Erilainen ekspertti
Töissä

Erilainen ekspertti

Hymyilevä ja sanavalmis työnhakija hurmaa haastattelijan heti ensiminuutista lähtien. Mutta myös introvertti tai aspergerhenkilö voi pärjätä kisassa työpaikoista, kun heidän vahvuutensa vain osataan tunnistaa.

Sosiaalinen, ulospäinsuuntautunut, innovatiivinen, tiimihenkinen. Tuttuja kuvauksia työpaikkailmoituksissa. Mutta millaista on hakea töitä, jos onkin rauhallinen, harkitseva, rutiineista pitävä tai tunnollinen toteuttaja – vaikka olisi pätevin hakemaansa työhön?

Jos työyhteisöön rekrytoidaan toistensa kaltaisia ihmisiä, tulos on kuin tasariveihin istutettu eukalyptusmetsä. Se tuottaa satoa nopeasti, mutta ilman aluskasvillisuutta juuret vievät ravinnon, eikä muille kasveille riitä niiden kaipaamia elinolosuhteita. Sato heikkenee vuosi vuodelta.

Samoin käy organisaatiolle, joka palkkaa vain puuhakkaita, niin sanottuja hyviä tyyppejä. Jos halutaan, että työyhteisön ekosysteemi kehittää uusia tuotteita, palveluita ja tapoja toimia, on oleellista palkata ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia.

Erilaisuuteen liittyy paljon harhaluuloja. Introverttejä luullaan helposti joko epävarmoiksi tai toisaalta ylimielisiksi. Samoja harhaluuloja saavat osakseen Asperger-henkilöt ja ne, jotka änkyttävät. Mistään näistä ominaisuuksista ei ole suoraan pääteltävissä, mikä on henkilön itseluottamuksen, älykkyyden tai osaamisen taso.

Erilaisuus on vahvuus

Valtavirrasta joltakin osin poikkeavat ihmiset ovat kokeneet elämässään paljon ja ovat yleensä sitä kautta erilaisuutta ymmärtäviä ja empaattisia ihmisiä.

Kyllä, myös ne Asperger-henkilöt eli niin sanotut assit. Yksi yleisimmistä ja vahingollisimmista harhaluuloista on, että assit olisivat empatiakyvyttömiä, kylmiä ihmisiä. Tämä johtunee siitä, että heidän voi olla vaikea osoittaa sanoillaan ja ilmeillään empatiaa, vaikka he ovat tunnetasolla hyvinkin huolissaan, jos toisella on murheita. Heille on tyypillisempää tehdä jotakin konkreettista ihmisen auttamiseksi kuin halata parin kauniin lauseen kera.

Assien on myös normaalia vaikeampaa tulkita toisen ihmisen ilmeitä tai piilotettuja viestejä. Se voi näyttäytyä kylmyytenä. Siksi työhaastattelussa pitäisi kysyä mahdollisimman konkreettisia kysymyksiä. Sama toimintamalli työyhteisössä sopii assien lisäksi monille muillekin valtavirrasta poikkeaville, kuten maahanmuuttajille. Ei varmasti ole keneltäkään pois, jos asiat – erityisesti ohjeet ja määräykset – ilmaistaan suoraan ja yksiselitteisesti, eikä kielikuvia tai sarkasmia käyttäen.

Pitkä lista ominaisuuksia tekee Asperger-henkilöistä erinomaisia työntekijöitä. Asperger-piirteisiin liitetään tyypillisesti rehellisyys, korkea oikeudentaju ja lojaalius. Asiakeskeisinä he keskittyvät työpäivän aikana työasioihin, eivätkä ota annettua palautetta henkilökohtaisena loukkauksena.

Jos työ jollakin lailla sivuaa heidän mielenkiintonsa kohdetta, he eivät tarvitse ulkoisia motivaattoreita tehdäkseen työnsä hyvin. Toisaalta monet assit voivat tehdä mielellään systemaattisia, rutiiniluonteisia töitä, eivätkä kaipaa väliin rupattelutaukoja sotkemaan työn rytmiä.

Tutkimuksissa on havaittu, että asseilla on vahva yksityiskohtien taju. Yleensä se tuodaan esiin negaation kautta eli sanomalla, että he eivät näe metsää puilta. Jonkun on kuitenkin hyvä keskittyä työyhteisössä niihin puihinkin. Loppuun viilatut yksityiskohdat voivat olla kilpailuetu. Joku toinen voi keskittyä maalaamaan niistä yksityiskohdista toimivan kokonaisuuden isolla pensselillä.

Koska virheet ja epäloogisuudet suorastaan hyppäävät assien silmille, he sopivat muun muassa oikolukemaan tekstiversiot tai tarkastamaan tuotteen vielä ennen tuotantoon tai asiakkaalle menoa.

Assit uskaltavat haastaa vallitsevia näkemyksiä ja tarkastella asioita laatikon ulkopuolelta. He ovat juuri niitä, jotka huutavat, ettei keisarilla ole vaatteita.

Artikkeli on julkaistu alun perin Toimi-lehdessä muutamia vuosia sitten. Artikkelia varten haastateltiin Suomen änkytysyhdistyksen rahastonhoitaja Eeva Nurvalaa ja Suomen Aspergeryhdistyksen varapuheenjohtaja Jan-Mikael Fredrikssonia. Tietoja on poimittu myös internetistä: www.asy.fi, www.ankytys.fi, www.wikipedia.fi/aspergerin oireyhtymä ja www.introvertit.net.’

Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismin kirjon tiloihin. Se on yleensä läpi koko eliniän esiintyvä käyttäytymispiirteistö, jolle ovat ominaisia tavallisesta poikkeava sosiaalisen vuorovaikutuksen tyyli, epätavallisen voimakkaat rajoittuneet mielenkiinnon kohteet ja rutiininomaiset käyttäytymismallit. Aistiyliherkkyydet ovat myös tavanomaisia. Aspergerin aiheuttamat haasteet arkielämälle vaihtelevat henkilön ja tilanteen mukaan lievistä voimakkaasti toimintakykyä haittaaviin. Arviot Aspergerin oireyhtymän ja niin sanotun lievän autismin esiintyvyydestä vaihtelevat 0,6:n ja 1,7 prosentin välillä.