Työn muodot samalle viivalle
Kolumni

Työn muodot samalle viivalle

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Vaikka teknologisten vallankumousten on aina pelätty aiheuttavan työttömyyttä ja kurjuutta, lopulta ne ovat olleet hyviä asioita. Myös digitalisaatio lisää tulevaisuudessa työtä ja hyvinvointia peloista huolimatta.

Elintaso ei digitalisaation vallankumouksessa kuitenkaan parane itsestään, vaan yhteiskunnan on tälläkin kertaa sopeuduttava uuden tilanteeseen. Välttämätöntä on muun muassa hyväksyä työnteon muotojen monipuolistuminen ja niiden yhdenvertainen kohtelu.

Itsensä työllistäjät mukaan lukien monityötä tekevien määrä kasvaa digitalisoituvassa työelämässä koko ajan. Monityöllä tarkoitetaan työsuhteisen ja yrittäjyyden samanaikaisuutta tai limittäisyyttä - työtä tehdään välillä työsuhteessa, välillä yrittäjänä. Esimerkiksi ERTOn jäsenyhdistyksen DigiMaman jäsenistä 20 prosenttia tekee monityötä.

Itsensä työölistäjiä on tällä hetkellä 6-8 prosenttia työllisistä eli vajaa 200 000. Itsensä työllistäjät tekevät työsuhteisia pidempää työpäivää, tuntevat vahvempaa intoa työhönsä ja ovat lisäksi tyytyväisempiä tilanteeseensa kuin työsuhteiset.

Itsensä työllistämistä ei pidä nähdä vihollisena tai kultakimpaleena vaan yhtenä työnteon muotona. Poliittisten päättäjien on kohdeltava eri työnteon muotoja yhdenvertaisesti. Työntekijän pitää voida vapaaehtoisesti ja turvallisesti tehdä valinta, haluaako hän ansaita elantonsa työsuhteisena vai itsensä työllistäjänä. Itsensä työllistämisen tulee olla yhdenvertainen ja samanhintainen ansionhankkimistapa työsuhteisuuden kanssa. Kummassakin vaihtoehdossa pitää olla mahdollisuus yhdenvertaiseen varmaan ja ennustettavaan sosiaaliturvaan, myös työttömyysturvaan.

Työntekomuotojen yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa myös sitä, että yksinyrittäjyys ei ole keino välttää sosiaaliturvamaksuja.

Ammattiliittojen osaamiseen kuuluu vahva yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tällä osaamisella tulee nyt varmistaa työnteon muotojen yhdenvertainen kohtelu. Näin pitää tehdä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.

Kirjoittaja on Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja ja oikeustieteen lisensiaatti, joka tekee työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä