Minustako yrittäjä?
Töissä

Minustako yrittäjä?

Kirjoittaja: Jaana Tapio Kuva: Jonna Koski

Vaikka itsensä työllistäminen työnteon tapana on kasvussa, sosiaaliturva laahaa perässä. Jos työllistät itsesi, ota selvää oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi.

Itsensä työllistäminen on trendi, ja yksinyrittäjien määrä onkin viime vuosina kasvanut. Toisaalta moni itsensä työllistäjä saattaa ajautua yrittäjän asemaan vähän kuin puolipakolla, eikä yksinyrittäjän asema työmarkkinoilla ole aivan selvä. Itsensä työllistäjän onkin syytä olla perillä lainsäädännön kiemuroista, jottei putoa tyhjän päälle esimerkiksi työttömyystilanteessa.

Valitse toimintamuoto

Itsensä työllistäjä tai yksinyrittäjä voi hoitaa työtään monen erilaisen toimintamuodon kautta. Laskutuspalveluiden kautta toimiminen on helppo tapa kokeilla yrittäjyyttä esimerkiksi silloin, jos yrittäjämäinen toiminta on osa-aikaista tai satunnaista. Laskutuspalvelun kautta toimiessa ei tarvitse hankkia omaa y-tunnusta, ja laskutuspalvelu hoitaa byrokratian. Toinen vaihtoehto on perustaa toiminimi tai muu yritysmuoto ja hoitaa itse paperityöt tai hoidattaa ne kirjanpitäjällä.

Aloittavasta yksinyrittäjästä voi tuntua helpolta tehdä töitä freelance-verokortilla. Freelance-verokortissa on vain yksi pidätysprosentti eikä lainkaan tulorajaa. Työn tilaajan kannalta freelance-verokortti voi kuitenkin olla hankalampi vaihtoehto, ja moni toimeksiantaja toivookin, että freelancer pystyisi verokortin sijasta lähettämään laskun. Freelancerin on myös huolehdittava itse eläketurvastaan.

Hoida eläketurva

YEL- eli yrittäjän eläkemaksut ovat yksinyrittäjälle merkittävä kuluerä ja monelle kompastuskivi. YEL-vakuutuksen ottaminen on pakollista kaikille yrittäjämäisesti toimiville, joiden työtulon määrä vuodessa ylittää tietyn rajan. Vuonna 2017 2019 alaraja on 7 799,37 euroa.

YEL-vakuutuksen määrä arvioidaan sen mukaan, miten paljon yrittäjän pitäisi maksaa toiselle tekijälle palkkaa korvaamaan oma työpanoksensa. Tämä aiheuttaa monelle aloittavalle yrittäjälle harmaita hiuksia, koska yritystoiminnan alkuvaiheessa asiakkaiden ja tulovirtojen määrä voi olla vakiintumaton ja täysimääräisten YEL-erien maksaminen tuntua hankalalta. Alivakuuttaminen onkin yleinen ongelma. Kannattaa kuitenkin muistaa, että YEL-vakuutuksen työtulon määrä vaikuttaa paitsi eläkkeeseen, myös Kelan maksamien etuuksien tasoon, kuten sairauspäivärahaan ja äitiysrahaan.

Uusi yrittäjä saa YEL-vakuutuksesta alennusta ensimmäisen neljän vuoden ajan. Vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Myös laskutuspalvelun kautta toimivan yksinyrittäjän on otettava YEL-vakuutus tai valtuutettava laskutuspalvelu hoitamaan asia hänen puolestaan, eli laskutuspalvelu ei hoida eläkevelvoitetta automaattisesti.

Muista arvonlisäverovelvollisuus

Yksinyrittäjän kuten muidenkin yrittäjien on maksettava toiminnastaan valtiolle arvonlisäveroa, yleensä 24 prosenttia. Aloittavan yrittäjän on hyvä tietää, että arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, jos liikevaihto on vuodessa alle 10 000 euroa.

Arvonlisäveron maksamiseksi yrittäjä rekisteröityy verohallintoon arvonlisäverovelvolliseksi. Jos yrittäjä toimii laskutuspalvelun kautta, laskutuspalvelu hoitaa alv:n tilittämisen eikä erillistä rekisteröitymistä tarvitse tehdä.

Käytännössä uuden yksinyrittäjän on tärkeä opetella mitoittamaan laskutuksensa siten, että muistaa lisätä alv:n muun laskutettavan summan päälle. Muutoin alv:n joutuu maksamaan omasta pussistaan.

Jos itsensä työllistäjä toimii laskutuspalvelun kautta, palvelu pidättää verot työn suorittajan laskuttamasta summasta. Jos kuitenkin perustaa esimerkiksi toiminimen, voi hakeutua ennakonperintärekisteriin. Silloin joutuu antamaan verohallinnolle arvion tuloista, minkä perusteella se toimittaa maksulomakkeet ennakkoverojen maksua varten.

Yrittäjän työttömyysturva on erilainen

Yksinyrittäjän on tärkeää tiedostaa muuttunut asemansa, jos siirtyy työsuhteen jälkeen yksinyrittäjäksi tai freelanceriksi. Esimerkiksi työttömyysturvan kannalta yrittäjällä on erilaiset oikeudet kuin palkansaajalla. Itsensä työllistäjä ei saa työttömyysetuutta, jos TE-toimisto tulkitsee hänet päätoimiseksi yrittäjäksi.

Harmillisinta yksinyrittäjän kannalta on, että linjaukset siitä, kenet TE-toimistot tulkitsevat päätoimiseksi yrittäjäksi ja kenet eivät, ovat häilyviä. Tekijällä voi kuitenkin olla mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa, mikäli yritystoiminta on ollut sivutoimista.

Päänvaivaa voi aiheutua myös siitä, että nykyään moni tekee niin kutsuttua monityötä eli työskentelee yrittäjänä ja on samaan aikaan johonkin tahoon työsuhteessa. Kyse on isosta työmarkkinamuutoksesta, jonka perässä sosiaaliturva ei ole täysin pysynyt.

Hae järjestäytymisestä turvaa

ERTO tarjoaa yrittäjäjäsenilleen samat jäsenpalvelut kuin työsuhteessa oleville työttömyyskassaa lukuun ottamatta. Erityistä lisähyötyä yrittäjälle voi olla esimerkiksi liiton tarjoamasta vastuuvakuutuksesta, josta voidaan korvata esimerkiksi se, jos yrittäjä vahingoittaa työssään asiakkaansa omaisuutta.

Liitto toimii aktiivisesti yrittäjäjäsentensä edunvalvojana ja lobbaa itsensä työllistäjien asemaa paremmaksi. Liitosta voi lisäksi saada hyödyllisiä koulutuksia ja työlleen hinnoitteluapua eri alojen keskimääräisten palkkatilastojen avulla. DigiMaMa ry:n jäsenille on tarjolla räätälöidysti rakennettu neuvonta-mentorointi-konsultointipalvelu

Yrittäjä voi liittyä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan. Silloin voi työttömyyden sattuessa saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Kun vaihtaa työsuhteisesta yrittäjäksi, 18 kuukauden ajan vaihdon jälkeen on mahdollista saada työttömyyskorvausta palkansaajana kertyneen työssäoloehdon turvin. Tätä kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi.

Työnteon muotojen monipuolistuessa jako työsuhteisiin ja yrittäjiin ei enää toimi perinteisellä tavalla. Esimerkiksi ERTOn jäsenyhdistyksen Digimedian, markkinointiviestinnän ja tietoalan ammattilaiset DigiMaMa ry:n jäsenistä yli viidesosa ilmoitti jäsenkyselyssä työskennelleensä vuoden 2016 aikana sekä työsuhteessa että yrittäjänä. Ertolaisista aloista itsensä työllistäminen onkin tyypillisintä markkinoinnissa ja mainonnassa.

Tiedossa on, että vaikka itsensä työllistäjät tekevät palkansaajia pidempää työpäivää ja tienaavat heitä vähemmän, he ovat työhönsä tyytyväisempiä. Ehkä oma vapaus ja  työn mielekkyys ovat kuitenkin rahaa tärkeämpiä?

Aloittavan itsensä työllistäjän muistilista

  • Valitse toimintamuoto: toiminimi, laskutuspalvelu, työosuuskunta, freelance-verokortti…
  • Muista yrittäjän pakollinen YEL-vakuutus. Tarvitsetko muita vakuutuksia?
  • Ilmoittaudu tarvittaessa alv-verovelvolliseksi ja ennakonperintärekisteriin.
  • Hanki kirjanpitäjä.
  • Liity yrittäjien työttömyyskassaan.
  • Hae starttirahaa. Älä rekisteröi yritystä ennen starttirahapäätöstä!
  • Muuta ERTOn jäsenyys yrittäjäjäsenyydeksi


Teksti julkaistu alun perin Toimi-lehdessä 4/2017.