Nuoret kaipaavat lisää työhyvinvointia
Hyvinvointi

Nuoret kaipaavat lisää työhyvinvointia

Kirjoittaja: Aurora Airaskorpi

Nuoret työntekijät näkevät hyvinvoinnin entistä tärkeämpänä osana työelämää ja kaipaavat tukea epävarman tulevaisuuden varalle. Maalasimme kuvan, mitä ERTO voi tulevaisuudessa tarjota jäsenilleen.

Haluan ylläpitää omia voimavarojani

Nuoret pitävät hyvinvointia tärkeänä työpaikan valintakriteerinä. ERTOn bränditutkimuksessa haastatellut nuoret kokivat, että heiltä vaaditaan koko ajan enemmän ja tehokkaampaa työpanosta. Se lisää huolta omasta jaksamisesta. Hyvinvointi pitää sisällään myös sen, että työn ja vapaa-ajan välillä on hyvä tasapaino. ERTOn jäsenkyselyyn vastanneista kaiken ikäisistä työntekijöistä 35,7 prosenttia näkee työhyvinvoinnin tukemisen yhtenä liiton tärkeimmistä tehtävistä. 

Mitä jo nyt on tarjolla: 

ERTO Lifted WORK -verkkovalmennus pyörähti toisen kerran käyntiin tammikuussa. Valmennus räätälöitiin jäsenten toiveiden mukaisesti ja kaikki jäsenet kutsuttiin osallistumaan. 

Mihin ERTOssa panostetaan tulevaisuudessa:

ERTO haluaa tukea jäsentensä urasuunnittelua ja työnhakua. Suunnitteilla on muun muassa jäsen­iltoja, joissa käsitellään oman osaamisen esiintuomista ja työssä jaksamista. 

Pitää asettaa itselleen rajat: en tee töitä iltaisin enkä viikonloppuisin.

Haluan varmistaa, että minulla on töitä tulevaisuudessakin 

ERTOn tutkimuksessa haastatellut nuoret kokivat, että työelämä on muuttunut entistä epävarmemmaksi. He tiedostavat, että teknologian kehitys saattaa johtaa tilanteeseen, jossa heidän nykyistä työtään ei ole enää olemassa. Epävarmuuden tunnetta ruokkivat myös määräaikaiset työsuhteet. Myös itsensätyöllistäminen ja yrittäjyys nähdään mahdollisuuksina.

Mitä jo nyt on tarjolla:

ERTO kouluttaa jäseniä työehtosopimuksen ja työlainsäädännön kiemuroihin. Jäsenyhdistykset tarjoavat ammatillisia kouluttautumismahdollisuuksia. Muutosten seuraamisen ja nopean reagoinnin avuksi ERTOssa on otettu käyttöön Vainu-palvelu, jonka avulla pystymme ennakoimaan ja tunnistamaan jäseniämme työllistävissä yrityksissä tapahtuvat muutokset. ERTOn nettisivuilta löytyy tietoa itsensätyöllistämisestä ja laskuri oman työn hinnoittelulle. 

Mihin ERTOssa panostetaan tulevaisuudessa:

ERTOn ja sen jäsenyhdistysten tehtävä on seurata työelämän muutoksia valppaasti ja tarttua toimeen, kun sitä tarvitaan. ERTO tavoittelee oikeudenmukaista ja reilua sosiaaliturvaa kaikkiin työnteon muotoihin, myös itsensätyöllistäjille. Tällä hetkellä panostamme muun muassa siihen, että tarjoamme palveluita myös itsensätyöllistäjille ja yrittäjille.

Tuntuu, että oma työpaikka pitää luoda koko ajan.

Haluan, että joku pitää minusta huolta työttömänäkin

Pätkätyöt ja työelämän epävarmuus pilkkovat työuria lyhyempiin jaksoihin, ja työttömyys voi olla normaali vaihe uran varrella. Sitran tekemän tutkimuksen vastaajista kaksi kolmannesta oli ollut työttömänä jossain vaiheessa. Liiton työttömyyskassan tarjoama työttömyysturva onkin yksi tärkeimmistä syistä kuulua liittoon. 

Mitä jo nyt on tarjolla:

ERTO lobbaa aktiivisesti oikeudenmukaisen työttömyysturvan puolesta. ERTOn työsuhde­neuvonnasta, jäsenpalvelusta ja kassan neuvontapalveluista saa aina ajantasaista tietoa työttömyyden kohdatessa. ERTOn jäsenyhdistyksillä on myös palveluja, joilla tiedotetaan oman toimialan työpaikoista. Viime kesänä järjestimme #työllistämistalkoot pitkä­aikaistyöttömien työllistymiseksi. 

Mihin ERTOssa panostetaan tulevaisuudessa:

Pitkäaikaistyöttömyys on suomalaisten työmarkkinoiden suuri haaste. Elin­ikäisen oppimisen tukeminen on tärkeä keino työttömyyden ehkäisyssä. "Kaikessa työssä kehitys ja työnkuvien muutos on väistämätöntä, ja haluamme tukea jäseniämme sopeutumaan nopeisiinkin muutoksiin", järjestöpäällikkö Soile Lindstedt sanoo.

Mulle ERTOon kuuluminen luo turvaa ja on myös sellainen tietolähde.

Haluan hyvinvoivan työyhteisön

Nuorista työntekijöistä 90 prosenttia pitää työn sosiaalisuutta tärkeänä. Hyvät työkaverit ovat tärkeämpiä kuin palkka, ja työkavereiden kanssa vietetään mielellään myös vapaa-aikaa. Hyvältä työyhteisöltä kaivataan matalaa hierarkiaa ja samaistuttavaa arvomaailmaa. 

Mitä jo nyt on tarjolla:

ERTOn jäsentilaisuudet mahdollistavat oman alan kollegoihin tutustumisen ja yhdessäolon. ERTO pitää huolen myös palkkaedunvalvonnasta ja toteuttaa alakohtaiset palkkakyselyt vuosittain. Jäsen pystyy hyödyntämään palkkatietoja esimerkiksi henkilökohtaisessa palkkakeskustelussa. Jos olet kiinnostunut työyhteisön hyvinvoinnista, ryhdy oman työpaikkasi henkilöstön edustajaksi suorittamalla ERTOn HED-tutkinto.

Mihin ERTOssa panostetaan tulevaisuudessa:

ERTO haluaa tarjota jäsenkunnalle keinon vaikuttaa sekä omaan että koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Haluamme tämän lisäksi turvata oikeudenmukaisen ansiokehityksen kaikille jäsenille kaikilla aloilla mukaan lukien sopimuksettomat alat. HED-koulutuksissa keskitytään neuvottelutaitoihin ja positiivisen sopimisen ja työnteon kulttuurin tukemiseen. 

Huolestuttaa oma jaksaminen työelämässä ja myös kollegoiden.

Haluan nopeita digitaalisia palvelukanavia

Työelämän keskustelut ovat siirtyneet yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Palkoista, työajoista ja työelämän pelisäännöistä keskustellaan eri ammattikuntien Facebook- ja LinkedIn-ryhmissä. Jos töissä on kiperä tilanne, apua kaivataan nopeasti.

Mitä jo nyt on tarjolla:

Jäsenet pystyvät hallinnoimaan jäsenyyt­tään eAsioinnin kautta. ERTO on jäsenilleen läsnä Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä, YouTubessa ja Instagramissa. Verkkosivustoa analysoidaan ja kehitetään jatkuvasti kävijöidemme käyttäytymisen pohjalta. Sivusto uudistuu entistä palvelevammaksi kevään 2018 aikana. 

Mihin ERTOssa panostetaan tulevaisuudessa:

ERTO tavoittelee mobiilipalvelua, jossa jäsen pystyy hallinnoimaan koko jäsenyyttään 24/7. Palvelun on tarkoitus mahdollistaa aktiivinen vuorovaikutus jäsenen ja liiton välillä.Palvelukokemuksen parantamiseen ja chat-palvelun lisäämiseen. "Keräämme jatkuvasti palautetta jäsenpalvelun laadusta ja kehitämme palveluitamme sen pohjalta", Lindstedt sanoo.

Ammattiliiton viestinnästä pitäisi tulla tunne, että puhutaan ihmisille.

Haluan, että oman ammattini erityispiirteitä ymmärretään 

Kun työelämä pirstaloituu, ja teknologia kehittää aloja eri tavoin, työelämän kysymykset muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi. Yhden ison ammattiliiton sijaan kaivataan omiin asioihin erikoistuneita ryhmiä ja kanavia.

Mitä jo nyt on tarjolla:

ERTO ja yhdistykset järjestävät alakohtaisia tilaisuuksia, tapaamisia ja koulutuksia. ERTO koostuu kuudesta alakohtaisesta yhdistyksestä, jotka palvelevat jäseniä juuri omaan toimialaan liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä. Oman yhdistyksesi yhteystiedot löydät osoitteesta erto.fi.

Mihin ERTOssa panostetaan tulevaisuudessa:

ERTO tekee kahden vuoden välein ison jäsenkyselyn. Kyselystä saatujen vastausten perusteella toimintaa kehitetään ja ohjataan jäsenten haluamaan suuntaan. Muutokset voivat olla pieniä tai isoja. Aina ennen työehtosopimusneuvotteluita tehdään sopimusaloittain palkkakysely, jossa kartoitetaan myös työoloja ja työsuhteen toteutumisen ehtoja. Kyselyillä on tarkoitus selvittää millaisia kipukohtia sopimusaloilla on ja mitä voisi parantaa. 

Terveysala teknistyy jatkuvasti ja työn ydin häviää: istun koko ajan palavereissa enkä näe työn hedelmää.

Lähteet: ERTOn jäsenkysely 2016, ERTOn bränditutkimus 2017, Nuoret osaajat työelämässä 2017 (Student Work), Työelämän tutkimus 2017 (Sitra)

Sitaatit ERTOn bränditutkimuksesta 2017