Näin tulevaisuus rakennetaan tasa-arvoisemmaksi
Töissä

Näin tulevaisuus rakennetaan tasa-arvoisemmaksi

Kirjoittaja: Hanna Kangasniemi Kuva: Meeri Utti

Arkkitehti Anni Laurila uskoo, että tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu antaa yhä enemmän tilaa erilaisille ihmisille ja tekemiselle. Miten se tapahtuu?

1. Etäisyydet menettävät merkityksensä

Tulevaisuuden teknologiat vähentävät etäisyyksien merkitystä kaupungeissa. Ei ole enää väliä asummeko lähellä vai kaukana työpaikalta. Näin asuinpaikkansa voi valita vapaammin. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden tekniikat mahdollistavat jopa tuntemaamme todellisuutta kokonaisvaltaisempia kohtaamisia ihmisten kanssa. Esimerkiksi arkkitehti ja asiakas voivat pohjapiirrosten tulkitsemisen sijaan liikkua jo tilassa ja muokata sitä reaaliaikaisesti. Robottiautot puolestaan helpottavat kaikkien ihmisten liikkumista, kun ei tarvitse olla enää ajokorttia ja sokeakin voi autoilla.

2. Tilat ja palvelut joustavaan käyttöön

Tilat suunnitellaan tulevaisuudessa yhä enemmän muunneltaviksi. Lisääntyvä, kaikille avoin tieto kaupunkien toiminnoista ja tiloista sekä erilaiset palvelualustat mahdollistavat sen, että kaupunkilaiset voivat myös lainata ja vuokrata yleisiä ja yksityisiä tiloja omaan käyttöönsä helposti. Näin myös kaupungin tilat ovat vähemmän aikaa tyhjillään. Jakamistaloudessa myös työvälineet ovat tulevaisuuden kaupungeissa yhä useampien ulottuvilla. Myös ne, joihin ei ole ollut aiemmin varaa tai halua sitoutua. Näin yksittäisten ihmisten on helppo kehittää itsekin uusia palveluja ilman suuria investointeja.

3. Teknologia tasa-arvoistaa mahdollisuuksia

Kiihtyvästi kehittyvä teknologia auttaa niitä, jotka muuten jäisivät ulkopuolisiksi esimerkiksi työelämässä. Älylasit kääntävät kameran “näkemän” tekstin katsojalle ja auttavat autisteja ilmeiden tulkinnassa ja sokeita kuulemaan, mitä edessä näkyy. “Kuulevat” kielenkääntäjät tulevat mahdollistamaan esimerkiksi työnteon uudella tavalla kielitaidosta riippumatta. Tulevaisuudessa kehittyvä teknologia ratkaisee myös rakennetun ympäristön esteettömyyttä itse välineiden avulla. Esimerkiksi pyörätuoleille ei enää tarvita ramppeja, vaan pyörätuolit pysyvät kapuamaan portaita.

4. Voimme vaikuttaa kaupunkikuvaan enemmän

Jo nyt ihmisillä on entistä suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisiksi kaupungit kehittyvät. Yhä enemmän kaupunkeihin liittyvää tietoa, esimerkiksi kaavoituksesta, on avoimesti verkossa ja sitä voi kommentoida jo suunnitteluvaiheessa. Myös sosiaalinen media on tarjonnut uudenlaisen äänitorven. Kaupunkeja ja palveluja suunnittelevat kuuntelevat perusteltuja mielipiteitä ja palautekanavia ja -malleja kehitetään jatkuvasti.

Yhdistele osaamisesi ja tee jotain aivan uutta

Olen saanut arkkitehdin koulutuksen, mutta vaihto-opiskelijana Shanghaissa havahduin puhtaan juomaveden merkitykseen ja aloin kehitellä ideaa sen varmistamiseksi. Osallistuin suunnitelmallani Global Impact Challenge -ideakilpailuun. Kilpailun voitto vei minut NASA:lle Singularity Universityn Global Solutions -ohjelmaan. Siellä tarkasteltiin kiihtyvästi kehittyvän teknologian mahdollisuuksia ratkaista globaaleja ongelmia, kuten nälänhätää, köyhyyttä ja ilmastonmuutosta.

Kokemus muutti ajatteluani. Olin tottunut miettimään rakennuksia ja kaupunkeja tämän päivän tilanteeseen, vaikka ne säilyvät pitkälle tulevaan. On kuitenkin huomioitava jatkuvassa muutoksessa oleva ympäristö. Teknologia ei silti itsestään ratkaise maailman tärkeimpiä ongelmia, kuten tasa-arvoa tai ilmastonmuutosta, vaan se pitää valjastaa siihen. Koska tulevaa vasta tehdään, jokainen voi vaikuttaa siihen, miltä se meille näyttää. Osaamisesi yhdistelmä voi olla työvälineesi monen ongelman uudeksi ratkaisuksi. Rohkeus tarttua ilmaantuviin mahdollisuuksiin ja usko omaan kykyyn kehittyä läpi elämän ovat valttia alati muuttuvassa työelämässä.

Kuka?

Anni Laurila, Aalto yliopistosta valmistunut arkkitehti, joka ylittää perinteisiä rajoja tuodakseen ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin kestävän kehityksen ja uusien teknologioiden näkökulmista.