UKK: Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
Töissä

UKK: Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta neuvotellaan parhaillaan. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 30.11.2021. Jo nyt tiedetään, että sopimuksen yleissitovuus poistuu Yleissitovuuden vahvistamislautakunnan ratkaistua asian. Seuraavassa on kysymyksiä ja vastauksia asiaan liittyen:

Mitä työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa?

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa, että kaikkien sopimusalan työnantajien on noudatettava sitä. Työehtosopimuksen solmivat työnantaja- ja työntekijäliitto, mutta yleissitovaa työehtosopimusta ovat velvollisia noudattamaan myös työnantajaliittoon kuulumattomat yritykset.

Milloin työehtosopimus on yleissitova?

Työehtosopimus on yleissitova silloin, kun se on valtakunnallinen ja asianomaisella alalla edustava. Edustavuuteen vaikuttaa työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien ja työntekijäliittoon kuuluvien työntekijöiden määrä. Työehtosopimus on edustava ainakin silloin, kun noin 50 % alan työntekijöistä työskentelee työnantajaliittoon kuuluvassa yrityksessä. Yleissitovuuden vahvistaa yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

Työnantajani on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsen, vaikuttaako yleissitovuuden poistuminen minuun?

Ei vaikuta. Työehtosopimus ei ole jatkossa yleissitova, mutta sitä noudatetaan kuitenkin ns. normaalisitovana Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä.

Työnantajani ei ole Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsen, mutta se on noudattanut alan työehtosopimusta, mitä vaikutuksia muutoksella on työsuhteeni ehtoihin?

Sen jälkeen kun yleissitovuuden vahvistamislautakunta (tai valituksen jälkeen työtuomioistuin) on ratkaissut, ettei työehtosopimus ole yleissitova, työnantajalla ei ole velvollisuutta noudattaa työehtosopimusta, ellei siitä ole sovittu työsopimuksessasi.

Työsopimuksessani on seuraava ehto: ”Noudatettava työehtosopimus: Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus”. Tarvitseeko työnantajan jatkossa noudattaa työehtosopimusta?

Kyllä. Kun työsopimuksessa on sovittu, että työehtosopimusta noudatetaan, se sitoo työnantajaa siitä riippumatta, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon vai ei.

Mitä tapahtuu, jos työnantajani ei tarvitse enää noudattaa työehtosopimusta?

Työehtosopimuksessa on sovittu useista etuuksista, kuten vähimmäispalkoista, lomarahasta, sairausajan palkasta ja palkallisista perhevapaista. Näiden etuuksien maksamiselle ei ole enää työehtosopimukseen perustuvaa velvoitetta. Työnantaja voi kuitenkin jatkaa etuuksien voimassaoloa tai se voi neuvotella yrityskohtaisen sopimuksen. Työnantaja on kuitenkin velvollinen noudattamaan työehtosopimusta niiden työntekijöiden osalta, joiden työsopimukseen on kirjattu sovellettava työehtosopimus.

Mitä tapahtuu, jos uutta työehtosopimusta ei saada lainkaan solmittua?

On mahdollista että työnantaja- ja työntekijäliitot eivät pääse lainkaan sopimukseen. Työehtosopimuksilla on jälkivaikutus, jolla tarkoitetaan sitä, että sen katsotaan olevan voimassa niin kauan kunnes osapuolet neuvottelevat uudesta sopimuksesta. Sellaisesta tilanteesta, että työehtosopimus päättyy eikä siitä enää neuvotella, ei ole aikaisempaa oikeuskäytäntöä ja tilanne on oikeudellisesti epäselvä.

Yrityksissä voidaan sopia paikallisesti, että jatketaan työehtosopimuksen noudattamista, kunnes asia selkiintyy.