Mikä on tärkein tulevaisuuden työelämän taito?
Töissä

Mikä on tärkein tulevaisuuden työelämän taito?

Kirjoittaja: Leena Filpus

Kysyimme kolmelta asiantuntijalta, mikä heidän mielestään on tärkein tulevaisuuden työelämän taito.

Anni Saukkola: Empatia ja tunnetaidot entistäkin tärkeämpiä

“Oman ammattinikin puolesta nostan tunnetaidot ja empatian tärkeimmiksi tulevaisuuden työelämätaidoiksi. Tekoäly hoitaa jo nyt monia mekaanisia ja mieleenpainamista vaativia tehtäviä. Se näkyy lääkärinkin ammatissa: tietokone pystyy tekemään diagnoosin oireiden perusteella. Tämä ei kuitenkaan riitä potilaalle, hän halua tuntea tulleensa hoidetuksi. Vastaavia tapauksia on kaikilla aloilla. Ihmiset haluat kuulua työ- ja muihin yhteisöihin, olla toisten kanssa. Tunnetaitoja ja empatiakykyä voi kehittää. Kyse on esimerkiksi työpaikalla toisten kuuntelemisesta, mutta myös rakenteista ja johtamisesta. Kannattaa miettiä, onko työpaikalla sellainen ilmapiiri ja kulttuuri, että myös introvertit kokevat turvalliseksi osallistua ja kohdata muita. Jokainen voi tehdä osansa, kysyä, mitä kaverille kuuluu. Ehkä voisi myös miettiä, miten paljon oma työminä ja vapaa-ajan minä poikkeavat toisistaan. Voisivatko ne lähentyä ja voisiko itsestään antaa toisille työminää enemmän.”

Anni Saukkola on uuden sukupolven lääkäri, joka tunnetaan myös sosiaalisessa mediassa. Hän pitää suosittua Instagram-tiliä @laakari.anni, jolla on yli 30 000 seuraajaa. Tilillään Saukkola käsittelee tärkeitä ja monia kiinnostavia aiheita, kuten koronavirusta, seksuaaliterveyttä ja mielenterveyttä.

Susan Calonius: Osaamisen kehittäminen ja pehmeät taidot fokuksessa

“Uusimman Maailman talousfoorumin tulevaisuuden työelämät -tukimuksen mukaan jopa 50 prosenttia työntekijöistä on kehitettävä osaamistaan, sillä tämän päivän osaaminen ei enää riitä viiden vuoden sisällä. Tähän vaikuttaa muuttuva työ ja uudet työtehtävät. Vastaavasti 40-prosentilla ydinosaaminen on vanhentunut 5 vuoden sisällä ja heidän on hankittava uusi ydinosaaminen. Jos haluaa pysyä mukana työelämässä, tärkein taito onkin osaamisen kehittämisen taito. Se ei tarkoita istumista vuosia koulunpenkillä, sen sijaan lyhytkoulutukset yleistyvät vauhdilla.

Toinen tärkeä tulevaisuuden työelämätaito ovat Soft Skills eli pehmeät taidot. Näitä ovat esimerkiksi luovuus sekä erilaiset tunne-, viestintä- ja sosiaaliset taidot. Jo nyt maailmanlaajuisesti 20 prosenttia työnantajista ei löydä sopivia työntekijöitä, kun työnhakijoilta puuttuvat pehmeät taidot. Mitä korkeamman tason tehtävästä on kyse, sitä tärkeämpiä Soft Skillsit ovat. Esimerkiksi hyvillä tunnetaidoilla varustettu johtaja vaikuttaa suoraan työntekijöiden viihtymiseen ja sairauspoissaoloihin. Tunneälyllä varustetun pomon tiimissä sairastetaan 50 prosenttia vähemmän kuin ei-tunneälyisen tiimissä.”

Susan Calonius on yksi korona-aikana syntyneen, digitaalisia valmennuksia järjestävän Coolla-yrityksen perustajajäsenistä. Hän on työelämän ravistelija ja uravalmentaja. Calonius pyrkii herättämään asiakkaissaan uusia ajatuksia urastaan ja hyvinvoinnistaan.

Heli Luukkonen: Joustavana muutosten keskellä

“Omaa resilienssiään eli psyykkistä palautumiskykyä tai kykyä sopeutua muutoksiin kannattaa kehittää. Toisilla resilienssiä on luontaisesti enemmän kuin toisilla, mutta näen sen taitona, jota voi omalla toiminnallaan myös vahvistaa. Itse esimerkiksi pyrin meditoimaan päivittäin 10–20 minuuttia. On myös tärkeä huolehtia siitä, että ehtii palautua niin fyysisesti kuin henkisestikin työpäivästä ja -viikosta. Etenkin näin etätyöaikana kannattaa laittaa selkeät rajat sille, milloin on töissä ja milloin vapaalla. Työmarkkinat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä huimasti, enkä usko vauhdin hidastuvan. Työssä voi tulla päivittäin eteen tilanteita, joissa hyvä resilienssi auttaa ylläpitämään tasapainoa. Kun on hyvä resilienssi, pystyy myös sopeutumaan erilaisiin työelämän muutoksiin helpommin.”

Heli Luukkonen on työskennellyt ERTOssa lakimiehenä kaksi vuotta. Hän auttaa ERTOn jäseniä työsuhteeseen liittyvissä erimielisyystilanteissa ja antaa työsuhdeneuvontaa. Heliä näkee myös pitämässä erilaisia koulutuksia. Viimeisen vuoden aikana jäsenten yleisimmät kysymykset ovat liittyneet korona-ajan lomautuksiin ja yt-neuvotteluihin.