Kohti henkilökohtaista sopimista
Kolumni

Kohti henkilökohtaista sopimista

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Henkilökohtaisen sopimisen merkitys työmarkkinoilla kasvaa koko ajan. Yhä useammin työntekijä ja esimies sopivat palkasta ja muista yksityiskohdista työehtosopimusten määrittäessä työehtojen vähimmäistason. Työehtosopimukset toimivat neuvottelujen tukena ja ponnahduslautana parempiin etuihin. Paremmin saa sopia, työehtosopimuksen alle ei saa mennä.

ERTO tavoittelee aitoa henkilökohtaista sopimista. Aito sopiminen on määräämisen vastakohta. Emme hyväksy järjestelyjä, joissa työnantajalle tyrkytetään mahdollisuus polkea työehtoja. Henkilökohtaisen sopimisen onnistuminen edellyttää avoimuutta, osaamista ja turvaa.

Henkilökohtaisen sopimisen maailmassa työntekijän osaamisen ja riittävän tietopohjan merkitys kasvaa. Miten voit neuvotella palkastasi, jos et tiedä minimipalkkaa? Tiedätkö mitä palkkaa muille maksetaan? Mistä tiedät, onko sopimuksesi hyvä vai huono?

Sopimuksia tehdessä pitää tietää muun muassa alan vähimmäisehdot, alan yleinen palkkataso ja lain sopimiselle asettamat rajat. ERTO tukee jäseniään sopimisessa muun muassa solmimalla työehtosopimuksia, järjestämällä koulutuksia ja tarjoamalla työsuhdeneuvontaa. Me esimerkiksi tarkistamme pyydettäessä jäsenten työsopimuksia.

Riskeeramme henkilökohtaisen sopimisen onnistumisen, jos ajattelemme että työntekijän ja työnantajan välistä sopimista ei tulisi enää säännellä ja että jokaisella pitää olla mahdollisuus sopia haluamistaan asioista. Työlainsäädännön tehtävä on nimittäin suojata heikompaa eli työntekijää. Työsopimuslaki määrää irtisanomisperusteista, työehtosopimus minimipalkasta, vuosilomalaki minimilomasta, työaikalaki maksimityöajasta ja työturvallisuuslaki työntekijän suojelusta ja niin edelleen. Edes vahvat eivät pärjää, jos minimiehdot eivät ole taattuja.

Reilu ja kaikille parempi työelämä edellyttää henkilökohtaisen sopimisen pelisääntöjä, yleissitovia työehtosopimuksia, luottamusmiehiä ja työntekijän tukipalvelua. Kun nämä ovat kunnossa, voi sopiminen menestyä.