Irtisanomissuojan heikentäminen veisi Suomen Turkin tielle
Blogi

Irtisanomissuojan heikentäminen veisi Suomen Turkin tielle

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Sipilän hallitus haluaa heikentää alle 20 hengen yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojaa. Julkinen keskustelu ja hallituksen perustelut heikennykselle eivät perustu faktoihin kuten pitäisi, vaan ideologiseen tavoitteeseen heikentää työntekijän asemaa.

Esittelen seuraavaksi muutamia faktoja teemasta. Lähdeviittaukset alaviitteissä.

Irtisanomissuojamme eurooppalaisittain heikko

OECD:n tietokannan mukaan Suomessa irtisanomissuoja taloudellisista syistä on Euroopan maiden alhaisimpia.1 Käytännössä tilanne on se, että taloudellisin ja tuotannollisin syin Suomessa voi irtisanoa erittäin kevein perustein ja erittäin halvalla. Yritys pystyy käytännössä aina halutessaan käynnistämään yt-neuvottelut ja irtisanomaan työntekijöitä haluamansa määrän. Yt-neuvottelut ovat usein laillisia, mutta samalla pelkkää teatteria ja työsuhdeturvan irvikuvia.

Henkilöperusteinen irtisanomissuoja on useiden OECD-vertailujen mukaan Suomessa suurin piirtein eurooppalaista keskitasoa.2 Määräaikaisen työntekijöiden työsuhdeturva on Suomessa muita OECD-maita heikompi.3

Työministeri Lindström ilmoitti julkisuudessa 4, että hallitus haluaa heikentää henkilöperusteista irtisanomissuojaa, mutta taloudellisin syin irtisanomisen suojan kehittämisen se jättää seuraavalle hallitukselle. Eli missä työntekijällä ei ole suojaa, siihen ei haluta lainkaan koskea. Missä suojaa vielä on, halutaan se ottaa pois.

Hallitus haluaa meidät Turkin tielle

Hallitus haluaa helpottaa alle 20 hengen yritysten irtisanomista. Miksi 19 hengen yrityksen työntekijän saisi irtisanoa, mutta 21 hengen yrityksen työntekijää ei saisi samasta syystä irtisanoa?

Hallitus perustelee linjaansa mm. sillä, että 11 OECD-maassa (jäsenvaltioita 34) pieniä yrityksiä kohdellaan ”kevyemmin” irtisanomistilanteissa. Tätä asiaa on taulukoitu työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyynnön liitetaulukossa.Ministeriön asiakirjan taulukko ei tue hallituksen linjausta. Olennaista taulukossa on huomata, että 11 maan kevennykset koskevat lähinnä irtisanomisprosesseja eli hallintoa, joiden osalta on jo Suomessakin helpotusta. Nimittäin yt-lain prosessit eivät sido alle 20 hengen yrityksiä.

Taulukosta ilmenee myös, että prosessikevennysten lisäksi monessa vertailumaassa annetaan pienemmille yrityksille helpotusta erorahan maksamisessa. Eli pienen yrityksen ei ole pakko maksaa kultaista kädenpuristusta irtisanomalleen yhtä paljon kuin isojen yritysten. Suomessa laki ei tällaisia erorahoja tunne lainkaan.

Ilmeisesti Turkki on ainoa maa, jossa itse henkilökohtaista irtisanomissuojaa on OECD-maista heikennetty yrityskoon perusteella. Siellä alle 30 hengen yrityksissä irtisanomiskriteerit ovat löyhemmät kuin isompien yritysten.6

Uudistus ei lisää työllisyyttä

Hallituksen asiakirjassa todetaan tutkimustietoihin ja lausuntoihin viitaten, että irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutukset ovat epäselvät. Jopa työnantajia lähellä olevan ETLAn tutkijan lausunnon mukaan suojan heikentäminen lisäisi kyllä irtisanomisia ja rekrytointeja, mutta itse työllisyyteen sillä ei ilmeisesti olisi vaikutusta. Työelämän kierto lisääntyisi ja työttömyyden uhka työntekijöillä kasvaisi.7 Valtiovarainministeriön mukaan 20 hengen rajaus laissa lisäisi rekrytointeja näissä pienissä yrityksissä, mutta jarruttaisi yrityksiä kasvamasta yli 19 hengen yrityksiksi.8 Hallituksen lausuntopyynnössä todetaan lisäksi: ”…potentiaalisesti positiivinen vaikutus työllisyyteen”, ”…tutkimuksista…varovaista tukea…”, ”…yrityskoosta… vastakkaissuuntaisia vaikutuksia…”.9 Varmaa näyttää olevan vain se, ettei työllisyysvaikutukselle löydy tukea oikein mistään muualta kuin ideologiasta.

Yhteenvetona voi todeta, ettei edes hallituksen oma muistio irtisanomissuojan heikentämiseksi tue hallituksen linjaa. Varmaa on, että positiiviset työllisyysvaikutukset ovat jopa hallituksen ideologisten lasien läpi erittäin epävarmat. Faktaa on, että Suomessa irtisanominen on helppoa ja halpaa eikä sen heikentämiseen ole mitään syytä. Istuvan hallituksen parhaat päätökset ovat olleet sen omien päätösten perumisia. Nyt hallituksen tulee taas tehdä hyvä päätös ja perua oma päätöksenä irtisanomissuojan heikentämisestä.

Toimihenkilöliitto ERTOn hallitus käsitteli irtisanomissuojan heikentämisesitystä kokouksessaan 25.8. Liitto vastustaa työntekijän aseman heikentämistä eikä näe mitään syytä purkaa jo valmiiksi heikkoa työntekijän irtisanomissuojaa. Hallitus päätti tällöin äänestyksen jälkeen, ettei liitto tässä vaiheessa ryhtynyt järjestöllisiin toimiin hallituksen linjauksen takia.

ERTOn hallitus käsittelee tilannetta uudestaan kokouksessaan perjantaina 21.9. Tiedotamme mahdollisista painostustoimenpiteistä tämän jälkeen. 

 1 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lausuntopyyntö (TEM/1399/03.01.01/2018), liite Työntekijästä johtuvan irtisanomisen perusteet. muistio 5.7.2018.pdf. s. 4.
2 TEM lausuntopyyntö, liite Työntekijästä johtuvan irtisanomisen perusteet. muistio 5.7.2018.pdf. s. 4.
3 TEM lausuntopyyntö, liite Irtisanomissuojakatsaus.pdf, s. 4.
4 YLE 17.8.2018
5 TEM lausuntopyyntö, liite Irtisanomissuojakatsaus.pdf, s. 13.
6 Ks. edellinen.
Ks. TEM lausuntopyyntö, liite Työntekijästä johtuvan irtisanomisen perusteet. Muistio 5.7.2018.pdf. s. 7-8.
8 Ks. edellinen, s. 8.
9 Ks. edellinen, s. 8.

 

Lue aiheesta myös blogikirjoitus Valitse heikommalle parempi

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen