Milloin työnantaja saa tarjota määräaikaista työsopimusta?
Töissä

Milloin työnantaja saa tarjota määräaikaista työsopimusta?

Työnantajalla on oltava perusteltu ja pätevä syy tarjota työntekijälle määräaikaista työsopimusta. Myös työntekijä voi haluta pyytää määräaikaisuutta.

Työsopimus solmitaan joko toistaiseksi voimassa olevana, eli vakituisena, tai määräaikaisena eli tietyn ajan mittaiseksi. Määräaikainen työsopimus voidaan solmia esimerkiksi päiviksi, viikoiksi tai vuosiksi.

Usein määräaikaisen sopimuksen ajatellaan olevan huonompi vaihtoehto työntekijälle, sillä se ei tarjoa hänelle samanlaista suojaa kuin vakituinen sopimus. Siksi määräaikaisen sopimuksen solmiminen on perusteltua vain, jos työn luonne sitä vaatii. Useamman, peräkkäisen määräaikaisen sopimuksen solmiminen ilman kunnollista syytä on kielletty laissa.

Myös työntekijä voi kuitenkin pyytää määräaikaista työsopimusta. Siinä tapauksessa oma toive riittää syyksi.

Mikä määräaikainen työsopimus on?

Työsopimus on määräaikainen silloin, kun sen kesto on sidottu täsmällisesti määrättyyn kalenteriaikaan tai sopimus koskee määrätyn, kestoltaan rajoitetun työn tekemistä. Määräaikainen työsuhde voi olla perusteltu esimerkiksi erityisen kiireisen sesongin tai toisen työntekijän lomien vuoksi. Määräaikaisen työsopimuksen kesto riippuu siitä, mitä työntekijä ja työnantaja ovat sopineet. Viimeinen työpäivä tai työsuhteen kesto on kummankin osapuolen tiedossa jo sillä hetkellä, kun sopimus allekirjoitetaan.

Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan kirjata irtisanomisehto. Se mahdollistaa työntekijän irtisanoutumisen myös ennen sopimuksen loppumista. Se on työntekijän etu, sillä ilman ehtoa työntekijä sitoutuu työskentelemään sopimuksen loppuun asti ilman mahdollisuutta irtisanoutua.

Milloin määräaikainen sopimus on oikeutettu?

Jos työlle ei ole jatkuvaa tarvetta, sopimus voi olla määräaikainen. Esimerkiksi kesäisin Suomessa on paljon lyhytkestoista yritystoimintaa ja vakituiset työntekijät viettävät lomiaan, ja tämän vuoksi määräaikaiset sopimukset ovat silloin perusteltuja. Työntantaja voi tarvita lisää työntekijöitä myös esimerkiksi erityisen kiireisille ajanjaksoille, kuten suuren tilauksen toimittamiseen ajallaan. Tärkeintä on, että työtä on aidosti tarjolla vain tietyn ajan verran ja lyhytkestoiselle sopimukselle on olemassa perusteltu syy. Ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Silloin tulkitaan, että työntekijä on ollut vakituisessa työsuhteessa alusta alkaen.

Milloin määräaikaista sopimusta ei voi tarjota?

Määräaikaista sopimusta ei saa tehdä montaa kertaa peräkkäin ilman syytä. Jos työntekijää tarvitaan jatkuvasti työpaikalla ja työtehtävät pysyvät samoina, määräaikainen sopimus ei ole aiheellinen. Useiden sellaisten sopimusten solmiminen voi olla työnantajalle keino välttää vakituinen työsopimus ja sen mukanaan tuomat edut ja turva. Näin ei kuitenkaan aina ole – esimerkiksi vakituisen työntekijän sijaiselle tarjottu uusi sijaisuus on oikeutettu syy uudelle, määräaikaiselle sopimukselle.

Vinkit antoi ERTOn asiantuntija Helena Lievonen.