Jalat maassa muutoksessa
Töissä

Jalat maassa muutoksessa

Kirjoittaja: Heli Koppelo

Muutoksen ei aina tarvitse olla vaikeaa. Kun tiedät, minkä haluat muuttuvan, etene näiden askelten avulla.

1. Luovu jostain

Meillä kaikilla on vain 24 tuntia vuorokaudessa aikaa, joten jotta muutokselle tulisi tilaa, on nykyisestä elämästä karsittava asioita. Kysy siis: Mistä on aika päästää irti? Mikä nykyinen ei enää palvele toivomaani tulevaisuutta?

Työpaikalla: Käykää kunnon keskustelu siitä, mitä ei enää tehdä. Näitä asioita tulee olla yhtä paljon kuin uusia asioita.

2. Säilytä jotain

Muutoksessa aina myös säilyy paljon jo olemassa olevaa. Mitä se on omassa muutoksessasi? Huomion kiinnittäminen pysyviin asioihin pitää jalat maassa muutoksen keskellä ja tuo näkyviin sen, mikä on jo hyvin.

Työpaikalla: Mukaan kannattaa ottaa vain parhaat osat nykyistä toimintaa. Sujuvan muutoksen este on usein se, että raahataan mukana vanhoja toimintatapoja vain siksi, että niin on aina tehty.

3. Mitä uutta tarvitset?

Jotta haluttu muutos toteutuisi, mitä uutta tarvitset tai mitä tulee lisää? Lisäksi on tärkeää kuvata haluttu tulevaisuus mahdollisimman konkreettisesti: mitä se tarkoittaa arjessa käytännön tasolla?

Työpaikalla: Ainoa hyvä lääke muutoksen pelkoon on luoda yhdessä kiinnostava tulevaisuuden kuva. Kaikki haluavat olla mukana innostavassa ja merkityksellisessä muutoksessa.

Vaihe kolme on vaikein muutoksessa, sillä ihminen luiskahtaa helposti vanhoihin tapoihinsa. Uusien tapojen oppimiseen ja tietoiseen kannatteluun on hyvä varata aikaa jopa kuukausia.

Usein muutos tarkoittaa useiden ihmisten tai työpaikalla yksiköiden asioiden yhdistämistä. Silloin yhteinen keskustelu kolmesta muutoksen askeleesta ja se, että kaikki luopuvat jostain, säilyttävät jotain ja tekevät jotain uutta, on erityisen tärkeää.