Uudet lait parantavat vaihtelevaa työaikaa tekevien asemaa
Blogi

Uudet lait parantavat vaihtelevaa työaikaa tekevien asemaa

Kirjoittaja: Sanna Villman Julkaistu:

Vaihtelevan työajan sopimukset eli niin sanotut nollatuntisopimukset ovat jo pitkään herättäneet keskustelua työntekijän oikeusturvaongelmista. Kesäkuun alussa voimaan tulleet lait parantavat vaihtelevaa työaikaa tekevien asemaa.

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työtunnit vaihtelevat tietyissä rajoissa riippuen siitä, paljonko työnantaja tarjoaa työtä. Tähän kuuluu myös työaikajärjestely, jonka mukaan työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä vain erikseen kutsuttaessa. Edellä mainitut työaikajärjestelyt tunnetaan työelämässä paremmin nimellä nollatuntisopimukset.

Vaihtelevan työajan työaikaehto (esimerkiksi 0-40 tuntia) on aiheuttanut työntekijälle suuren epävarmuuden siitä, millaiseksi hänen tulotasonsa tulee muodostumaan, ellei työnantaja anna arviota siitä. Työvuoroja on voinut joutua ottamaan vastaan hyvinkin lyhyellä varoajalla. Tämä on johtanut käytännössä jopa jatkuvaan varallaoloon ilman minkäänlaista korvausta. Tästä syystä työntekijän on ollut hankala suunnitella elannon hankkimista muulla työllä, jos työntekijä on sitoutunut tarvittaessa olemaan työnantajan käytettävissä 40 tuntia viikossa. Toisaalta työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työntekijälle yhtäkään työtuntia.

Vaihtelevan työajan sopimukset ovat mahdollistaneet sen, että työnantaja ei ole enää tarjonnut työtunteja työntekijälle, kun on tullut tietoiseksi työntekijän työkyvyttömyydestä. Näin työnantaja on välttynyt sairausajan palkanmaksuvelvollisuudelta. Vastaava ongelma on liittynyt myös irtisanomisajan palkanmaksuvelvollisuuteen, koska työntekijän irtisanoutuessa työnantaja on voinut lopettaa työtuntien tarjoamisen ja siten välttyä irtisanomisajan palkanmaksuvelvollisuudelta.

Vaihtelevan työajan sopimusta ei ole ennen määritelty laissa ja sen käyttäminen on käytännössä mahdollistanut sen, että työnantaja on voinut yksipuolisesti lopettaa työn tarjoamisen, vaikka työvoiman tarpeessa ei olisi tapahtunut muutoksia, eikä työnantajalla olisi myöskään perustetta irtisanoa työntekijän työsuhdetta. Tässä on kyse työntekijän irtisanomissuojan kiertämisestä.

Kesäkuun alussa tuli voimaan uudet lait, joiden tavoitteena on parantaa vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asemaa ja varmistaa, että työsuhdeturvasäännökset toteutuvat tehokkaasti. Säännöksillä varmistetaan nollasopimuslaisille muun muassa oikeus sairausajan palkkaan ja estetään räikeimmät irtisanomis- ja lomautussäännösten kiertämiset.

Tutustu 1.6. voimaan tulleisiin lakeihin täällä. Aika näyttää, millä tavoin työntekijän asema tulee tosiasiallisesti parantumaan, mutta ainakin tämä on askel eteenpäin työntekijöiden oikeusturvan parantamiseksi. Muistathan, että saat ERTOn jäsenenä ongelmatilanteiden hoitamiseksi apua liitosta tai luottamusmieheltä.

 

Sanna Villman
Lakimies