Epäaito yrittäjyys pitää lopettaa
Kolumni

Epäaito yrittäjyys pitää lopettaa

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Yrittäjyys ei aina ole aitoa ja reilua. Liian usein yrittäjyyteen ajaudutaan olosuhteiden pakosta.

Syy yrittäjäksi ryhtymiseen voi olla esimerkiksi työnantajan ilmoitus: voit valita työn jatkamisen yrittäjänä tai tulla irtisanotuksi.

Aito yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ovat hyviä asioita. Mitä useammalla on mahdollisuus itse valita tapansa tehdä työtä, sitä parempi. Tutkimusten mukaan itsensä työllistäjät ovat tyytyväisempiä työhönsä kuin työsuhteiset. Näin siitä huolimatta, että yrittäjät tekevät muita pidempää työpäivää ja ansaitsevat työsuhteisia vähemmän.

Aito yrittäjyys on yleensä sitä, että tekijä voi itse päättää miten ja kuka tilatun työn tekee. Epäaidossa yrittäjyydessä tilanne taas on usein se, että yrittäjäksi naamioitu velvoitetaan tekemään työtä henkilökohtaisesti työpaikalla työsuhteisten rinnalla.

Jos henkilö sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään korvausta vastaan työtä jonkun johdon ja valvonnan alaisena, on työsopimuslain mukaan kyse työsuhteesta.

Rinteen hallituksen ohjelman mukaan työsopimuksen naamioiminen yrittäjyydeksi estetään työsopimuslakia muuttamalla. Lainsäädäntötyö käynnistyy talvella.

ERTOn linjauksen mukaan työsopimuslakia pitää muuttaa niin, että siinä korostuu henkilökohtainen työn tekemisen velvoite työsuhteisuuden harkinnassa. Yrittäjän tulisi voida itse määritellä kuka tehdyn työn tekee, muuten kyse on harvoin aidosta yrittäjyydestä. Tulos on se, mitä pitäisi mitata.

Normaalin palkkatyön muuttaminen yrittäjyydeksi on työvoiman halpuutusta. Itsensä työllistävälle yrittäjälle ei kuulu esimerkiksi työsuhteisen irtisanomissuoja, palkalliset sairaslomat, vuosilomat tai palkansaajan työttömyysturva. Poikkeuksellinen epävarmuus tulevista töistä ja toimeentulosta on monen yrittäjän jokapäiväinen vieras.

Työsuhteen naamioiminen yrittäjyydeksi tule estää. Työelämän pitää olla reilu kaikille.