Nyt on aika sopia liukumasaldon tasaamisesta!
Blogi

Nyt on aika sopia liukumasaldon tasaamisesta!

Kirjoittaja: Helena Lievonen Kuva: Nyt on aika sopia liukumasaldon tasaamisesta! Julkaistu:

Taloushallinnon ammattilainen, nyt kevään tilinpäätöskiireet ovat ohi ja on aika sopia liukumasaldojen tasaamisesta!

Liukuva työaika tarkoittaa, että voit sovituissa rajoissa itse määrätä työsi päivittäisen aloittamis- ja päättämisajankohdan. Työaikalain mukaan liukumasaldo saa olla enintään 40 tuntia. Jos työnantaja on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritys ja noudattaa taloushallintoalan työehtosopimusta, liukuman maksimimäärä on 150 tuntia.

Jos työnantaja ei ole PALTAn jäsenyritys, mutta noudattaa taloushallintoalan työehtosopimusta, joko vakiintuneen käytännön mukaan tai taloushallintoalan työehtosopimus on merkitty työsopimukseen, saa liukumasaldo olla enintään 40 tuntia. Jos et tiedä, onko työnantajasi PALTAn jäsenyritys, kysy sitä työnantajaltasi. ERTOn jäsenenä voit kysyä sitä myös allekirjoittaneelta.

Liukuvasta työajasta on säädetty taloushallintoalan työehtosopimuksen kohdassa 6 § Säännöllinen työaika 6. Liukuva työaika, sivulla 15.

Liukumasaldojen tasaaminen

Työnantajan tulee seurata työntekijöiden liukumasaldojen kertymää. Kun liukumasaldo ylittää 50 tuntia, työnantajan pitää neuvotella työntekijän kanssa työajan tasoittamisesta.

Liukumasaldon tulee tasoittua 50 tuntiin vuoden loppuun mennessä, ellei paikallisesti muuta sovita. Työnantajan ja työntekijän pitää päästä sopimukseen vapaan pitämisestä työntekijän esittämänä ajankohtana kalenterivuoden tai työnantajan muun etukäteen ennen jakson alkamista vahvistaman 12 kuukauden ajanjakson loppuun mennessä. Muuten koko positiivinen saldo maksetaan työntekijälle kahden kuukauden kuluessa liukumajakson päättymisestä, ellei paikallisesti muuta sovita.

Työnantajan tulisi sopia työntekijän kanssa, että liukumasaldon kertymä pidetään ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä. Samalla kannattaa keskustella töiden järjestelystä vapaan aikana. Työsuhteen päättyessä liukumasaldo maksetaan tai vähennetään tunti tunnista.

Jos työntekijä on sovitun saldovapaan alkaessa työkyvytön, on vapaa hänen pyynnöstään siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Jos työkyvyttömyys alkaa saldovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme työpäivää, tämän ajan ylittävää osaa samalle vapaajaksolle ajoittuvasta työkyvyttömyydestä ei pidetä saldovapaana. Tämä edellyttää, että työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja esittää luotettavat selvitykset työkyvyttömyydestä.

Paikallisen sopimuksen liukuvasta työajasta voivat tehdä PALTAan järjestäytynyt työnantaja ja allekirjoittajaliiton jäsenenä oleva luottamusmies. Tällöin noudatetaan työehtosopimuksen 23 §:n ja liitteen 6, Sopimus paikallisesta sopimuksesta, ohjeita.

Olkaa yhteydessä, jos tarvitsette neuvoja!

Aurinkoista kesää kaikille!

Helena Lievonen
Lakimies

Lakimies, jonka neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoala ja Accountor