HED edistää työpaikalla hyvinvointia ja tuottavuutta
Töissä

HED edistää työpaikalla hyvinvointia ja tuottavuutta

ERTOn järjestöpäällikkö Soile Lindstedt kertoo, miksi jokaiselle työpaikalle kannattaa valita henkilöstönedustaja eli HED.

Modernia yritystä ei voi johtaa tekemättä yhteistyötä henkilöstön kanssa. Toimiva yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt ovat nykyaikana edellytys tuottavuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

”Tänä päivänä kaikkea toimintaa työpaikoilla tulee jatkuvasti kehittää, ja työpaikoilla tarvitaan uusia pelisääntöjä. Yhteistyö onnistuu parhaiten, kun työpaikalle valitaan henkilöstönedustaja, joka yhteistyössä työnantajan kanssa kehittää kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja”, Soile Lindstedt sanoo.

Lindstedt muistuttaakin, että nykypäivän työelämässä henkilöstönedustaja ei enää vain valvo sopimusten noudattamista tai ratko ongelmatilanteita, vaan roolissa korostuu yhä enemmän kehittävä ote.

Työnantajalle yhteinen sopiminen HEDin kanssa on sekä helpompaa että edullisempaa kuin neuvotella työehdoista jokaisen työntekijän kanssa erikseen. 

”Yhdessä neuvotellut pelisäännöt tuovat yritystoimintaan ennustettavuutta, joka auttaa työntekijöitä ja johtoa keskittymään varsinaiseen työhön”, Lindstedt selventää.

Ammattiliitto valmentaa HEDit tehtäväänsä, ja työnantajat tukevat heidän koulutustaan. Valmentamisella taataan, että HEDit tuntevat hyvin oman toimialansa ja hallitsevat neuvottelemisen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamisen taidot.

HED viestii ja tukee arjessa

HED toimii työpaikalla tärkeänä viestijänä.

”Henkilöstönedustajat ammentavat ajantasaista tietoa työntekijöille ja kertovat työpaikan yhteisistä asioista. Tällä tavoin HEDit ylläpitävät työpaikan tiedotusta”, Lindstedt sanoo.

Luottamusmiehen titteli kertoo paljon.

”HEDiksi valitaan henkilö, johon luotetaan. Henkilöstönedustaja on työntekijöiden olkapää, johon nojaudutaan monissa asioissa. Hyvät vuorovaikutustaidot ja kuuntelemisen taito ovatkin HEDille kultaakin kalliimpia, jotta HED pystyy olemaan työntekijöiden tukena ja apuna”, Lindstedt toteaa.

HEDin tehtävät ovat hyvin monipuoliset. HED on mukana työpaikan kehittämisessä, henkilöstösuunnitelman teossa ja työpaikan yhteisten ohjeiden laatimisessa. HED ylläpitää työnantajan ja henkilöstön välistä neuvottelu- ja yhteistoimintaa sekä seuraa yhdessä sovittujen ehtojen noudattamista puolin ja toisin.

Henkilöiden välisissä ristiriitatilanteissa tai muissa ongelmissa HED osoittautuu usein korvaamattomaksi avuksi.

”Tänä päivänä HEDin työ on yhä enemmän palvelun tuottamista”, Lindstedt kiteyttää. ”Siinä tarvitaan kekseliäisyyttä, halua kehittää itseään ja valmiutta tukea työkavereita niin hyvinä kuin huonoina aikoina.”