Askel askeleelta kohti reilumpaa työelämää
Blogi

Askel askeleelta kohti reilumpaa työelämää

Kirjoittaja: Jarmo Lahti Julkaistu:

Kun puhumme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omasta historiasta, on vaikea välttää sellaisia sanoja kuin vaientaminen, näkymättömäksi tekeminen, salaaminen, sensuuri ja itsesensuuri. Onneksi 50 vuoden aikana on tapahtunut paljon myös hyvää.

Salaaminen ja vaientaminen ovat läsnä kaikkialla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiassa. Sitä on kaikissa aikakerrostumissa, yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa, mutta sen löytäminen vaatii herkkyyttä ja toisin katsomista.

Onneksi hyviäkin asioita on tapahtunut paljon. Lainsäädännössä on tapahtunut valtava muutos viimeisen noin 50 vuoden aikana. Nämä lainmuutokset ovat ohjaamassa muutosta siihen, että työ- ja perhe-elämä olisi kaikille reilua ja yhdenvertaista.

1971 Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistetaan rikoslaista. 

1981 Lääkintöhallitus poistaa virallisesta tautiluokituksesta kohdan, jossa homoseksuaalisuus luokitellaan sairaudeksi.

1999 Kehotuskielto kumotaan. Hetero- ja homoseksuaalisen seksin suojaikärajat yhtenäistetään.

2000 Uusi perustuslaki astuu voimaan. Lain 6 § sisältää yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon.

2001 Uudessa työsopimuslaissa kielletään ”sukupuoliseen suuntautumiseen” liittyvä syrjintä.

2002 Laki rekisteröidystä parisuhteesta astuu voimaan. Eduskunta hyväksyy translain.

2004 Yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan. Se sisältää syrjinnän kiellon ja viranomaisia koskevan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen ”sukupuolisen suuntautumisen” perusteella.

2007 Laki hedelmöityshoidoista hyväksytään. Se sallii hoidot luovutetuilla sukusoluilla ilman parisuhteeseen tai kumppanin sukupuoleen kohdistuvaa rajoitusta. 

2009 Lakia rekisteröidystä parisuhteesta muutetaan siten, että perheen sisäinen adoptio mahdollistuu myös parisuhteensa rekisteröineille pareille. Vuoteen 2009 asti se on ollut vain avioparien käytössä.

2011 THL poistaa transvestisuuden sairausluokituksesta Suomessa. 

2014 Eduskunta säätää kansalaisaloitteen mukaisen tasa-arvoisen avioliittolain.

2015 Uudistuneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki astuvat voimaan. Tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Vähemmistövaltuutettu muuttuu yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, jolla on oikeus käsitellä syrjintää kaikilla perusteilla.

2017 Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan. Samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan yhdenvertaisesti sosiaalietuuksien osalta.

Askel askeleelta kohti reilumpaa työelämää. Koska kuten missiomme ERTOssa on "Jotta kaikilla olisi parempi työelämä"!

Lähde: Suomi100-sateenkaarivareissa.fi 2016-2018

Jarmo Lahti
Asiantuntija

Työhyvinvointiasioihin perehtynyt asiantuntija.