Yhdessä yli toimialarajojen
Töissä

Yhdessä yli toimialarajojen

Kirjoittaja: Taru Tammikallio

Lähes 30 000 naisen työelämäverkostossa, Ompeluseurassa, tuetaan toisia toimialasta riippumatta. Siellä arkaluontoisiinkin kysymyksiin saa vastauksen, kunhan uskaltaa kysyä.

“Työelämä ei edelleenkään ole tasa-arvoinen, joten koimme, että nimenomaan naisille suunnatulle verkostolle on tarvetta”, Milla Halme sanoo.

Halme perusti vuonna 2014 ystävänsä Maria Teikarin kanssa naisten työelämäverkoston, Ompeluseuran. Halme ja Teikari halusivat luoda turvallisen paikan, jossa naiset voivat keskustella palkkauksesta, äitiyslomista ja muista työelämän asioista, jotka koskettivat monia.

“Ompeluseura on naisten moniammatillinen työelämäverkosto, jossa keskustellaan työelämään liittyvistä asioista ja autetaan muita”, Halme kuvailee. Verkoston tavoitteena on parantaa naisten asemaa työelämässä ja tehdä yhteistyötä toimialasta riippumatta.

Aluksi Ompeluseura toimi vain Facebookissa, mutta nyt sen jäsenet tapaavat toisiaan myös kasvotusten. Nopeasti kasvanut verkosto kattaa lähes 30 000 naista.

Tuetaan toisia positiivisesti

Ompeluseuran Facebook-ryhmässä keskustellaan paljon työnhausta ja alan vaihtamisesta. Joskus esille nostetaan vaikea aihe, kuten työuupumus.

“Uskomme vahvasti, että kaikkein viheliäisimmät pulmat ratkaistaan yhdessä”, Milla Halme toteaa.

Ompeluseuran lähtökohta on toisten tukeminen ja positiivisuuden sanoman levittäminen.

Verkoston toimintaperiaatteisiin kuuluu, että muiden valintoja ei arvostella ja jokaista kohdellaan kunnioittavasti. Ryhmän sääntöihin kuuluu myös luottamuksellisuus.

“Facebook-ryhmässä käydyn keskustelun on tarkoitus on hyödyttää useita eri ihmisiä. Henkilökohtaiselta tuntunut ongelma voikin olla usean naisen kokemus”, Halme kuvailee.

Jäsenten on kuitenkin hyvä muistaa, että netissä mikään ei välttämättä ole yksityistä. Tämän vuoksi arkaluontoiset kysymykset voi lähettää myös ylläpitäjien julkaistaviksi. Niin ongelmaansa saa apua muilta verkoston jäseniltä anonyymisti.

“On ymmärrettävää, että kaikkea ei voi eikä halua kysyä omalla nimellään, sillä samassa ryhmässä voivat olla myös kysyjän kollega ja esimies”, Halme sanoo.

Uusia näkökulmia toiselta alalta

Milla Halme uskoo, että erilaisia toimialoja yhdistävässä verkostossa saa uusia näkökulmia moneen asiaan.  Samalla alalla työskentelevät katsovat usein asioita samanlaisten lasien läpi.

“Moniammatillisissa ryhmissä on kiinnostavaa keskustelua ja mielipiteitä. Ihmiset ovat muutenkin nykyään liikkuvaisempia eri alojen välillä, joten on vain hyvä, että ei poteroiduta omaan kuplaan.”

Halmen mukaan toisten auttaminen ja tukeminen ja yhteistyön tekeminen ovat paras tapa luoda aidosti hyödyllisiä ammatillisia verkostoja.

“Pelkkä käyntikorttien jakelu ei ole verkostoitumista. Yhdessä tekemisen ja verkostoitumisen mahdollisuudet ovat rajattomat. Niitä voi tehdä aivan hyvin jossain muuallakin kuin Ompeluseurassa”, Halme kannustaa.

Ompeluseura

  • Perustettu: Vuonna 2014.
  • Perustajat: Ystävykset Milla Halme ja Maria Teikari.
  • Tavoite: Parantaa naisten asemaa työelämässä ja tehdä yhteistyötä toimialasta riippumatta.
  • Toiminta: Aluksi Ompeluseura toimi vain Facebookissa, mutta nykyään sen jäsenet tapaavat myös kasvokkain. Keskustelu Facebookissa on edelleen aktiivista. Ryhmässä voi keskustella kaikesta työelämään liittyvästä.

“Työpaikkoja, apuja tapahtumien järjestämiseen ja yhteiskunnallista keskustelua”

“Olen ollut Facebookin Ompeluseurassa muutaman vuoden. Kuulun pääryhmään ja oman alani alaryhmiin. Ensimmäkseen luen ryhmien keskusteluita ja kommentoin niitä, mutta muutaman kerran olen myös pyytänyt itse neuvoa, esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen. Olen hakenut monia työpaikkoja, joita Ompeluseuran ryhmissä on mainostettu. Niitä on helppo hakea, kun on jo valmiiksi joku linkki työpaikkaan. Ryhmien yhteiskunnallisia aiheita ja naisten työelämän tasa-arvoa käsitteleviä keskusteluita on myös äärimmäisen kiinnostava seurata. Minun alani ryhmissä on juteltu esimerkiksi siitä, miten osaavat naiset saataisiin nostettua esille nykyistä paremmin. Minun mielestäni jokaisen naisen velvollisuus on auttaa toisia naisia. Auttaminen voi olla vaikka vinkin antaminen tai oman näkökulman kertominen työelämäverkostossa.” Tarja Kinnunen