Ajankohtaista tietoa koronan vaikutuksista
Töissä

Ajankohtaista tietoa koronan vaikutuksista

Työsuhdeneuvontaamme tulee tällä hetkellä paljon kysymyksiä koronasta johtuvista lakimuutoksista sekä muista koronan vaikutuksista työelämän arkeen. Kokosimme alle lyhyesti tietoa aiheesta.

Seuraavat lakimuutokset tulivat voimaan huhtikuun alussa ja ovat voimassa 31.12.2020 asti. Ensi vuoden alusta voimassa ovat korona-aikaa edeltävät lait.

  • Työntekijän lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyhennettiin 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan on toisin sanoen ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. 
  • Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee työnantajan ennen lomauttamispäätöksen tekemistä käydä yt-neuvottelut. Myös lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika on lyhennetty kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Neuvotteluesitys on lain mukaan annettava jatkossakin viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista.
  • Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä. 
  • Koeaikana työsopimus voidaan purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.  
  • Työntekijän takaisinottovelvollisuus on yhdeksän kuukautta, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana. 

Muutoksia ei sovelleta julkiseen sektoriin. 

Lakimuutosten suhde työehtosopimuksiin  

Lomautusilmoitusajasta, yhteistoimintalain neuvotteluajasta ja takaisinottovelvollisuudesta saa edelleen sopia laista poiketen valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäliittojen välisellä työehtosopimuksella. Työehtosopimuksella on etusija lain säännöksiin verrattuna. Tietoa ERTOlaisilla työehtosopimusaloilla tehdyistä sopimuksista löydät verkkosivuiltamme.

Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset

Tietoa väliaikaisista lakimuutoksista työttömyysturvan osalta löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n sivuilta.

Miten toimia, jos työnantajan lomauttaa koronan takia

Milloin työnantaja voi lomauttaa koronaviruksen vuoksi? Miten toimia, jos sinut lomautetaan? Tietoa verkkosivuillamme.

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta.

Tietosuoja ja korona

Lue lakimies Heli Luukkosen blogi aiheesta tietosuoja ja korona täältä.