Nyt on aika päivittää työelämä 2020-luvulle
Kolumni

Nyt on aika päivittää työelämä 2020-luvulle

Kirjoittaja: Juri Aaltonen Kuva: Meeri Utti Julkaistu:

Esitimme elokuussa julkaisemassamme kannanotossa palkansaajille lakisääteistä oikeutta etätyöhön. Kaikilla, joilla työtehtävät sen mahdollistavat, pitäisi olla oikeus tehdä ainakin osa työstä etänä. Etätyö lisää työtyytyväisyyttä, parantaa tuottavuutta ja pidentää työuria. Etätyö on kestävän kehityksen työelämää.

ERTOn etätyöesitys häkellytti. Kukaan ei ole aikaisemmin esittänyt, että etätyö nostetaan yhtä arvokkaaksi kuin lähityö. Työelämä on kuitenkin muuttunut. Itsensä johtaminen on 2000-luvun työelämää. Selän takana kyyläävä työnjohtaja on menneisyyden haamu.

Lakisääteistä etätyöoikeutta kannatettiin ja vastustettiin julkisuudessa. Palkansaajilta tullut palaute oli yksinomaan hyväksyvää. Moni työnantajakin on kiitellyt esitystä. Tällaisia työelämän uudistuksia, jotka lisäävät työnteon autonomiaa, halutaan lisää. Myös poliitikoilta, mukaan lukien ministereiltä, esityksemme sai positiivisia kommentteja.

Työnantajien Elinkeinoelämän keskusliitto EK odotetusti vastusti esitystämme nopeasti. EK on työelämän jarru, joka ei kykene katsomaan työmarkkinoiden kokonaisuutta, eikä halua tukea entistä parempaa työelämää. Sen ideologiaan ei tunnu mahtuvan muu kuin konservatiivinen työnantajan määräysvallan ihannointi ja palkansaajien aseman heikentäminen.

Työmarkkinajärjestöistä STTK tukee esitystä. Akavan linja on epäselvä, SAK taas kannattaa työntekijän autonomiaa lisääviä uudistuksia. Uudistukset tulisi kuitenkin SAK:n mielestä toteuttaa ensisijaisesti kolmikantaisesti.

Maan hallituksen, työnantajien ja palkansaajien perinteinen kolmikantavalmistelu on kuitenkin kriisissä, eikä työelämän tarpeelliset uudistukset enää etene sen kautta. EK:n jarrutus uhkaa estää myös ERTOn etätyöesityksen toteutumisen.

Miksi palkansaajat vaativat omille linjauksilleen EK:n hyväksyntää kolmikantavalmistelussa? Miksi poliitikot odottavat EK:n hyväksyntää? Politiikkojen pitää toteuttaa lakisääteinen etätyöoikeus tarvittaessa ilman kolmikannan hyväksyntää. Työnantajien vanhoillisuus tai palkansaajajärjestöjen kaipuu vanhaan kolmikantaan ei saa estää palkansaajia saamasta etätyöoikeutta. Suomen työelämä pitää päivittää 2000-luvulle.