme kuukautta. Taloushallintoalalla luottamusmies saa koulutusta käytännössä enintään kaksi päivää vuodessa. 

Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää taloushallintoalla lisää luottamusmiehiä. Tämä toteutuu vain luottamusmiehen asemaa ja osaamista parantamalla. Jotenkin kuvittelisi, että työnantajatkin voisivat tulla ulos 70-luvun poteroista ja ottaa luottamusmiehet laajasti mukaan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Se olisi kaikkien etu.

Jatkoa

Toivon, että vakavista neuvotteluongelmista huolimatta taloushallintoalalla järki voittaa ja saamme aikaiseksi reilun ja oikeudenmukaisen neuvottelutuloksen ilman konfliktia. ERTOn hallitus ja edustajisto kokoontuvat tulevana lauantaina ja päättävät mahdollisista painostustoimista tai valtuuksista niihin sekä taloushallintoalalla että mahdollisesti muilla ertolaisilla aloilla. 

Toimihenkilöliitto ERTOon kuuluu kuusi toimialakohtaista jäsenyhdistystä, joista yksi on Taloushallinnon ammattilaiset ry. Taloushallinnon yhdistys on maan ainoa pelkästään taloushallinnon ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva yhdistys.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen