Lepää kun voit
Töissä

Lepää kun voit

Kirjoittaja: Juho Paavola

Syksyllä on syytä käyttää liukumat akkujen lataamiseen, sillä verohallinnon aikataulujen vuoksi seuraava alkuvuosi on yhtä kiireinen kuin edellinenkin. Liukumien toimivuus ja riittävät resurssit kiireaikoinakin ovat työnantajan vastuulla, ERTOn lakimies Helena Lievonen muistuttaa.

Taloushallinnon alalla alkuvuosi on yhtä kaoottista kiirettä. Sen syy on valtio, ERTOn lakimies Helena Lievonen sanoo.

”Verottajan säätämistä aikatauluistahan se johtuu”, Lievonen pamauttaa.

Palkanlaskijoiden on toimitettava verottajalle palkkatiedot tammikuussa, huhtikuun lopussa puolestaan osakeyhtiöiden veroilmoitusten on oltava valmiina. Helpommalla päästäisiin pöydän molemmilla puolilla, jos lakisääteinen rumba ajoittuisi tasaisemmin pitkin vuotta.

"Tämä on asia, johon tekisi mieli saada verottaja tarttumaan. Henkilöverotusta on jo helpotettu paljon, joten miksei tasaisuutta ja joustoa voisi olla yrityspuolellakin”, Lievonen kysyy.

Tunnollisuutta käytetään hyväksi

Kausivaihtelun vuoksi taloushallinnon alalla käytetään liukumia, jotka voivat olla työaikalain mukaan 40 tuntia ja Paltan jäsenyrityksissä 150 tuntia. Liukuvassa työajassa työntekijä itse pidentää tai lyhentää vuorokautista työaikaansa liukumarajojen puitteissa, eikä työnantaja voi määrätä liukumaan.

Liukumat tasoitetaan viimeistään työsuhteen päättyessä. Perusajatus silti on, että kertyneitä tunteja pitäisi voida myös hiljaisina aikoina pitää pois. Näin ei kuitenkaan läheskään aina käy.

”Tekemässämme kyselyssä 20 prosenttia eli joka viides jäsenistämme vastasi, ettei liukumasaldoja seurata laisinkaan. Osa yrityksistä ottaa tietoisesti työntekijöistä kaiken irti”, Lievonen sanoo.

Liukumat muistetaan vasta, kun uupumus ja sairaslomat saapuvat. Vaikka asiakkaat ovat yrityksen, yksittäiselle työntekijälle voidaan sälyttää vastuu asiakasyrityksen palvelemisesta. 

Se on väärin. On työnantajan vastuulla huolehtia liukumista ja resursseista.

”Jos toimihenkilö tuntee, että ei ehdi tehdä jonkin asiakkaan työtehtäviä määräpäivään mennessä, on siitä sanottava hyvissä ajoin esimiehelle. Esimiehen tehtävä on järjestää lisää työvoimaa tai järjestellä työt siten, että ne tulee tehtyä ajoissa.”

Jos näin ei käy, asia kannattaa ottaa oman esimiehen kanssa puheeksi. Mikäli muutosta ei tapahdu, on paras reitti asian edistämiselle ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.

Apu tiimeistä ja ammattitaitoisesta reservistä

Taloushallinnon alalla töiden epätasaisen jakautumisen ikään kuin katsotaan kuuluvan asiaan, Lievonen sanoo. Työtutkimusten perusteella ihmiset hyväksyvät sen, että kiireaikana töitä tehdään, kun ne on tehtävä.

Ongelma sen sijaan on siinä, että moni organisaatio on viritetty äärirajoilleen jo normaalissa arjessa. Asiat sujuvat, kunnes joku esimerkiksi sairastuu. Verottajalle toimitettavat tiedot ovat niin spesifejä, ettei poissaoloa voi paikata palkkaamalla nopeasti avuksi työtöntä tai harjoittelijaa.

”Tiimityöskentely ja vakituisten sijaisten palkkaaminen auttavat helpottamaan työkuorman jakamista. Taloushallintoalan työtä tehdään nykyään netin kautta etänä, jolloin sijaisen ei tarvitse välttämättä edes olla samalla paikkakunnalla.”

Pidä huolta vapaista, pidät huolta itsestäsi

Vaikka vastuu työajasta on työnantajan, myös työntekijän on hyvä katsoa oikeuksiensa perään. Jos tämä tuntuu vieraalta, lojaalisuutta voi ajatella niinkin, että hyvän työntekijän uupuminen kaatuu lopulta työnantajan niskaan.

”Me puolestaan voisimme liitossa parantaa sitä, miten viestimme ja teemme ihmiset asioista paremmin tietoisiksi.”

Lievonen kehottaakin pitämään vapaita silloin, kun hiljaista on. Hyvä hetki vetää happea ennen seuraavaa alkuvuoden ruuhkaa on syksy. Sesongin ulkopuolella matkatkin ovat tavallista edullisempia.

”Monet perheelliset tasaavat plussaldoja ennen joulua, sillä kotona riittää silloin tekemistä.

Suosittelen myös pitämään plusliukumasaldoja pois viikonlopun yhteydessä perjantaina tai maanantaina. Silloin pidennetty viikonloppu piristää kummasti.”