Irtisanomislakikiistassa on saavutettu vasta välirauha
Blogi

Irtisanomislakikiistassa on saavutettu vasta välirauha

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Tyyntä myrskyn edellä? Maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt saavuttivat 26.10. välirauhan irtisanomislakikiistassa. Työtaistelut on keskeytetty. Vaara ei kuitenkaan vielä ole ohi.

Maan hallitus tarjosi viime torstaina uuden työsopimuslain pykäläkirjauksen, joka kelpasi palkansaajaliikkeelle. Kirjaus kelpasi, koska se muuttaisi irtisanomissuojaa luultavasti vain nimellisesti eikä määräisi alle 10 hengen yrityksiä heikomman irtisanomissuojan piiriin. Kirjaus ei siis luo vastustamiamme kahden kerroksen työmarkkinoita. Lisäksi hyväksymistä tuki hallituksen lupaus korjata aktiivimallia kolmikantaisesti sekä lyhentää irtisanotun työntekijän työttömyysturvakarenssia kolmesta kuukaudesta kahteen.

Sovun syntyminen uutisoitiin kuitenkin liian vahvasti lopullisena sopuna ja siten, että irtisanomislakikiista siirtyi muka historiaan. Palkansaajien mielestä hallituksen muutettu esitys kyllä mahdollistaa painostustoimien keskeyttämisen, mutta edellytyksenä lopulliselle rauhalle on kuitenkin lain perustelujen kolmikantainen valmistelu ja siinä yhteisymmärryksen löytäminen.

Miksi pitää neuvotella?

Ongelma on se, että pelkkä pykäläkirjaus ei kerro lain sisältöä. Olennaista on uuden pykälän perustelut, jotka määrittelevät koko lakimuutoksen sisällön. Maan hallitus ei ole vielä esitellyt näitä perustelutekstejä.

Lakimuutoksen sisältö voi siis perustelutavasta riippuen olla joko massiivinen tai marginaalinen. Jos irtisanomislain perustelut kirjoitetaan esimerkiksi Suomen Yrittäjien toiveiden mukaan, työntekijän irtisanomissuojasta jää jäljelle vain tähteet. Jos taas palkansaajaliikkeen tahto voittaa, niin muutos helpottaa työntekijän irtisanomista vain nykylain aikana työnantajan kannalta kohtuuttomaksi tulkituissa tilanteissa. Todellisia kohtuuttomia tilanteita on vaikea edes keksiä, joten muutos mahtuisi kirpun eväsreppuun.

Mitä tarkoittaa kolmikanta?

Tänään 31.10. käynnistyy siis irtisanomislain perustelujen kolmikantainen valmistelu. Kolmikantainen valmistelu tarkoittaa, että valtion, palkansaajien ja työnantajien edustajat istuvat pöydän ääreen ja laativat perustelut esitetylle laille. Kyse on aidosta yhteistyöstä, jossa kaikki tavoittelevat yksimielisyyttä.  

Aikaa perustelujen kirjoittamiselle on ilmeisesti noin kaksi viikkoa. Yleensä näin tärkeän lain perustelujen kirjoittamiseen varataan aikaa helposti kuukausia, joten kiirettä ja vaarallisia tilanteita on luvassa.

Jos kolmikantaisessa työskentelyssä ei saavuteta sovintoa, palaamme aikaan ennen työtaistelujen keskeytystä. Jos hallitus vie irtisanomislakia ilman sopua väkipakolla eteenpäin, on todennäköistä, että työtaistelut käynnistyvät uudestaan. Mahdollisesti entistä kovempina.

Pelkään, ettei sopua synny ilman uusia taisteluja, vaikka toivonkin sopua neuvotteluilla. Neuvotteluratkaisu olisi kaikkien, myös ERTOn etu, mutta valmistaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin.

Tiivistetysti irtisanomislakiprosessia 2018:

 • Huhtikuussa hallitus ilmoitti heikentävänsä henkilökohtaista irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä ja sallivansa alle 30-vuotiaiden perusteettomat määräaikaisuudet. Perusteena työllisyyden parantaminen.
 • Palkansaajaliike vastusti esityksiä mm. yhdenvertaisuuden loukkaamisen takia ja kiisti esitysten parantavan työllisyyttä. Hallitukselle ilmoitettiin yksiselitteisesti, että esitettyjä heikennyksiä ei tulla hyväksymään.
 • Kesällä hallitus luopui perusteettomien määräaikaisuuksien hyväksymisestä alle 30-vuotiaille.
 • Heinäkuussa hallitus lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen irtisanomislaiksi perusteluineen. Luonnoksessa ja sen liiteaineistoissa todettiin, että irtisanomissuojan heikennyksen työllisyysvaikutukset ovat vähintäänkin epävarmat. 
 • Syyskuussa hallitus ilmoitti muuttavansa osana irtisanomislakia irtisanomisen aiheuttamaa työttömyysturvan karenssia 90 päivästä alaspäin, mutta pitävänsä kiinni alle 20-hengen yritysten heikommasta irtisanomissuojasta.
 • Lokakuussa käynnistyivät poliittiset työtaistelut. ERTOn osalta kyse oli ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.
 • Lokakuussa hallitus rajasi irtisanomissuojan heikennyksen alle 10 hengen yrityksiin.
 • Lokakuussa (25.10.) hallitus muutti esitystään poistamalla laista 10 työntekijän rajan. Samalla luvattiin lyhentää työttömyysturvan karenssia 90 päivästä 60 päivään ja valmistella kolmikantaisesti ns. aktiivimalliin ”korjauksia”.
 • Lokakuussa (26.10.) palkansaajakeskusjärjestöt hyväksyivät hallituksen esityksen sillä ehdolla, että lain perustelut kirjoitetaan kolmikantaisesti.
 • Lokakuussa (26.10.) lainsäädännön arviointineuvosto kritisoi voimakkaasti hallituksen lakiesitystä. Arvion kohteena oli hallituksen esitys ennen 25.10. ilmoitettuja muutoksia.
 • Lokakuussa (26.10) hallitus ilmoitti olevansa valmis valmistelemaan lain perusteluja kolmikantaisesti.
 • Lokakuussa (31.10.) kolmikantaisen lain perusteluja valmistelevan työryhmän ensimmäinen kokous.
 • Hallituksen ilmoituksen mukaan lakiesitys annetaan eduskunnalle marraskuun alkupuolella.

Lue tästä hallituksen 25.10. tekemä esitys irtisanomislakikiistan ratkaisemiseksi »

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen