Monimuotoisuudesta on iloa myös työpaikoilla
Töissä

Monimuotoisuudesta on iloa myös työpaikoilla

Työyhteisöjen monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti sosiaalisiin suhteisiin, osaamiseen ja asiakaspalveluun.

Monimuotoisuus rikastaa työyhteisön näkökulmia. Ikä, kulttuuritausta, perhetilanne, etninen tausta, vakaumus tai vaikka sukupuolinen suuntautuminen vaikuttavat siihen, miten ihmiset asiat näkevät ja tulkitsevat. Jo se, että toisella on lapsia ja toisella ei, vaikuttaa katsantokantaan.

Työtoverisuhteet kehittyvät paremmiksi, koska erilaisuus ja suvaitsevaisuus lisääntyvät ihan väistämättä. Alussa voi jopa olla haastavaa tulla juttuun erilaisen ihmisen kanssa, mutta harjoittelemalla oppii.

Palvelu paranee, koska monimuotoinen henkilöstö pystyy tarjoamaan laadukasta palvelua asiakkaille ja sidosryhmille. Jos henkilöstö on erilaista, niin asiakkaat ja yhteiskumppanit vasta ovatkin!

Yhteinen kieli kehittyy. Jälleen maahanmuuttajaesimerkki: maahanmuuttajat oppivat käytännön kieltä ja suomalaisia arvoja luontevalla tavalla ja päinvastoin.

Eri sukupolvet löytävät toisensa: vanhempien ja nuorempien osaamiset täydentävät toisiaan ja parhaassa tapauksessa eri-ikäiset opettavat toisiaan ja tuovat erilaisia näkökulmia työhön.

Lähde: Monimuotoisuusbarometri 2016

Julkaistu alun perin Toimi-lehdessä 4/2016