ERTOn oikeusturva on markkinoiden parhaimpia
Haasteiden edessä

ERTOn oikeusturva on markkinoiden parhaimpia

Kirjoittaja: Saara Arola

Kun työelämässä ilmaantuu ongelmia, liitosta saa apua. ERTOn jäsenillä on yksi maan parhaista oikeusturvista.

ERTO hoitaa vuosittain pari sataa työsuhderiita-asiaa, joista noin 20 viedään oikeuteen saakka. ERTOn jäsenellä ei ole riita-asioissa taloudellista riskiä lainkaan, sillä oikeuteen päätyvissä tapauksissa ERTO maksaa kaikki oikeudenkäyntikulut.

ERTO auttaa jäseniään työsuhdeasioissa ongelman ilmenemisestä lähtien aina oikeudenkäynnin loppuun saakka. Useimmat asiat ratkeavat joko työsuhdeneuvontapuhelimesta saatavilla neuvoilla tai viimeistään ERTOn lakimiehen tai asiantuntijan yhteydenotoilla työnantajaan. Jo tällaisista neuvoista ja neuvotteluavusta voi työoikeuteen erikoistuneelle asianajajalle joutua maksamaan 200-300 euroa tunnilta. Lisäksi ERTOsta saa neuvoja esimerkiksi oman alan työehtosopimuksen tulkintaan, toisin kuin asianajajilta, jotka eivät ERTOn neuvottelemia työehtosopimuksia tunne.

Ammattiliittojen tarjoamassa oikeudenkäyntiturvassa on suuria eroja. Oman liiton oikeudenkäyntiturvan ehdot kannattaa tarkistaa huolella, sillä sen kattavuus saattaa tosipaikan tullen tulla yllätyksenä.

Monet liitot tarjoavat jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen oikeuteen päätyvien riitojen varalle. Tällainen vakuutus kattaa kuitenkin vain hyvin rajatun osan kuluista: vakuutuksessa on yleensä omavastuuosuus ja enimmäiskorvaus on usein 10 000–15 000 euroa, vaikka kulut voivat helposti nousta oikeusriidassa korkeammaksikin. Lisäksi oikeudenkäynnissä hävinnyt osapuoli joutuu usein korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jolloin maksettavaa voi tulla useita kymmeniä tuhansia euroja. Siten oikeusturvavakuutuksesta huolimatta työntekijä joutuu ottamaan ison henkilökohtaisen riskin viedessään jutun oikeuteen. Monella tähän ei ole varaa.

Kun jäsenelle on myönnetty ERTOn oikeusturva, se kattaa kaikki oikeudenkäyntikulut, myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos juttu hävittäisiin. ERTOn jäsen ei siis joudu itse maksamaan mitään.

Vaikka riski häviämisestä on aina olemassa, ERTO häviää vain pienen osan oikeuteen asti menneistä jutuista. Tämä johtuu siitä, että erimielisyysasiat tutkitaan huolellisesti ennen kuin päätetään yhdessä, viedäänkö juttu käräjille eli onko jutulla menestymisen mahdollisuuksia. Sataprosenttisia voittomahdollisuuksia ei tietenkään edellytetä. Toinen syy voitokkuuteen on ammattitaito ja kokemus. ERTO käyttää juttujen ajamiseen vain työoikeuteen perehtyneitä asianajotoimistoja.

Oli sitten kyse laittomasta irtisanomisesta, työpaikkakiusaamisesta tai maksamattomista palkoista, työsuhderiidat ovat jäsenelle aina äärimmäisen raskaita. Useimmat tapaukset saadaan sovittua, mikä onkin usein nopein ja helpoin ratkaisu jäsenelle. Tällöin työnantaja maksaa työntekijälle korvauksen eikä jäsen joudu raskaaseen, pahimmillaan vuosia kestävään oikeusprosessiin. Siltä varalta, ettei työnantaja kuitenkaan suostu kohtuulliseen sovintoratkaisuun ilman oikeudenkäyntiä, on ERTOn apu ja maksuton oikeudenkäynti jäsenelle paras turva.


Teksti julkaistu alun perin Toimi-lehdessä 4/2017.