Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen ei edellytä uutta työsopimusta
Blogi

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen ei edellytä uutta työsopimusta

Kirjoittaja: Helena Lievonen Julkaistu:

Vuoden 2022 loppuun saakka työnantajilla on oikeus ilman irtisanomisaikaa irtisanoa ennen 1.1.2022 solmitut tarpeettomat kilpailukieltosopimukset. Näin työnantajat välttyvät mahdollisten sopimuskorvausten maksamiselta lähivuosina. Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen ei kuitenkaan edellytä uutta työsopimusta.

Vuonna 2022 tai sen jälkeen solmittavissa uusissa kilpailukieltosopimuksissa työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta. Vuoden 2023 alusta lukien korvausvelvollisuus koskee myös ennen vuotta 2022 solmittuja kilpailukieltosopimuksia.

Kilpailukieltosopimus on työsopimuksen ehto, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus samalla alalla toimivan työnantajan kanssa tai harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa sen jälkeen kun työsuhde on päättynyt.

Kilpailukieltosopimusta irtisanottaessa ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta vaan irtisanomisen voi tehdä esimerkiksi työsopimuksen liitteessä tai muutoin todistettavasti. Joitakin ERTOn jäseniä on työnantaja pyytänyt allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, josta kilpailukieltosopimus on poistettu ja samalla muita ehtoja on huononnettu. Työntekijän ei tarvitse eikä kannata hyväksyä työsuhteen ehtojen heikennyksiä, vaikka vanha kilpailukieltosopimus irtisanotaan. Uuden työsopimuksen allekirjoittamisesta voi kieltäytyä ilman seurauksia.

1.1.2023 jälkeen työnantaja voi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Jos työntekijä on jo irtisanoutunut työsuhteesta, työnantaja ei voi enää ollenkaan irtisanoa kilpailukieltosopimusta.

Helena Lievonen
Juristi

Helenan neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset.