ERTOn jäsen turvautui oikeudenkäyntiturvaan – sai korvauksen laittomasta irtisanomisesta
Haasteiden edessä

ERTOn jäsen turvautui oikeudenkäyntiturvaan – sai korvauksen laittomasta irtisanomisesta

Käräjäoikeus totesi ERTOn jäsenen irtisanomisen laittomaksi. Korkein oikeus ei myöntänyt työnantajalle valituslupaa asiassa. Työnantaja määrättiin maksamaan työntekijälle korvausta.

ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola kertoo, että korkein oikeus antoi lokakuussa ratkaisun ERTOn jäsenen irtisanomisasiassa. Jäsen oli voittanut irtisanomisriidan käräjäoikeudessa. Työnantaja haki nyt valituslupaa asiassa hovioikeudesta ja korkeimmasta oikeudesta, mutta sitä ei myönnetty.

”Kaikki alkoi siitä, kun jäsenellä ja työnantajalla oli erimielisyyttä sairausajan palkallisuudesta. Jäsen antoi asian ERTOn selvitettäväksi. Sen jälkeen kun liitto oli yhteydessä työnantajaan, työnantaja päätti irtisanoa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Samoihin aikoihin työnantaja oli kuitenkin palkannut oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työsuhteeseen tarjoamatta työtä jäsenellemme”, Saara Arola kertoo tapahtumista.

Asiassa ei päästy sovintoon, joten ERTO myönsi jäsenelle maksuttoman oikeudenkäyntiturvan. Se tarkoittaa, ettei jäsen joudu lainkaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista, vaikka juttu hävittäisiinkin. Ilman maksutonta oikeudenkäyntiturvaa työntekijä voisi joutua ottamaan riskin menettää kymmeniä tuhansia euroja oikeudenkäyntikuluihin.

Tuomion mukaan irtisanominen todettiin laittomaksi, koska työnantaja oli irtisanomisen aikoihin palkannut uuden työntekijän jäsenelle sopivaan tehtävään ja siten laiminlyönyt muun työn tarjoamisvelvoitteensa. ”Lisäksi asiassa oli todisteita, jotka antoivat aihetta epäillä, että työntekijän irtisanomiseen oli johtanut sairausajan palkkoja koskeva riita”, Saara Arola toteaa.

Jäsen sai korvausta laittomasta irtisanomisesta 7 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Korvauksen määrään vaikutti paljolti se, että jäsen oli ollut työttömänä noin 5 kuukautta. Työnantaja velvoitettiin myös korvaamaan ERTOlle oikeudenkäyntikulut.