Anteeksi
Blogi

Anteeksi

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

ERTOn, SuPerin ja Tehyn yhteinen neuvottelujärjestö TSN antoi tänään 20.2. uuden lakkovaroituksen naisvaltaiseen yksityiseen sosiaalipalvelualaan. Lakot koskettavat toteutuessaan monen avun ja hoivan tarpeessa olevan elämää ja arkea. Olen pahoillani tästä tilanteesta ja pyydän syvästi anteeksi. Työntekijöillä ei ikävä kyllä ole muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä painostustoimiin.

Työnantaja päätti neuvottelut

Sosiaalipalvelualan työntekijät on nyt ensimmäistä kertaa pakotettu valtakunnalliseen lakkoon. Työnantaja päätti työehtoneuvottelut eivätkä ne jatku ilman painostustoimia. Ilmoitetut lakot eivät toteudu, jos osapuolet pääsevät sopuun ennen lakkojen alkamista 12.3. Aiemmin on ilmoitettu 7.-8.3. uhkaavasta varhaiskasvatuksen lakosta.

Miksi? Mitä tavoitteita työntekijöillä?

ERTO kannattaa sosiaalipalvelujen tuottamista sekä julkisesti että yksityisesti. Edellytämme toimijoiden yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia. Palkkadumppaus ei saa toimia kilpailukeinona.

1. Yksityisten ja julkisten sosiaalipalvelujen palkkojen pitää olla tasa-arvoiset. Tällä hetkellä yksityisen alan työntekijöiden palkat alittavat 5 – 10 % kuntien palveluksessa olevien palkat. Palkkaeron takia yksityiset toimijat saavat kohtuutonta kilpailuetua.

Kilpailutusten lisääntyessä palkkaero voi jo yksinään aiheuttaa sen, että yksityiset yritykset valtaavat koko sosiaalipalvelualan. Tämä tarkoittaisi helposti kymmenien tuhansien nykyisen työn päättymistä. Työpaikat siirtyisivät halvempien palkkojen yksityiselle sektorille.

2. Ns. nollatuntisopimukset ovat laajeneva ongelma sosiaalipalvelualalla. Nollatuntisopimuslaisten oikeuksien pitää olla reilut ja oikeudenmukaiset.

Ns. nollatuntisopimus tarkoittaa, että työntekijä sitoutuu tekemään työtä esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa, mutta hänellä ei ole oikeutta yhteenkään työtuntiin. Työntekijä on täysin riippuvainen työnantajan päätöksistä ja pelkää koko ajan työttömyysturvan menettämistä. Työntekijällä on täydet työntekovelvollisuudet, mutta ei oikeuksia. Yksityiselämän suunnittelu on mahdotonta kun usein ei tiedä päivää etukäteen tulevaa työaikaansa eikä tulojaan. Näissä sopimuksissa työnantajariski siirtyy työntekijälle. Tilanne on kohtuuton.

Neuvotteluissa olemme esittäneet sopimusta, joka ei ylittäisi yleisen linjan mukaista kustannusvaikutusta, mutta sillä korjattaisiin mm. edellä todettuja ongelmia. Palkkaeroa korjattaisiin minimipalkkakorotuksella ja palkkaohjelmalla.

Työnantajien pitää luopua palkkadumppauksella ja epäreiluudella saavutetusta kilpailuedusta.

Pyydän vielä kerran anteeksi työtaisteluvaroitusta. Tilanne on kohtuuton palvelujen käyttäjille, mutta työntekijöillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä painostustoimiin. Vaadimme naisvaltaiselle alalla reiluutta, turvaa ja oikeudenmukaisuutta.

Juri Aaltonen

Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät lakkoon maaliskuussa kolmessa aallossa

 

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen