Yt-neuvottelut alkavat – mitä niistä pitää tietää?
Haasteiden edessä

Yt-neuvottelut alkavat – mitä niistä pitää tietää?

Kirjoittaja: Sami Turunen

Mitä yt-neuvotteluilla tarkoitetaan ja miten ne vaikuttavat työntekijöihin? Varmista, ettet anna yt-peikoille valtaa, vaan ymmärrät neuvotteluiden rytmin.

Yhteistoimintaneuvottelut näyttäytyvät julkisuudessa usein vain isoina irtisanomisina. Kuitenkin yt-lain tarkoituksena on lisätä henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa siten, että työntekijöillä olisi mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ja työpaikkaansa koskeviin asioihin ja tuoda kehitykseen omia ideoitaan. Yt-neuvotteluissa voidaan siten neuvotella vaikkapa sisäisestä tiedottamisesta tai sosiaalitilojen suunnittelusta. Neuvottelujen kohteena voivat olla myös henkilöstön siirrot tehtävistä toiseen, lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset.

Miten yt-neuvottelut alkavat?

Työnantaja esittää kutsun, jossa kerrotaan neuvottelujen alkamisajankohta ja paikka sekä neuvoteltavat asiat. Jos yrityksessä on luottamusmies, joka edustaa neuvottelujen kohteena olevia työntekijöitä, kutsu toimitetaan hänelle – muussa tapauksessa kutsu lähetetään niille, joita neuvottelu koskee. Jos neuvottelut koskevat työvoiman vähentämistä, on kutsu annettava kirjallisena, monissa muissa asioissa riittää suullinen kutsu. Neuvoteltavien asioiden sisältöjen on oltava niin selkeät, että työntekijöillä on aidosti mahdollisuus neuvotella ja että he voivat tuoda neuvottelupöytään omia ehdotuksiaan.

Entä miten neuvottelut etenevät?

Neuvottelun osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Työnantaja valitsee omat neuvottelijansa ja työntekijät omansa. Työntekijöiden edustajana on luottamusmies tai luottamusvaltuutettu ja muut henkilöstön valitsemat edustajat. Kun toimenpide koskee määrättyä työntekijää tai yrityksen jotakin yksikköä, asiasta neuvotellaan kyseisen työntekijän tai ryhmän kanssa.

Voiko tavallinen työntekijä valmistautua yt-neuvotteluihin jotenkin?

Kannattaa ottaa heti yhteyttä omaan ammattiliittoon. Sieltä saa lisätietoa, miten asiat etenevät. Neuvottelut hoidetaan yleensä luottamusmiehen ja yhdessä valittujen neuvottelijoiden kautta, mutta tavallisen työntekijänkin on hyvä ymmärtää, miten neuvottelut etenevät. Kannattaa kerrata kokoustekniikkaa ja neuvottelutaitoja sekä perehtyä neuvotteluesityksessä kerrottuihin asioihin, koska itsekin voi joutua neuvottelupöytään.

Jos puhutaan neuvotteluista, jotka voivat johtaa irtisanomisiin, miten kannattaa toimia?

Edellä mainittujen lisäksi kannattaa yrittää keskittyä omaan työhön ja normaaliin arkeen, vaikka se ei olekaan helppoa. Pitää yrittää pysyä rauhallisena, nukkua ja syödä hyvin, liikkua paljon ja kerätä henkistä energiaa. Yt-peikolle ei kannata antaa valtaa.

Lue juttumme "7 vinkkiä yt-arkeen - näin toimit, jos yt-neuvottelut iskevät" »

Mitä työntekijöiden ei kannata tehdä?

Työnantajat haluavat usein edetä neuvotteluissa ja tehdä päätöksiä nopeasti, mutta turhaan kiireeseen ei tarvitse lähteä mukaan. Neuvottelupöydässä ei kannata provosoitua tai hermostua, ja kaikissa päätöksissä asioita on hyvä harkita rauhassa. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan malttia, vaikka epätietoisuus ja odottelu onkin vaikeaa.

Miten kauan neuvottelut voivat kestää?

Vähimmäisajat erilaisten neuvottelujen aiheisiin on kerrottu yt-laissa. Jos neuvotellaan irtisanomisista, jotka koskevat enintään 9 henkilöä, aika on kaksi viikkoa, isommalla joukolla aika on kuusi viikkoa. Neuvotteluihin voi kulua pidempikin aika, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii.

Tavoitteena neuvotteluissa on saavuttaa yksimielisyys, mutta niinhän ei aina käy. Työnantajalla on lopullinen päätösvalta, ja neuvottelujen päätyttyä se ilmoittaa päätöksensä neuvotelluista asioista.

Vinkit antoi ERTOn työmarkkinayksikön asiantuntija Markku Väänänen.