Mitä vastuullisuus tarkoittaa työssäsi?
Töissä

Mitä vastuullisuus tarkoittaa työssäsi?

Kirjoittaja: Jenni Junkala

Kysyimme Pia-Maria Nickströmiltä, Hanna Tikanderilta, Aku Varamäeltä ja Teemu Miettiseltä, mitä vastuullisuus heidän työssään tarkoittaa.

Mimmit sijoittaa eli Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander: Pehmeä ja kova vastuu

”Vastuussa on meidän mielestämme kaksi eri puolta: pehmeä ja kova. Pehmeä puoli liittyy työhyvinvointiin ja siihen, että on hyvä olla töissä, esimerkiksi kokee olevansa vapaa, tekevänsä merkityksellistä työtä ja uskaltaa tehdä virheitä. Olemme tarkkoja esimerkiksi siitä, että emme tee töitä liikaa tai sairaana. Me olemme itsemme työnantajia, joten siksi meillä on vastuu ensisijaisesti itseämme kohtaan. Jos meillä on tulevaisuudessa työntekijöitä, haluamme kantaa samanlaista vastuuta myös heistä. Kovempi puoli vastuuta on huolehtia yrityksestämme niin, että meillä on esimerkiksi hyvä kirjanpitäjä, joka huolehtii maksettavista veroista, ja olemme luotettavia tehdessä yhteistyötä. Jos esimerkiksi lupaamme toimittaa sisällön yhteistyökumppanille, on vastuumme varmistaa, että niin tapahtuu. Sama pätee esiintymisiin, joihin tulemme ajallaan ja hyvin valmistautuneina. Kun itse käytämme yksityisyrittäjiä, esimerkiksi valokuvaajia tai dj:itä, varmistamme, että maksamme palkkiot juuri niin kuin on sovittu ja huolehdimme, että kaikilla on hyvä tehdä töitä.”

Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander ovat intohimoisia säästäjiä ja sijoittajia ja pitävät suosittua Mimmit sijoittaa -blogia ja podcastia. He ovat tunnettuja myös Instagramissa ja järjestävät Mimmit sijoittaa -tapahtumia. Nykyään Mimmit sijoittaa on osakeyhtiö, joka työllistää Nickströmin ja Tikanderin.

Aku Varamäki: Vastuu ilmastokriisistä

“Ajattelen, että minulla on uuden työn airueena tärkeä tehtävä saada ihmiset, yritykset ja koko yhteiskunta pohtimaan sitä, mihin työ on menossa. Teknologinen kehitys muuttaa työtä. Samoin sitä muuttaa meitä kaikkia uhkaava ilmastokriisi. Sen asian sanominen ei aina ole miellyttävää tai helppoa, mutta tärkeää ja vastuullista. Meidän pitäisi miettiä yksilötasolta lähtien, miten reagoimme ilmastonmuutokseen ja siihen millaista osaamista kehitämme sen valossa. Koen, että meidän on Suomessa kannettava suuri vastuu ilmastokriisissä, koska olemme vauras ja koulutettu kansa, joka saastuttaa paljon väkilukuun suhteutettuna. Tuon ilmastokriisin teemaa esille esimerkiksi esiintyessäni ja kouluttaessani. Jotta pystyisimme varautumaan maailmassa tapahtuvaan muutokseen, meidän on kehitettävä muutoskyvykkyyttämme. Niin jokainen saa äänensä esiin ja pystyy tekemään itseään koskevia päätöksiä paremmin. Samalla kun työelämästä tulee ihmislähtöisempi, siitä pitäisi tulla holistisempi. Emme voi huomioida ihmisen hyvinvointia huomioimatta riippuvaisuuttamme ekosysteemistä ja luonnon monimuotoisuudesta.”

Aku Varamäki yksi Workday Designers -yrityksen perustajista. Hän on työpäivämuotoilija, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään työn murrosta ja yrityksiä kehittämään työelämän inhimillisyyttä. Vuonna 2019 Varamäki kirjoitti Future Proof – tulevaisuuden työkirja -kirjan työn tulevaisuudesta.

Teemu Miettinen: ERTOssa tarkkaillaan verojalanjälkeä

“Työni vastuu määrittyy vahvasti työtehtävieni kautta. Olen vastuussa jäsenille ja ERTOn hallitukselle siitä, että liiton taloutta ylläpidetään ja rahaa käytetään vastuullisesti. Samalla vastaan siitä, että ERTOn taloudesta huolehditaan Suomen lakien ja määräysten mukaan. Laskemme myös ERTOn verojalanjälkeä. Verojalanjälki on kuin hiilijalanjälki, mutta liittyy taloudelliseen vastuuseen ympäristövastuun sijaan. Verojalanjälkeemme liittyy muun muassa se, että osa ERTOn jäseniltä keräämistämme ja toimintaan käytetyistä varoista päätyy takaisin valtion talouden kiertoon maksettuina ennakonpidätyksinä, työnantajamaksuina ja arvonlisäveroina. Usein pörssiyhtiöt laskevat verojalanjälkeään, mutta pienemmät osakeyhtiöt tai yhteisöt eivät. Haluaisimme haastaa myös muut liitot laskemaan verojalanjälkeään. Talouspäällikön lisäksi olen myös ERTOn henkilöstöpäällikkö. Se tarkoittaa, että vastaan siitä, että ERTOn työntekijät voivat tehdä työtään mahdollisimman hyvin: rauhassa, tehokkaasti ja tasavertaisesti. Haluamme ERTOssa luoda työyhteisön, joka ei ole byrokraattinen, vaan keskusteleva ja joustava. Raportoin ERTOn hallitukselle henkilöstöresurssien käyttämisestä ja henkilöstöstrategiasta samalla tavalla kuin raportoin sille yhdistyksen talouteen liittyvistä asioista.”

Teemu Miettinen on ERTOn talous- ja henkilöstöpäällikkö. Hän vastaa työssään ERTOn talousasioista, mutta myös henkilöstön asioista. Teemu Miettisen mielestä yhdistyksessä työskennellessä on tärkeää olla huolellinen ja lojaali.