Tarvitsemme hyväksynnän toiminnallemme myös liiton ulkopuolelta
Kolumni

Tarvitsemme hyväksynnän toiminnallemme myös liiton ulkopuolelta

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Julkaistu:

Työmarkkinat ovat nyt pahasti sekaisin. Vastakkainasettelu vahvistuu, ja syytöksiä heitellään puolin ja toisin. Surullista. Jokaisen pitäisi tehdä töitä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.

Alkuvuoden työmarkkinariidat ovat nostaneet esille ongelman, jota ammattiliitot ovat väheksyneet. Suurin ongelma ei ole järjestäytymisasteen lasku, vaan se, ettei liittojen toimintaa enää hyväksytä samalla tavalla liittojen ulkopuolella. Silloin kun työntekijöistä vielä yli 80 prosenttia kuului ammattiliittoihin, riitti, että toiminnan hyväksyivät omat jäsenet. Liittoon kuulumattomat olivat ideologinen joukko, jolle ei kelvannut mikään perustelu liittojen toiminnan oikeutukseksi.

Tämä ideologinen joukko ei varsinaisesti ole kasvanut, mutta liittoon kuulumattomia on kuitenkin yhä enemmän. Tästä syystä ammattiliittojen on osallistettava myös liittoon kuulumattomia ja perusteltava toimintansa oikeutus myös heille. Tämä on ammattiliittojen tulevaisuuden iso kysymys ja haaste. Jos sivuutamme tämän haasteen, asemamme heikkenee, koska ihmiset kokevat toimintamme helposti liian radikaaliksi eivätkä ymmärrä liittojen tarkoitusperiä.

Kansainvälisesti järjestäytymisasteet ovat Suomea alhaisemmat. Silti liitot ovat ulkomaillakin vahvoja vaikuttajia. Liitot perustelevat toimintaansa niin, että toiminta saa laajan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden. Näin meidän pitäisi ja olisi myös mahdollista toimia myös Suomessa.

Liittojen pitää saada myös jäsenensä yhä vahvemmin mukaan päätöksentekoon. Tämä onnistuu nykyään helposti erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Esimerkiksi me emme ERTOssa ryhdy painostustoimiin ilman verkossa tehtävän jäsenkyselyn tukea. Lisäksi viemme aina kun vain suinkin mahdollista, neuvottelutulokset jäsenäänestyksessä hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Liiton tehtävä on kertoa mistä on kysymys, suositella ja toimia asiantuntijana, mutta jäsenet päättävät. Tämä on aitoa jäsendemokratiaa ja jäsenten tahdon kunnioitusta.

Minut valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle ERTOn puheenjohtajaksi 1.2. ERTO on uudistunut vahvasti ja saanut jäsenmäärän hentoon kasvuun. Olen ylpeä ja innoissani mahdollisuudesta jatkaa ERTOn toiminnan kehittämistä maan osallistavimmaksi ammattiliitoksi. Kiitos tästä mahdollisuudesta.