Saanko hoitaa koronatestitulosta odottavaa lasta kotona?
Blogi

Saanko hoitaa koronatestitulosta odottavaa lasta kotona?

Kirjoittaja: Anne Kaattari Julkaistu:

Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan flunssan sairastanut lapsi saa palata päiväkotiin ja kouluun vasta negatiivisen koronatestituloksen jälkeen. Mitä vanhemmat voivat tehdä, jos testaukset pahasti ruuhkautuvat ja tulosta joudutaan odottamaan esimerkiksi viikon ajan?

Kesä alkaa tulla päätökseen ja lapset palaavat taas päiväkoteihin ja kouluihin. Niissä on ryhdytty erinäköisiin varotoimiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja jotta voidaan suojella henkilöstöä ja muita lapsia saamasta mahdollista koronatartuntaa. Koska eri ylähengitystieinfektioita on mahdotonta erottaa toisistaan ilman asianmukaista testiä, on lapsen pysyteltävä kotona, jos lapsella esiintyy nuhaa, yskää tai muita ylähengitystieoireita. Lisäksi tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan päiväkotiin ja kouluun saa palata vasta oireettomana ja negatiivisen koronatestituloksen jälkeen. Mitä vanhemmat voivat tehdä, jos testaukset pahasti ruuhkautuvat ja testien tulosta joudutaan odottamaan useita päiviä?

Tilapäinen hoitovapaa neljän päivän ajan

Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, on työntekijällä oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen neljän työpäivän ajalta. Tilapäisen hoitovapaan tarkoitus on mahdollistaa vanhemmalle vapaata lasten hoitamiseksi sekä aikaa hoidon järjestämiseksi tätä pidemmälle ajalle, jos sairaus jatkuu. Tilapäisen hoitovapaan voi myös jakaa vanhempien kesken saman kalenterijakson aikana, esimerkiksi niin että toinen vanhemmista on aamupäivän kotona ja toinen iltapäivän. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla yhtäaikaisesti tilapäisellä hoitovapaalla. Tilapäinen hoitovapaaoikeus ei pitene neljästä päivästä, vaikka vapaata jaettaisiin vanhempien kesken.

Tärkeää on muistaa ilmoittaa tilapäisestä hoitovapaasta työnantajalle mahdollisimman pian. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tilapäisen hoitovapaan perusteesta. Koronavirusaikana olisi suositeltavaa, että työnantajat kelpuuttavat oman ilmoituksen lääkärintodistuksen sijaan.

Työnantaja ei voi tilapäistä hoitovapaata kieltää. On kuitenkin syytä huomata, että lähtökohtaisesti tilapäinen hoitovapaa on palkatonta. Onneksi olemme kuitenkin työehtosopimuksissa sopineet paremmista ehdoista, ja monilla aloilla onkin oikeus palkkaan tilapäisen hoitovapaan ajalta joko kokonaan tai osittain.

Jos hoidon tarve ylittää neljä päivää

Työntekijällä on oikeus yli neljän päivän tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Koronavirustartuntaepäily pienellä lapsella on ennalta arvaamaton ja pakottava syy poissaoloon, koska lapsen hoitoa ei voi hoitaa muulla tavalla altistamisriskin takia. Näin ollen koronavirusepäilyssä työntekijällä on oikeus palkattomaan tilapäiseen poissaoloon, mutta työnantaja voi edellyttää työntekijältä selvitystä poissaolon perusteesta.

Lapsella todetaan koronavirus tai hänet on asetettu karanteeniin

Jos lapsella todetaan koronavirus tai jos hänet asetetaan tartuntatautilääkärin toimesta karanteeniin tartuntaepäilyn vuoksi, on alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalla oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos hän on tämän seurauksena estynyt tekemästä työtään ja hänelle aiheutuu siitä ansionmenetystä. Tällaisessa tilanteessa vanhemmalla on luonnollisesti oikeus olla pois työstä, mutta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Tällöin tartuntatautipäiväraha onneksi kuitenkin korvaa menetetyn palkan. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta, kun olet saanut virallisen karanteenipäätöksen postissa.

Lapsi kotona odottamassa koronavirustestituloksia

Mitkä ovat vanhemman oikeudet silloin kun lapsi on jo tervehtynyt, mutta päiväkoti tai koulu edellyttää negatiivista koronatestitulosta ennen sinne palaamista? Viranomaiset suosittelevat testitulosta odottaessa omaehtoista karanteenia ja sosiaalisten kohtaamisten välttämistä. Tällöin ei sukulaisia tai ulkopuolisia hoitajia voi käyttää apuna lapsen hoitamista varten. Pientä lasta ei kuitenkaan ole mahdollista jättää yksin kotiin, joten mikäli vain on mahdollista kannattaa työnantajan kanssa sopia mahdollisuudesta etätyön tekemiseen. ERTOn näkemyksen mukaan jokaisella, jonka työ soveltuu etätyöhön, pitäisi olla siihen oikeus. Työnantajan kanssa voi sopia myös etätyön järjestelyistä omasta normaalityöajasta poikkeavasti, joten kannattaa rohkeasti keskustella vaihtoehdoista ja miettiä yhdessä kaikille hyvää ratkaisua työn ja perheen yhteensovittamiseksi

Mikäli etätyön tekeminen ei ole mahdollista tai lapsi on vielä niin pieni, että tarvitsee hoitajan läsnäoloa täysiaikaisesti, eikä etätyö sen takia onnistu, on vanhemman mahdollista sopia tarpeen mukaan työnantajan kanssa pidemmästä poissaolosta. Jotta mahdollisen koronaviruksen leviäminen voidaan estää, on työnantajan tässä tapauksessa pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Kyse on työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta, ja työnantaja voi pyytää työntekijää tarkemmin selvittämään poissaolon tarpeen. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta tällaisen poissaolon ajalta.

Suosittelemme, että työntekijät ja työnantajat yhdessä miettivät myös muita vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi, kuten esimerkiksi työaikajärjestelyjen, saldovapaiden, työpankkivapaiden, vuosilomapäivien tai muiden palkallisten vapaiden käyttämisen mahdollisuutta, jotta työntekijä välttyisi ansionmenetykseltä pakottavan poissaolotarpeen takia. Valitettavasti koronatestitulosta voi joutua tällä hetkellä odottamaan useampiakin päiviä. Tilanne on ikävä niin työntekijöille kuin työnantajille, mutta viruksen leviämisen estämiseksi olisi erityisen tärkeää, että löydetään yhdessä hyviä ratkaisuja.

Mitä jos jääkin kotiin vastoin työnantajan määräystä?

Työntekijän kannattaa aina ilmoittaa työnantajalle poissaolosta ja sen syystä mahdollisimman pian, sillä hänellä ei ole oikeutta olla poissa töistä ilman lain takaamaa oikeutta tai työnantajan hyväksyntää. Näinä poikkeuksellisina aikoina on toivottavaa, että jatkamme yhteiseen hiileen puhaltamista ja yritämme yhdessä miettiä ratkaisuja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Jos poissaolon syy liittyy koronatestitulosten odottamiseen tai sairastuneen lapsen hoitamiseen ja työntekijä on tästä työnantajalle ilmoittanut asianmukaisesti, ei mielestäni poissaolo voi johtaa esimerkiksi työsuhteen päättämiseen tai muihin sanktioihin, koska työntekijällä on pätevä syy poissaololleen.

Muissa tapauksissa lähtökohtaisesti luvaton poissaolo voi johtaa varoitukseen ja toistuessa työsuhteen päättämiseen. Jos työntekijä on poissa yli 7 päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen, voi työnantaja myös katsoa työsuhteen purkautuneen poissaolon alkamisesta lähtien. Mikäli sinulle tulee ongelmia työpaikalla poissaoloihin liittyen, kannattaa aina ottaa yhteyttä ERTOn työsuhdeneuvontaan, niin selvitämme yhdessä asiaa.

Yhteenveto

Työntekijällä on oikeus olla poissa työstä sairaan lapsen hoitamiseksi tai lapsen koronavirustestitulosta odottaessa. Lähtökohtaisesti poissaolo on palkatonta, ellei työnantajalla työehtosopimuksen perusteella ole palkanmaksuvelvollisuutta tai työnantajan kanssa sovita muusta järjestelystä. Viranomaisen asettaman lapsen karanteenin ajalta alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, joka korvaa poissaololta aiheutuneen ansionmenetyksen, jos työn tekeminen etätyönä ei karanteenin ajalta ei ole mahdollista.

Anne Kaattari
lakimies

Annen neuvotteluvastuulla on optikoiden työehtosopimus.