Pitääkö työnantajalle kertoa koronarokotuksesta?
Blogi

Pitääkö työnantajalle kertoa koronarokotuksesta?

Kirjoittaja: Helena Lievonen Julkaistu:

ERTOn jäsenet ovat viime aikoina kysyneet työsuhdeneuvonnasta, täytyykö työnantajalle kertoa koronarokotteen ottamisesta. Työntekijän ottamat rokotukset ovat terveydentilatiedoksi luokiteltavaa tietoa, joten työntekijän ei ole pakko kertoa työnantajalle, onko hän ottanut tai jättänyt ottamatta koronarokotuksen. Jos työntekijä ei halua kertoa rokotustilanteestaan työnantajalle, siitä ei saa tulla työntekijälle haitallisia seuraamuksia.

Koronarokotuksia pidetään tällä hetkellä tärkeimpänä keinona suojata omaa ja muiden terveyttä koronavirukselta. Rokottamattomuudesta kertominen voi olla järkevää oman ja muiden terveyden kannalta. Jos työtä voi tehdä työturvallisuussyistä vain rokotettu henkilö, työnantajan tulee yrittää siirtää rokottamaton työntekijä muihin tehtäviin. Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää ottamaan rokotetta, koska rokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Rokottamattomuus ei ole myöskään irtisanomisperuste.

Jos rokottamattomuudesta aiheutuu vaara työturvallisuudelle tai asiakkaiden tai potilaiden terveydelle, myös rokotustiedon puuttuminen voi olla esteenä työn tekemiselle. Tällöin työnantajan tulee ensisijaisesti pyrkiä järjestelemään työtehtäviä niin, että työntekijälle pystytään tarjoamaan työsopimuksen mukaista työtä, jonka hän voi tehdä turvallisesti, esimerkiksi käyttäen hengityssuojaimia. Ellei tällaista työtä voi tarjota, tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota muuta työntekijän osaamista ja kokemusta vastaavaa työtä, johon hänet voi kohtuudella kouluttaa.

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan pitää arvioida koronatartuntojen riskiä työpaikalla ja pitää riskinarviointi ajan tasalla. Työnantaja voi lisäksi pyytää työterveyshuollosta tilastotietoa työpaikan koronarokotustilanteesta.

Vakavalle tautimuodolle alttiiden parissa työskentelevät

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että lääketieteellisesti arvioituna vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden tai asiakkaiden kanssa työskentelevän henkilökunnan rokotussuoja on kunnossa. Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käsitellä työntekijän terveydentilaa tai rokotteita koskevia tietoja ilman työntekijän suostumusta.

Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon, minkälaista suojaa kussakin toimintayksikössä edellytetään. Työntekijä voi halutessaan itse kertoa työnantajalle, onko hänellä toimipisteen edellyttämä suoja. Suullinen ilmoitus riittää. Työnantaja ei voi vaatia työntekijältä kirjallista selvitystä annetuista rokotuksista tai sairastetuista taudeista.

Työterveyshuolto arvioi tarvittaessa, soveltuuko työntekijä työskentelemään tiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita.

Lue myös 5.1.2022 julkaistu blogikirjoituksemme Onko sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä velvollisuus rokottautua?

Helena Lievonen
Juristi

Helenan neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset.