Tartuntatautipäivärahaa muistettava hakea ajoissa
Töissä

Tartuntatautipäivärahaa muistettava hakea ajoissa

Kirjoittaja: Leena Filpus

Koronakaranteeniin tai -eristykseen määrätty voi saada Kelasta tartuntatautipäivärahaa. Mitä päivärahan hakemisesta pitää tietää?

1) Mikä on tartuntatautipäiväraha?

 • Jos työntekijä sairastuu yleisvaaralliseen tautiin tai altistuu sille, ja hänet määrätään sen vuoksi eristykseen tai karanteeniin, hänellä on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa korvaamaan ansionmenetystä. Jos työntekijä tekee etätöitä, eikä ansionmenetystä synny, korvausta ei makseta.
 • Korvaukseen on oikeutettu myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, jos tämä ei voi tehdä ansiotyötä, koska lapsi on määrätty pidettäväksi kotona.

2) Kenelle ja kuinka paljon tartuntatautipäivärahaa maksetaan?

 • Työnantajalle, jos työnantaja maksaa eristyksen tai karanteenin ajalta työntekijälle palkkaa. Palkanmaksuvelvollisuus vaihtelee eri aloilla ja tehtävissä.
 • Työntekijälle, jos työnantaja ei maksa eristyksen tai karanteenin ajalta palkkaa. Jos työnantajan maksama palkka ei kata koko ansionmenetystä, jäljelle jäävä osuus maksetaan työntekijälle.
 • Tartuntautipäivärahaa maksetaan myös 67 vuotta täyttäneille.
 • Päiväraha on täysimääräisesti se palkkatulon määrä, jonka työntekijä saisi normaalisti työssä ollessaan. Myös siis työvuorolistaan merkityt yö- tai viikonlopputyö, joka jää poissaolon vuoksi tekemättä.
 • Työnantaja ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon työntekijälle maksettaisiin palkkaa poissaolon ajalta. Jos työntekijä hakee etuutta, joko hän tai pyynnöstä työnantaja toimittaa ilmoituksen Kelaan.
 • Jos työntekijä tekee eristyksestä tai karanteenista huolimatta omaa tai jotain toista työtä, päivärahaa maksetaan siltä osin kuin työntekijälle aiheutuu ansionmenetystä normaaliin palkkaan verrattuna.
 • Päivärahassa ei ole omavastuuta. Sitä verotetaan palkan veroprosentin mukaisesti.
 • Työntekijän on lähtökohtaisesti oltava Suomessa sairausvakuutettu.

3) Miten tartuntatautipäivärahaa haetaan?

 • Päivärahaa voi hakea työntekijä tai työnantaja Kelan asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella SV8.
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin allekirjoittaman päätös työstä poissaolosta tai päätös karanteenista tai eristämisestä. Myös todistuksen kopio tai valokuva riittää. Lisäksi tarvitaan ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Lomake Y17).
 • Hakemuksen on saavuttava Kelaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä poissaolopäivästä.

Ulkomainenkin työntekijä voi saada tartuntatautipäivärahaa

Ahvenanmaalaisessa kalankasvatuslaitos Brändö Laxissa päätettiin, että talouspäällikkö hakee tartuntatautipäivärahaa työntekijöiden puolesta. Kelalle toimitettiin työntekijöiden antama valtuutus asiointiin. Syy oli inhimillinen: Osalla ulkomailta tulleista kausityöntekijöistä ei ollut riittävää suomen, ruotsin tai englannin taitoa päivärahan hakemiseen tai heiltä puuttui pankkitunnukset, joilla kirjautua Kelan palveluihin.

”Meillä oli useita koronatapauksia ja kymmeniä työntekijöitä altistui. Onneksi tämä sattui vuoden lopussa, joten tuotanto ei kärsinyt. Päivärahojen hakeminen meni lopulta rutiinilla, kunhan muisti perusasiat: hakemuslomakkeessa pitää ruksata, että hakee nimenoman tartuntatautipäivärahaa”, talouspäällikkö Henrik Andersin sanoo.

Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvien hakemuksissa ei ollut ongelmia. Samaan joukkoon kuuluvat myös Suomessa työskentelevät EU- tai Eta-maan sekä Sveitsin kansalaiset, vaikka he eivät kuuluisi Suomen sairausvakuutukseen.