Nuoret tarvitsevat tukea työelämätaitojen kehittämiseen
Töissä

Nuoret tarvitsevat tukea työelämätaitojen kehittämiseen

Kirjoittaja: Annukka Malin

Nollasopimuksia ja pätkätöitä ilman työehtosopimusta. Tutkimus liikunta-alan ammattilaisten työhyvinvoinnista osoitti erityisesti nuorten liikunta-alan ammattilaisten tarvitsevan tukea työelämän kiemuroissa.

Etenkin yksityisissä liikunta-alan yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevien työhyvinvoinnissa olisi kehittämisen varaa. Kuormitusta aiheuttavat muun muassa haastavat työajat sekä kohtuuton työtaakka, joka on kasvanut entisestään koronaepidemian aikana. Tämä käy ilmi Riikka Haakanan ja Elina Myllymäen Liikunta-alan ammattilaisten työhyvinvointi ja työssä jaksaminen -tutkimuksesta.

Kaksikko opiskelee Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa liikunta-alaa ja tutkimus on osa heidän opintojaan. Tänä keväänä tehtyyn tutkimukseen osallistui 150 liikunta-alan ammattilaista.

Tutkimus osoittaa myös, että liikunta-alan työehtosopimuksen puuttuminen aiheuttaa ristiriitoja monilla työpaikoilla.

“Useat vastaajat kuitenkin kirjoittivat, että loppujen lopuksi kyseessä on kutsumustyö, jota ei tehdä rahan takia. Mielestämme myös kutsumusammatissa pitäisi silti voida pitää puoliaan ja saada oikeudenmukaista kohtelua”, Haakana ja Myllymäki sanovat.

Myllymäen ja Haakanan mukaan tutkimustuloksista voi päätellä, että liikunta-alalla pärjäämiseen vaaditaan hyviä työelämätaitoja. Näitä ovat erilaiset tiedot ja taidot, jotka helpottavat työelämän kiemuroista selviämistä: mitkä ovat oikeuteni ja velvollisuuteni ja miten toimia vaihtuvissa tilanteissa.

“Alalla tehdään töitä usein nollatuntisopimuksella useille eri työnantajille, joten esimerkiksi hyvästä organisointi- ja paineensietokyvystä on hyötyä. Ongelmatilanteissa on myös hyvä osata neuvotella ja pitää puoliaan.”

Haakana ja Myllymäki korostavat, että vastaajilla oli myös paljon positiivisia kokemuksia. Esimerkiksi opistotason työpaikkoja kiiteltiin työhyvinvointipalveluiden tarjoamisesta sekä reilusta palkkauksesta. Myös yrittäjänä liikunta-alalla työskentelevät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä omaan jaksamiseensa.

Yhtenäistä linjaa oppilaitoksiin

Haakana ja Myllymäki ovat huolissaan siitä, miten vastavalmistuneet nuoret, joiden työelämätaidot eivät ole vielä ehtineet kehittyä, pärjäävät vaativalla liikunta-alalla. Heidän mielestään olisi tärkeää, että oppilaitokset tukisivat yhä vahvemmin työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämistä.

“Työelämätaitoja kyllä opetetaan useissa kouluissa, mutta opintojen määrä ja laatu vaihtelevat. Olisi hienoa, että opetukseen saataisiin yhtenäisempi linja ja lisää työkaluja opiskelijoiden työelämätaitojen tukemiseen.”

Haakana ja Myllymäki toivovat, että alan opiskelijat tutustuisivat hyvissä ajoin myös ammattiyhdistysten toimintaan ja Erityistoimihenkilöt ETRYn vähimmäispalkkasuositukseen yksityisille liikunta-aloille.

“Vaikka työehtosopimusta ei ole, on hyvä tietää, mistä saada tarvittaessa apua ja tukea. Opiskelijoiden olisi myös hyödyllistä tietää, ettei työtä tarvitse tehdä minimipalkalla valmistumisen jälkeen.”

Haakana ja Myllymäki suuntaavat seuraavaksi Haaga-Helian AMK:n tutkinto-opintoihin, ja aikovat pureutua opinnäytetyössään nuorten työelämätaitojen kehittämiseen. “On koko alan etu, että nuoret oppivat monipuolisesti työelämätaitoja. Sillä voi olla positiivisia vaikutuksia myös tulevaisuuden johtamiseen.“

Riikka Haakana, 22, Tampere

  • Valmistunut Varalan urheiluopistosta liikuntaneuvojaksi ja personal traineriksi vuonna 2017.
  • Työskentelee pätkätöissä liikunta-alalla, muun muassa Varalassa vuodesta 2015 alkaen.

Elina Myllymäki, 21, Vammala

  • Valmistunut Varalan urheiluopistosta liikuntaneuvojaksi ja personal traineriksi vuonna 2020.
  • Työskentelee pätkätöissä liikunta-alalla ja valmentaa tyttöjen salibandya urheiluseurassa.