Reilumpaa työelämää kansalaisaloitteella
Blogi

Reilumpaa työelämää kansalaisaloitteella

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Sosiaaliturvassamme on valuvika. Vika on siinä, ettei se läheskään aina anna turvallista mahdollisuutta itsensä työllistämiseen. Turvattomuutta luo se, että itsensä työllistäjien kohdalla rajanveto palkansaajan ja yrittäjän välillä on epäselvä jopa asiantuntijoille.

Itsensä työllistäminen lisääntyy koko ajan. Esimerkiksi ERTOn jäsenyhdistyksen Digimaman jäsenistä viidennes ja ETryn, Taloushallinnon ammattilaisten sekä Ystean jäsenistä lähes joka kymmenes hankkii tämän vuoden aikana ansioita palkkatyön lisäksi yrittäjänä.  

Ertolainen yrittäjyys on usein kevytyrittäjyyttä ja niin kutsuttua monityön tekemistä. Kevytyrittäjillä tarkoitetaan niitä, jotka hankkivat ei-työsuhteisia ansioita henkilökohtaisella verokortilla ilman yrityksen y-tunnusta yleensä laskutuspalvelun kautta. Monityöllä tarkoitetaan sitä, että henkilö tekee samaan aikaan, jopa samana päivänä tai lyhyinä peräkkäisinä jaksoina töitä sekä työsuhteessa että yrittäjänä.

Työttömyysturva mahdollistaa tällä hetkellä työttömälle neljän kuukauden ”yrittäjyyskokeilun”. Tältä ajalta työttömällä on oikeus työttömyysturvaan, josta vähennetään mahdolliset yrittäjätulot.

Tämä ei kuitenkaan ei ole riittävän joustavaa erityisesti monityötä tekeville. Monityötä tekevä on voinut tehdä jo ennen työttömyyden alkamista yksittäisiä toimeksiantoja ei-työsuhteisena limittäin työsuhteisen palkkatyön kanssa. Hän voi haluta tehdä niin myös koko työttömyytensä ajan etsiessään itselleen uutta palkkatyötä. 

Vuoteen 2017 saakka kevytyrittäjät saivat vakuuttaa ei-työsuhteiset ansionsa työntekijän eläkevakuutuksessa, kunnes vakuuttaminen kiellettiin. Tämä tulisi muuttaa. Työntekijän pitäisi voida vapaaehtoisesti ja turvallisesti valita, haluaako hän saada tai säilyttää palkansaajastatuksen sosiaaliturvassa myös kevytyrittäjänä. Itsensä työllistämisen tulee olla yhdenvertainen ja samanhintainen ansionhankkimistapa työsuhteisuuden kanssa. Kummassakin vaihtoehdossa pitää olla mahdollisuus ennustettavaan sosiaaliturvaan. Työntekomuotojen yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa myös sitä, että yksinyrittäjyys ei saa olla ole keino välttää sosiaaliturvamaksuja. Monella kevytyrittäjillä on kuitenkin valmius ja halu maksaa ennustettavasta sosiaaliturvasta.   

Auta monityötä tekeviä ja käy allekirjoittamassa kansalaisaloite, Kevytyrittäjille mahdollisuus reiluun sosiaaliturvaan, osoitteessa kansalaisaloite.fi.

Ps. Muistathan, että Erton jäsenenä saat kevytyrittäjien Ukko.fi -palvelun jäsenetuhintaan!

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen