Sain työnantajaltani varoituksen – miten toimin?
Blogi

Sain työnantajaltani varoituksen – miten toimin?

Kirjoittaja: Taija Numminen Julkaistu:

Varoituksen saaminen on usein ymmärrettävästi järkytys. Varoituksen saatuasi kannattaa ensin
rauhoittua ja pysähtyä miettimään, onko varoitus mielestäsi aiheellinen.

Jos et mielestäsi ole toiminut varoituksessa kerrotulla tavalla tai jos varoitus poikkeaa työpaikkasi yleisestä varoituslinjasta tai on muutoin mielestäsi ylimitoitettu toimenpide, kannattaa sinun laatia työnantajalle kirjallinen vastine. Yleensä myös itse varoitus annetaan kirjallisena. Vastineella voi olla samanlaista näyttöarvoa kuin varoituksella, jos irtisanomisriitaa joudutaan myöhemmin selvittelemään.

Vastineesta tulee käydä ilmi, miksi varoitus on mielestäsi aiheeton. Yleensä on hyvä, ettei vastinetta lähetä työnantajalle pahimmassa järkytyksen tilassa. Muuten teksti saattaa olla sen luontoista, että sen lähettäminen kaduttaa myöhemmin.

Itse suosittelen, että vastine olisi lyhyt ja asiallinen. Mielestäni kannattaa välttää asioiden turhaa kärjistämistä ja vastausten penäämistä työnantajalta. Tällainen johtaa helposti vain vastineiden vastineisiin, eikä tilanne pääse normalisoitumaan. Tärkeintä on, että varoituksen saamisen jälkeen keskityt hoitamaan työvelvoitteesi mahdollisimman hyvin. Tällöin varoitus ei pääse
konkretisoitumaan irtisanomiseksi.

Työnantajan varoituskäytännön pitää olla kaikille tasapuolista ja johdonmukaista. Joskus varoitusta käytetään selvästi kiusaamis- tai painostamistarkoituksessa. Tämä ei tietenkään ole oikein ja varsinkin tällöin sinun kannattaa kääntyä työpaikan luottamusmiehen tai ERTOn työsuhdeneuvonnan puoleen.

Jos varoitus on aiheellinen

Varoituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on antaa työntekijälle mahdollisuus muuttaa toimintatapaansa. Työntekijä saa myös tiedon rikkomuksen vakavuudesta työnantajan silmissä ja sen, miten työnantaja tulee reagoimaan, jos rikkomus toistuu.

Varoitus ei siis tarkoita automaattisesti irtisanomista. Itse asiassa antamalla varoituksen työnantaja luopuu irtisanomisoikeudesta kyseisen rikkomuksen tai laiminlyönnin perusteella. Samalla työnantaja kuitenkin ilmoittaa, että työsuhteesi voidaan päättää, jos vastaavanlainen käytös toistuu.

Varoituksen voimassaolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Yleisesti voidaan sanoa, että irtisanomisen perusteena ei voi toimia vuosia aiemmin annettu varoitus. Ei esimerkiksi olisi kohtuullista irtisanoa työntekijää myöhästymisen perusteella, jos myöhästymisestä on aiemmin annettu varoitus kaksi vuotta sitten. Voimassaoloaikaan vaikuttaa se, kuinka törkeä varoitukseen johtanut laiminlyönti tai rikkomus on ollut.

Irtisanominen ei edellytä aiempaa varoitusta silloin, jos työntekijän sopimusrikkomus on niin vakava, että hänen olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelynsä moitittavuus. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset, joissa työntekijä käyttäytyy työpaikalla väkivaltaisesti tai varastaa työnantajan omaisuutta.

Taija Numminen
Lakimies

Lakimies, jonka neuvotteluvastuulla ovat mm. henkilöstöpalveluala ja runkosopimus